Tájékoztató

2020.02.24. 09:00

Az Országgyűlésben is jelen vannak a nemzetiségek

Kissné Köles Erika szlovén parlamenti szószóló az elmúlt hetekben több helyszínen lakossági fórumokon tájékoztatott a parlamentben végzett munkáról és az idei feladatokról.

Civil/Horváth R. László

A szószóló asszony ellátogatott a Szlovén Rába-vidék településeire, Szentgotthárdon és Rábatótfaluban találkozhattak vele az érdeklődők. A politikust arról kérdeztük, hogy miért tartja fontosnak a személyes kapcsolattartást.

– Az országgyűlési szószóló, akárcsak egy listáról a parlamentbe került képviselő vagy egy térség egyéni képviselője, a meghatározott jelölő szervezet és választói kör döntése alapján képviselheti az őt delegálók érdekeit – kezdte válaszát Kissné Köles Erika. – Esetemben a szlovén térség lakóit, szervezeteit és nyilván az Országos Szlovén Önkormányzatot mint jelölő szervezetet megilleti a jog, hogy munkámról folyamatosan is, de évente egyszer egy számvetés, értékszembesítés formájában is tájékoztatást kapjanak. Nem csupán a magam érdeme, hogy elláthatom ezt a nagyon sokrétű, kihívásokkal teli, de sok eredmény lehetőségét magában rejtő, általam szeretett munkát, tehát felelősséggel tartozom azok felé, akik engem a parlamentbe küldtek.

A parlamenti szószóló tájékoztatta a megjelenteket azokról a lehetőségekről, amelyeket Magyarország kormánya jelen nemzetiségi politikája támogató hozzáállásával a magyarországi, Rába-vidéki szlovén nemzetiség számára is biztosít. Ha ezekkel okosan él a közösség, lehetővé teszik a fejlődést, a határozott előrelépést. Elő­adásában beszélt az anyaország, Szlovénia által vállalt felelősségről, amelyet a határon túl élő szlovénokért vállal.

A szentgotthárd-rábatótfalui fórumot közvetlen beszélgetés zárta
Fotó: VN/HRL

– A szlovénség hosszú évszázadok óta jelen van itt a hármas határral ölelt gyönyörű falvakban és Szentgotthárdon. A fennmaradásunk szükségszerű, hiszen a térség kultúráját meghatározó közösség vagyunk. Jó kapcsolatban, békésen megférünk az itt élő magyar és más nemzetiségű lakossággal, de gazdagítjuk az ő életüket is. A megmaradás érdekében érvelek, biztatok, bizonyítok a lakossági fórumokon is. Mivel nagyon fontos, már az idén felhívom a szlovén gyökerekkel rendelkezők figyelmét, hogy valljuk meg nemzetiségi hovatartozásunkat a 2021. évi népszámláláson.

– Dolgozom, tele szeretettel, ambícióval. Munkám során remek munkatársakkal, sok megértéssel, támogatással találkozom. Munkámat mindig örömmel végzem – mondta a politikus asszony. – Mindent megteszek, amit szószólói mivoltomból, illetve a köznevelési, kulturális és egyházügyi al­bizottság elnökeként megtehetek. Hiszem és vallom, hogy az embernek folyamatosan kell önértékelést végeznie, emellett szeretném, ha a munkám értékelését az általam elvégzett feladatok ismeretében valaki más vagy mások tennék meg. Civil/HRL

Ezek is érdekelhetik