A székesegyház megtelt a kísérlet kezdetére

2020.03.03. 11:30

Elindították a Foucault-ingát a Székesegyházban, a városházán kiállítás nyílt

A Foucault-inga elindításakor tegnap megtelt a székesegyház, amit bombatalálat ért 1945-ben, majd a városházán második világháborúra emlékező tárlat nyílt.

Merklin Tímea

Uralni valamit csak úgy lehet, ha ismerjük a törvényszerűségeit – mondta Koltay Ferenc, a Székesegyházért Alapítvány elnöke a székesegyházban, ahol a kupolába ismét felfüggesztették az ingát, hogy megismételjék a Föld forgását bizonyító kísérletet, amit 1880-ban a világon harmadikként Szombathelyen tettek meg Kuncz Adolf, a premontrei gimnázium pap-tanára és a nemzetközi tudománytörténetben is elismert herényi Gothard fivérek. Az elnök felidézte, hogy a második világháború során többször bombatalálat érte a várost, megsérült a székesegyház is; így a rendezvényen kegyelettel adóztak a szenvedők emlékének is.

A hit és a tudomány kapcsolatáról beszélt dr. Székely János megyés püspök, kiemelve, hogy ezek a világ megismerésének szárnyai, a kettő együtt repíti az embert a magasba. Amint mondta, a hitnek és tudásnak kölcsönösen szüksége van egymásra; a hit oda is eljut, ahol a dolgokat már nem lehet számokkal mérni. Mozart Requiemje csodálatos, nem tudjuk megmagyarázni, hogy miért, de létező jelenség, amint az is, ahogy például egy férj szereti a feleségét. A püspök a megjelent sok száz diákhoz szólva felhívta a figyelmüket, hogy legyen a szívüknek nyitottsága „az egészre”.

Ingakísérlet a székesegyházban. Dr. László Győző, dr. Székely János és dr. Puskás Tivadar Fotó: SZP

Dr. László Győző alpolgármester az ingát szimbólumként értelmezte, a világ mozgásának, az élet előrehaladásának, fejlődésének jelképeként. Amint mondta, ez a kísérlet újra és újra rabul ejti az embereket – az élmény a tudomány és misztérium együttállásából fakad – Umberto Eco a második híres regényét A Foucault-inga címmel írta. Dr. Puskás Tivadar, Szombathely korábbi polgármestere a szombathelyi ingakísérleten kívül egy másik, nem kevésbé jelentős tudománytörténeti momentumot is felidézett: szintén Kuncz Adolf és Gothard Jenő nevéhez köthető a premontrei iskola és a herényi obszervatórium közötti – egyik első – telefonbeszélgetés.

Dr. Székely János megyés püspök, dr. Puskás Tivadar volt polgármester és dr. László Győző alpolgármester közösen indították el az ingát; a tömeg csendben figyelte a mozgást, majd felkiáltással üdvözölte, amikor az első bábu eldőlt; ez a bizonyíték, hogy (még mindig) forog a Föld. A szombathelyi önkormányzat a város bombázásának 75. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezéssorozathoz kapcsolódóan, a Nyitott városháza program keretein belül kiállítást szervezett a városháza aulájában. A megnyitón a Nagy Lajos Gimnázium diákjai vettek részt nagy számban; köszöntőt mondott Horváth Soma kultúráért is felelős alpolgármester, felidézve a szombathelyi bombázásokat. 1944-ben a vasútállomás és a reptér volt a célpont, 1945-ben egy még intenzívebb légicsapás-sorozat során találat érte egyebek közt a Püspöki Palotát, a székesegyházat, a megye- és a városházát. A tárlat méltó emléket állít a március 4-én történt pusztításoknak is, amely Szombathely gyásznapja lett. A Kívül-belől leselkedő halál elől… című kiállítás a II. világháború momentumait mutatja be képekben, szombathelyi vonatkozásokkal. Megrázó látni az összeomlott házakat, a robbantás füstjét, a csontsovány embereket, az elmenni készülő apja lábába kapaszkodó kisgyereket, a sérült arcán a lemondást az életről. A röplapok között van németek által kiadott orosz nyelvű is, amely arról tájékoztat, kicsoda Hitler. Olvashatunk olyan fővárosi felhívást, hogy aki a térképen jelzett vasútvonalak vagy pályaudvarok közelében lakik, haladéktalanul költözzön vidékre. Az 1942-es Fuchs névre kiállított „Származási igazolvány” mellett régi újságok tudósítanak a korról, köztük a Tábori Újság, a Magyar Királyi Honvéd Haditudósító Század kiadása, a Népszava, az Esti Kurir és a Nemzeti Figyelő. Olvashatunk egy kézzel írott megdöbbentő levelet is, amely lényegében egy csend­őri jelentés az elöljárónak: amikor az egyik városból a másikba mentek gépkocsin, a társa fegyvere „eddig ismeretlen okból elsült”, és a lövedék áthaladt a fején, azonnal meghalt. A különleges gyűjteményt a 80 éves vitéz Fonyódi László, a Honvéd Hagyományőrző egyesület elnöke ajánlotta fel, aki kérdésünkre elmondta: 52 éve gyűjti a katonai relikviákat, iratokat, képeket, újságokat, kardokat, szuronyokat, kitüntetéseket. Az önkormányzat kérte tőle ezt az összeállítást, hat tárlóba válogatott össze képeket és dokumentumokat. A tárlat március 15-ig, ingyenesen tekinthető meg hivatali időben a városháza aulájában. MT

Ezek is érdekelhetik