Négy hónapig készenlétben álltak

2020.06.30. 17:30

Vas megye jól teljesített – Harangozó Bertalan összegezte a járvány alatti időszakot

Négy hónapos intenzív, 24 órás készenléten van túl a Vas Megyei Védelmi Bizottság és a Vas Megyei Kormányhivatal. Harangozó Bertalan kormánymegbízottat, a védelmi bizottság elnökét arra kértük, összegezze a Covid–19-járvánnyal kapcsolatos tevékenységüket a veszélyhelyzet megszűnéséig és a párhuzamosan elrendelt egészségügyi válsághelyzetig.

Vas Népe

Január közepe, vége óta követték az északolasz és a tiroli, osztrák események alakulását – egyre nyilvánvalóbbá vált az összehangolt cselekvés szükségessége – idézi fel a kezdeteket a kormánymegbízott, hozzátéve, hogy a járvány európai terjedésével – az osztrák és szlovén határ közelsége miatt is – a Vas Megyei Kormányhivatal hamar a felkészülés szakaszába lépett.

Intenzív kapcsolatban voltak a megyei tiszti főorvossal, aki január 31-én tájékoztatta a védekezés megyei szervezőit a világban kialakult helyzetről. Az Országos Mentőszolgálat regionális igazgatója a felkészülésükről tartott összefoglalót, aktualizálták a járvány­ügyi veszélyhelyzeti tervet. A megyei tiszti főorvos és helyettese egyeztetett a kórház orvos igazgatójával, osztályvezetőivel az egyedi esetekre és a tömeges fertőzésekre való felkészülésről. A megyei tiszti főorvos a Vas Népében február 5-én tájékoztatta a megye lakosságát a koronavírus okozta fertőzésről.

– A járványhelyzet kezelése nem a klasszikus védelmi igazgatási rendszeren keresztül történt. A kormánydöntés értelmében létrejött a járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs. Március 11-én rendkívüli jogrendet, eddig példa nélkül álló veszélyhelyzetet hirdetett a kormány, ami június 17-ig tartott. Az operatív törzs március 19-én feladattervet adott ki a megyei védelmi bizottságoknak, egy nappal később rendkívüli ülést tartottunk. Teljes kórházi, egészségügyi szolgáltatói alapellátásra vonatkozó létszám- és eszközállomány-felmérés kezdődött, és a szociális feladatellátáshoz szükséges intézményrendszert is fel kellett mérni. A bizottság elnökeként intézkedtem a tagok, a helyi védelmi bizottságok, a polgármesterek és jegyzők feladatairól.

Harangozó Bertalan: Az együttműködés volt a kulcsszó a kockázatokkal terhes időszakban
Fotó: Horváth Balázs

A titkárság – együttműködve a tisztiorvosi szolgálattal és a jegyzőkkel – rendszeresen tájékoztatta az operatív törzset a végrehajtott feladatokról. Előkészítettük az Állami Egészségügyi Ellátó Központtól érkező védőeszközök fogadását. A megye 177 háziorvosának és házi gyermekorvosának, 55 fogorvosának és a 11 ügyeletnek 288 ezer darab sebészi szájmaszkot, 4320 darab FFP–2 respirátort, 196 ezer pár kesztyűt, 120-120 liter kéz- és felületfertőtlenítőt osztottunk ki – mindehhez egy kormányhivatali szervezetrendszer állt helyt és rendelkezésre a teljes apparátusával.

Amikor azonnali vagy nagy volumenű feladatot kapott az operatív törzstől a védelmi bizottság, elnökként egy személyben hoztam döntést amellett, hogy a védelmi bizottság tagjai – köztük a rendőrfőkapitány, a katasztrófavédelmi igazgató, a mentőszervezet vezetője, a megyei közgyűlés elnöke és a megyei jogú város polgármestere – jelen voltak, és az együttműködésükről biztosítottak. Az érintett tagokkal napi operatív kapcsolatban voltunk, ahogy a szombathelyi Markusovszky kórház és a sárvári Szent László Kórház főigazgatóival is – mondja a kormánymegbízott.

Hangsúlyozza: köszönet illeti a népegészségügyi szakterületen dolgozó valamennyi munkatársát, mert a védekezés során a legnagyobb többletteher rájuk hárult. Februártól 24 órás készenlétet vezettek be: munkatársai végezték minden megbetegedés esetében a kontaktkutatást. A pozitív betegek vagy a külföldről hazatérők esetén ők rendelték el a házi karanténokat. Áprilisban teljes körű helyszíni ellenőrzést végeztek az idősellátást nyújtó intézményekben és a bentlakásos szociális intézményekben. A népegészségügyi főosztály gondoskodott arról, hogy az aktualizált – összesen hét – eljárásrend eljusson az alapellátó orvosok, a járóbeteg-szakellátás, az iskola-egészségügy és a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok részére.

A kormányhivatal törvényességi felügyeleti osztályának referensei a veszélyhelyzet idején hozott polgármesteri döntéseket figyelték. Március 18-ától június 8-áig csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadtak a kormányablakok és kormányhivatali ügyfélszolgálatok. A foglalkoztatási főosztály segítette a regisztráló álláskeresőknek az eligazodást, és információt adott a külföldről hazatérőknek. A földhivatali osztályokon is minimalizálták a személyes kontaktusokat. Az érettségi vizsgák előkészítésében, lebonyolításában is részt vettek.

– A védekezési feladatokat Vas megye országosan kiemelkedő eredménnyel teljesítette, köszönhetően az egészségügyben dolgozó valamennyi orvos és szakdolgozó áldozatvállalásának is. A megyében koronavírus okozta haláleset nem történt, mindösszesen 17 pozitív esetről volt tudomásunk. Ahhoz azonban, hogy átvészeljük ezt az időszakot, az emberek összefogására, a hatóságokkal való együttműködésükre, áldozatvállalásukra és fegyelmezettségükre is nagy szükség volt. A vírus továbbra is köztünk van, nincs ellenszere, egyes népességcsoportokra különösen nagy kockázatú a megbetegedés – ezt tudatosítani kell magunkban. Azokkal a módszerekkel tudunk védekezni, amelyeket az elmúlt hónapokban is alkalmaztunk: a megfelelő távolságtartással és a higiénés feltételek magas szintű biztosításával.

Ezek is érdekelhetik