Az életét átjárta a hit

2020.11.02. 07:00

Emlékkövet avattak dr. Mesterházy Gábor tiszteletére

Baráti családok, családi barátok, valamint az őt tisztelő és szerető falubeliek körében emlékeztek a dr. Mesterházy Gábor egykori körzeti orvos halálának tizedik évfordulóján felavatott emlékkőnél.

Polgár Patrícia

Szombat délután sokan összegyűltek az ostffyasszonyfai evangélikus templom kertjének oldalában, hogy részt vegyenek a tíz éve elhunyt háziorvos, barát, férj, apa, lelki és szellemi támasz, dr. Mesterházy Gábor tiszteletére állított emlékkő avatóünnepségén. Még annak a számára is, aki nem ismerhette, hamar kiderülhetett, a helyszínválasztás nem volt véletlen: Gábor életét átjárta a hit. A legnehezebb helyzetekben nemcsak lelkész barátai, de a Jóisten segítségét kérte, gyakran imádkozott betegeiért. Deme Dávid nyugalmazott lelkész a megemlékezésre írt levelében felidézte, amikor egy kilátástalan helyzetben Gábor így szólt hozzá: gyere, elmegyünk gyógyszerért! Majd felautóztak a templomhoz és imádkoztak.

Családja is megemlékezett: fia, Dániel és lánya, Mária, valamint unokahúga, Zsófia verset mondott, felesége, Magdi idézetet olvasott fel.

 

Az emlékkövet az állíttató, Ostffyasszonyfai Nagyboldogasszony Templomért és Egyházközösségért Alapítvány képviseletében Horváth Gyula és Papp Tibor leplezték le.
Fotó: Cseh Gábor

– Gábor hiányát valóban szenvedjük és még sokáig szenvedni is fogjuk – idézte fel barátja emlékét Menyes Gyula evangélikus lelkész. Hozzátette: igazi polihisztort ismert meg a személyében: valóságos művész, régész, helytörténész volt, de belekóstolt a filmrendezésbe, a fényképészetbe és a matematika tudományába is. Féltve őrizte családját és a rá bízott közösség egészségét. – Immár Ostffyasszonyfa és Csönge történelmének részévé vált. Büszke volt arra, hogy itt lelt otthonra – mondta.

A megemlékezés végén Garas Krisztina és Menyesné Uram Zsuzsanna evangélikus lelkészek, valamint Varjú Gábor katolikus plébános szentelték meg az emlékkövet. Az ünnepséget szeretetvendégségben tovább folytatták az evangélikus parókia épületében.

„Gregorich Ferenc volt a kigondolója és fáradhatatlan megvalósítója, ”a lámpása„ az emlékműállításnak. Szerényen, ám szívhez szólóan mégis csupán annyi került a meghívóra: az emlékművet állíttatta Ostffyasszonyfa ”szeretetközössége„. Dr. Mesterházy Gábor felesége, Magdolna ezúton is köszönetét és háláját fejezi ki neki és családjának, akik nélkül az emlékmű nem készült volna el és az avató ünnepség sem lett volna ilyen szívhez szólóan szép ünnep.

Az utóbbiban közreműködő és azt levezető Földiné Csóka Mária kedves személyisége, tiszta beszéde is emelte annak szép hangulatát. Hálás minden megszólalónak, a Menyes lelkészházaspárnak a kedves áldásért és beszédért, Deme Dávid nyugalmazott lelkésznek a levélben elküldött méltatásért, valamint Garas Krisztinának és Varjú Gábornak a megszentelésért. A feleség köszönetét fejezi ki továbbá a koszorút elhelyező Horváth Imrének, a másik hű barátnak; az önkormányzatnak, az Ostfyasszonyfáért Alapítványnak, Mátyás István vezette TSZ KFT- nek és az helyi evangélikus gyülekezetnek.

Ezek is érdekelhetik