Ünnep

2021.11.05. 21:00

Emlékülés, előadás, kitüntetések Kőszegen a Királyi Városnapon

A Királyi városnapon történelmi emlékülés tárgyalta Trianon és a nyugat-dunántúli események kőszegi vonatkozásait. Elismeréseket is átadtak Kőszeg ünnepén.

Tóth Kata

Királyi városnap,Dr. Zalán Gábor jegyző, Básthy Béla, Maxim László r. alezredes20211105, ut, Kőszeg, Vas Népe / Unger Tamás

Fotó: Unger Tamás

1648. november 6-án III. Ferdinánd Habsburg császár és magyar király Vas megyében egyedüliként szabad királyi város jogot adományozott Kőszegnek. A kiváltság megszerzéséről hagyományosan ünnepséggel emlékeznek meg a városban. Reggel a temetőben elhunyt díszpolgáraik előtt tisztelegtek a kőszegiek. A délelőtti emlékülés Trianon nyugat-magyarországi eseményeire összpontosított a Jurisics-várban. Ebéd után tárlat nyílt a Lábasház-árkád ablakaiban. A Vas Megyei Levéltár kiállításának egy szelete érkezett Kőszegre És mégis élünk– Vas Vármegye száz éve címmel. Délután Habsburg József Károly emlékezetére avattak emléktáblát a Sziklai-házon.

Fotó: Unger Tamás

Az önkormányzat képviselő-testületének díszközgyűlésén Básthy Béla polgármester köszöntötte a megjelenteket. A lovagteremben elsőként diákok kaptak díjak tanulmányi és sporteredményeikért. A folytatásban a kőszegi egyházak szerepéről Trianon árnyékában Rétfalvi Balázs, a Szombathelyi Egyházmegyei Levéltár gyűjteményvezetője beszélt. Mint mondta, Kőszeg patinás város volt jelentős német és magyar polgársággal, akik az 1. világháborút követő krízishelyzetben alapvetően békében éltek egymással. 1919-től a németajkú lakosságot megpróbálták a Magyarországtól való elszakadásra buzdítani. Ennek ellensúlyozására egyfajta nyugat-dunántúli autonómiát adtak volna az itt élő németeknek, ami a német nyelvű oktatást, közigazgatást is biztosította volna. Ebben a küzdelemben a Magyarországhoz való tartozás megerősítését a helyi egyházak képviselői egyöntetűen támogatták. A mozgalom irányítója Kincs István plébános volt. A válságos helyzetben hitet kellett adni az embereknek abban, hogy egy megcsonkított országot is újra lehet építeni, ebben fontos szerep jutott az egyházaknak. Az 1. világháború utáni felvirágzás idején, a ’30-as évekre idetelepedtek a verbiták és kiépült az evangélikusok központja. A katolikus és az evangélikus felekezet volt a legjelentősebb, de voltak reformátusok és zsidók is.

 

Dr. Zalán Gábor jegyző és Básthy Béla Kőszeg legjobb adózóit, a viriliseket köszöntötte, majd a városi elismerések, kitüntetések átadása következett. Mások mellett a Kőszeg Város Posztumusz Díszpolgára címé, amelyet id. Soproni Zoltánnak adományoztak. A díjazottakról hétfői térségi oldalunkon olvashatnak bővebben. A Királyi Városnap programjai szombaton folytatódnak tárlatvezetéssel, királynapi sétákkal, borudvarral, gesztenyesütéssel.

A kitüntetettek:

KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ

Gyarmati Kálmán

Kőszeg város és különösen Kőszegfalva közéletében vállalt fáradhatatlan kezdeményező és szervező munkásságáért, a testvérvárosi kapcsolatok, illetve az önkéntes civil- és sportélet terén végzett több évtizedes tevékenységéért, Kőszegfalva városrész történetében korszakos jelentőségű életművének elismeréseként.

Életútját, tevékenységeit meghatározta, hogy a Győri Hild József Építőipari Technikumban végezte tanulmányait, szerzett technikusi oklevelet. Szombathelyen művezetőként, majd Kőszegen a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézetben oktatóként dolgozott, egészen a nyugdíjazásáig.

Életét a munka, a kitartás és a szorgalom jellemezte. Ifjú korától kezdve aktív szervezője és résztvevője volt Kőszegfalva fiatalságának, hiszen 1957-től a sport és kulturális életet irányította. Tagja volt a színjátszó körnek és a néptánccsoportnak. 2000-ben megalakította a Kőszegfalvi Baráti Kört, és a mai napig a szervezet elnöke.

Szervezi a kőszegfalvi településrész rendezvényeit, irányítja a klub működését. Működése alatt adták ki Gulner László Kőszegfalva Története és Népszokásai című könyvét. Kezdeményezésére 2003-ban Kőszegfalván a temető előtti parkban felállították a Kitelepítettek Emlékművét, szintén mozgatórugója volt a kőszegfalvi klub kialakításának, felújításának, továbbá a Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület újraindulásának. Sokat tett a kőszegfalvi városrész fejlődéséért. Gyarmati Kálmán kezdeményezésére jött létre a minden év június 7-én tartandó, „Kőszegfalva Alapításának Napja”, mely már több mint két évtizedes hagyománya a településrésznek. Szervezi az államalapítás ünnepén, augusztus 20-án a kőszegfalvi megemlékezést.

A programok szervezése és megvalósítása mellett a fizikai társadalmi munkából is kiveszi a részét. Közéleti munkáját „megkoronázta” az önkormányzati képviselői munka. 1994 óta öt önkormányzati cikluson keresztül (2014-ig) látta el a választópolgárok bizalmából a körzet képviseletét. Mind a városfejlesztési bizottság tagjaként, mind képviselőként naponta sokat tett saját közössége boldogulásáért.

Képviselőként komolyan vette és aktívan, személyes részvételével ápolta a testvérvárosi kapcsolatokat, így évente a Vaihingen an der Enzbe utazó delegáció tagja volt. A Kőszegfalvi Baráti Kör osztrák és francia baráti kapcsolatokat is létrehozott, mely tartalmában, színvonalában dicséretes.

Önkormányzati képviselői munkájának befejezése után is aktívan részt vesz a falu életében, segíti a sportegyesületet, munkálkodásának köszönhetően több támogatási forrásból is fejlődhetett a Rábai Gábor Sporttelep.

Mivel Gyarmati Kálmán egész életművével nagymértékben hozzájárult a kőszegfalvi városrész működéséhez és fejlesztéséhez, elismerésre méltó hagyományainak gazdagításához, így tevékenysége Kőszegfalva életében korszakos jelentőségűnek mondható.

 • KŐSZEGI ÉLETMŰDÍJ
 • Németh Iván

  Kőszeg életének, ünnep- és hétköznapjainak hiteles megörökítéséért, felbecsülhetetlen értékű fotódokumentációjának létrehozásáért, a közösség szolgálatában több mint 50 éve töretlen kitartással, precizitással és önzetlenül végzett fotós életművének elismeréseként.

  A szenvedélyéről ismert fotós kőszegi családból származik. Az általános iskolát és a gimnáziumot Kőszegen végezte, majd Budapesten lett tisztiiskolás. A sporttal is szoros kapcsolatot ápolt, kezdetben a Fáklya, majd a Nemezgyár kosárcsapatával értek el kiváló eredményeket. Ezt követte a teke, amiből edzői képesítést is szerzett.

  A ’60-s évek közepén a sportot felváltotta a fotózás. Munkahelyén, a gyógypedagógiai intézetben kialakított fotólaborban tanult meg fényképezni, előhívni és nagyítani. Ettől kezdve folyamatosan örökítette meg az eseményeket, a hétköznapokat, ünnepeket, tulajdonképpen dokumentálta az intézet történetét.

  A Jurisics-várba történt meghívás nyomán kezdett el a városról fotókat készíteni. A színházi elődások és kulturális rendezvények fotósává vált, albumokat készített. A várszínházi produkciókat a kezdetektől megörökíti.

  A 90-es években vásárolt számítógépén és első digitális fényképezőgépe segítségével dolgozik ma is. A Kőszeg és Vidéke 1988 decemberétől megjelent cikkeiben is találkozhatunk az általa készített fotókkal. Gyakorlatilag 33 éves szerkesztői bizottsági tagságra és fotós múltra tett szert az újságnál. A mai napig havonta 30-40 eseményen van jelen.

  A szenvedélyes fotós képes meglátni a megörökítésre váró pillanatot, megszállottként jár a témák után. Kőszeg újkori története hiteles dokumentálójának tekinthetjük.

  Egy könyvtári katalógushoz hasonlóan felépített rendszert készített, amelyet folyamatosan gondoz-bővít a korábbi fotókból. A millecentenárium évében, 1996-ban az Írottkő Szállóban megrendezett kiállítása Kőszeget, a város utcáit, intézményeit örökítette meg a honfoglalás 1100-dik évében.

  Felbecsülhetetlen értékű dokumentációs anyagot gyűjtött össze az elmúlt évtizedek nagy eseményeiről, valamint a városban élő emberek mindennapjairól.

  2017-ben töltötte be a 80. életévét, ám számára ez csak egy szám, több mint 50 éve és mind a mai napig munkáját önzetlenül, rendkívüli precizitással végzi.

   

 • KŐSZEG VÁROS POSZTUMUSZ DÍSZPOLGÁRA
 •  

 • Soproni Zoltán
 • Példaértékű, a régi kőszegi mesterek hagyományából merítő és azt tovább éltető, értékteremtő vállalkozói életútja, Kőszeg intézményei és társadalmi szervezetei részére nyújtott önzetlen, segítőkész támogatása, valamint közösségi, közéleti szerepvállalása elismeréseként.

  Elszegényedett, egykori fogadós családból származott. Mint rendszeridegen végezte el a pék-cukrász szakmunkásképzőt.

  1962-ben az első kőszegi kenyérgyár megépítése után, az akkori igazgató felkérésére szakemberekből álló csapattal indította el a sütőüzemet, majd 1975-ben újabb kenyérgyár beindítására kérték fel. Huszonöt évig a Sütőipari Vállalat kőszegi üzemében dogozott, mint vezető pék. Az állami szektorban sok idős mesterrel dolgozott együtt, akiknek korábban önálló üzletük volt. Sokat tanult tőlük, és mindig tisztelettel emlékezett rájuk. A Büki gyógyfürdőben először kürtőskalács-sütéssel foglalkozott maszekként, ezzel alapozva meg a családi vállalkozást.

  1986-ban alapította a megye első magánpékségét, majd 1991-ben a vállalkozását kft-vé alakította, melynek a család a tulajdonosa. A privatizáció során a kft. megvásárolta a Csepregi Sütőipari Vállalatot, amely teljes felújításra került. Természetesen a kft. családi vállalkozás, fiai is a szakmában tanultak, és viszik tovább a munkát. Évek során felfuttatták a céget, melyben jelenleg több tucat munkavállalót foglalkoztatnak, miközben a fejlesztések az üzemben tovább folytatódnak saját és pályázati pénzekből.

  A Soproni Kft. ügyvezető igazgatójaként ment nyugdíjba, 50 éves munkaviszonnyal a sütőiparban. A legismertebb szakember volt, és számos szakmai elismerésben részesült. Tagja volt a mestervizsga bizottságnak, a Kőszeg és Vidéke Vállalkozók Ipartestülete elnökségének. 1990-1994 között önkormányzati képviselőként is dolgozott városáért.

  Munkásságát a város önkormányzata 2005-ben Kőszeg Városért díjjal ismerte el. Az elmúlt évtizedekben rengeteget segítette szponzori tevékenységével a kőszegi és Kőszeg környéki intézményeket, civil szervezeteket. Bármilyen egyesület vagy közösség fordult hozzá segítségért, mindig önzetlenül és anyagi ellenszolgáltatás nélkül segített.

  Ezek a száraz tények. De e mögött látnunk kell a köztiszteletben álló kőszegi polgárt, az Ipartestület oszlopos tagját, a jó kedélyű szorgalmas iparost, aki a legbonyolultabb kérdést is le tudta fordítani a hétköznapok nyelvére. Tisztelte és értékelte a becsületes munkát. Ha ő becsült valakit, annak rangja volt a városban. Sokszor tértek be a vendégek „reggelije” idején a sütödébe baráti beszélgetésre, vagy éppen tanácsot kérve. Egy küzdelmes élet ért véget 2020-ban. Egy POLGÁR távozott közösségünkből. De visszatekintve a pékmester büszkén vallhatná: „A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, hitemet megtartottam.”

   

 • PRO COMMUNITATE 2020
 •  

  Kovács-Mezei Virág

  Kőszeg Város szolgálatában a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási Osztályának vezetőjeként, a közigazgatásban nyújtott empatikus, szakmailag felkészült, megbízható munkájáért.

  2005 júliusában kezdte meg közigazgatási pályáját Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának Hatósági Osztályánál, ahol egyúttal megbízták az osztályvezető helyettesítésével is.

  Folyamatosan képezve magát előbb igazgatásszervező lett, majd 2006-ban anyakönyvi szakvizsgát tett, 2008-ban pedig a Pécsi Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Karán helyi jogszabályszerkesztő végzettséget szerzett. Legfrissebb tanulmányai eredményeképpen a Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Karán pénzügyi és számvitel alapszakon közgazdászként is diplomázott.

  A Hatósági Osztály vezetőjének tartós távollétében 2009-2010-ben ellátta az osztályvezetői feladatokat is. Szakmai tapasztalatait egy ideig belső ellenőrként kamatoztatta, ezt követően az Igazgatási és Építéshatósági Osztály igazgatási ügyintézője lett, ahol megbízást kapott az osztályvezető-helyettesi feladatok ellátására, majd pályázata alapján 2013-tól az osztály vezetői munkakörét tölti be.

  Az Igazgatási Osztály feladatköre sokrétű; a közművelődési, köznevelési, szociális, egészségügyi, sport ágazatot felölelő. Vezetőként látja és átlátja, hogy fontos és szükséges követni a jogszabályok változásait, valamennyi terület aktualitását és feladatait, koordinálni az osztály feladat és hatáskörébe tartozó hivatali ügyeket. Túl ezeken az idei évben a veszélyhelyzet során tagja volt a városban felállított Veszélyhelyzeti Koordinációs Stábnak, aktívan részt vett a gyermekek és rászorulók ellátásának megszervezésében.

  Kovács-Mezei Virág empatikus, jó vezető, szakmailag felkészült kolléga. Helytállására mindenkor számítani lehet, akár osztálya tevékenységéről, akár rendkívüli helyzetekben megoldandó feladatokról legyen is szó.

 • PRO COMMUNITATE DÍJ – SPORT TAGOZAT
 • Dance Jam Tánccsoport

  Kőszeg város tánc- és mozgáskultúrájának több évtizedes színvonalas és innovatív gazdagításáért, az iskolai kereteken túlmutató táncos közösségi élet felépítéséért, a hazai és nemzetközi modern táncversenyeken elért, Kőszeg jóhírét erősítő eredményeként.

  A tánc, a mozgás öröme mellett a helyes testtartás megtalálásában és megtartásában, a tanulási nehézségek leküzdésében, a koncentrációban, a kreativitás kialakulásában, a koordinációs képességek fejlesztésében is segít. Mindezen pozitív értékeket szem előtt tartva alakult meg 1990-ben Földesiné Németh Csilla Tanárnő vezetésével a Dance Jam tánccsoport. Eleinte 8-10 tanuló ismerkedett a tánc alapjaival. Mára már 8 csoport működik, felmenő rendszerben az óvodástól a középiskolásig.

  A felmenő rendszerben működő csoportokban az óvodás és kisiskolás korú gyermekek vidám, játékos formában ismerkednek a tánc alapjaival. Kezdetben volt a lelkesedés. Meg persze néhány felsős lány tornaruhában, hetente egyszer, egy pici tornaszobában. Jazz-balett szakkör. Cipelni a méretes kazettás magnót; hosszabbítót, konnektort találni, jó zenéket felvenni a rádióból, néha persze húzott a szalag.

  Aztán megtelt egy hatalmas tornacsarnok, egyre több gyerek, egyre több csoport, egyre több óra; egyre több kazetta, egyre több jó zene, egyre több ötlet. Kinyitható tükör. Tanulás: önképzés, tanfolyamok, táncpedagógusi főiskola. És kitartás, lelkesedés. Lett szép új terem, tükör a falon, CD-lejátszó.

  A Dance Jam mára ismert névvé vált. A város kulturális rendezvényein, ünnepélyeken, bálokon, léptek fel. És jöttek az új idők: laptop, internet, végtelen lehetőség zenében, inspirációban. Kortárs táncok. Kiscsoportok, duók, szólók. Hordozható táncszőnyeg. Versenyek – sikerek, csalódások. Elköteleződés és hit. Munka és öröm. Fáradtság és elégedettség. A Dance Jam három táncszövetség tagja. Hazai és nemzetközi versenyeken dobogós helyezéseket értek el, többszörös Európa-bajnoki koreográfiáik vannak.

  A Dance Jam ismertsége országos és európai szintű. A Dance Jam ma már egy brand.

  A tánccsoport október 30-án Budapesten a Táncpedagógusok Országos Szövetsége által adományozott a „Kiváló Együttes Cím Arany Fokozata” oklevelet vehette át, ami a csoport történetének legnagyobb elismerése.

 • PRO COMMUNITATE DÍJ
 • Kiss Zoltán Imre

  Kiemelkedő tanári munkásságáért, a diákság pénzügyi tudatosságának fejlesztéséért, a pénzügyi ismeretek oktatásának elindításáért, rangos pénzügyi versenyeken (pl. Nemzeti Bank, Budapesti Értéktőzsde) induló kőszegi diákok eredményes felkészítéséért

  1993 óta a Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium tanára. Kezdetben földrajzot, majd 2010-től pénzügyi ismereteket is oktat a gimnázium diákjainak.

  Kezdeményezésére 2009-ben a gimnázium csatlakozott a „Pénziránytű Hálózathoz”. Kezdetben csak szakköri jelleggel, majd irányításával, a délelőtti órakeretbe integrálva is elkezdték oktatni a pénzügyi ismereteket. A gimnázium diákjainak segítségével a környékbeli általános iskolákat is igyekszik bevonni „jó gyakorlatok” szervezésével, a pénzügyi tudatosság átadásába, sőt lehetővé teszi, hogy ezen iskolák diákjai, akár pénzügyi, gazdasági versenyeken is elinduljanak!

  A megyei, illetve a városi média rendszeresen tájékoztat pénzügyi versenyeken elért sikereiről. Az elmúlt két tanévben, szinte az összes országos pénzügyi, tőzsdei versenyen sikerült a döntőbe juttatnia a Jurisich Miklós Gimnázim diákjait. Mind csapatszinten, mind egyénileg, számos első helyezést, illetve nagyon sok különdíjat szereztek meg. Idén tavasszal a KEBA, a BANK/CODE, a Zseton, a „Részvényfutam”, a Pénzmesterek, és a K&H „Vigyázz kész rajt” versenyén is sikerült országos döntőbe jutnia diákjaival.

  Tudatosan vallja, hogy a különböző témájú versenyeken történő, minél magasabb számú diák indulása a pénzügyi kultúra terjesztésének talán a „legegyszerűbb módja”, lévén, ennek a korosztálynak a játékos elemek, az informatika, a kommunikációs csatornák, kiemelten a közösségi média használata a mindennapok részét képezi!

  Munkája legfontosabb részének a diákok motiválását tartja, és a pénzügyi, gazdasági témák iránti érdeklődés fenntartását. Évtizedes munkálkodásának köszönhetően, lelkes irányításával magas színvonalon valósul meg városunk diákságának pénzügyi tudatosságra nevelése.

  Az elmúlt néhány év elismerései:

  2018: „Pénziránytű Hálózat” Tanári díj, nem közgazdász tanár kategóriában.

  2019: BÉT- „Pénziránytű Hálózat” „Részvényfutam” tanári kategória: 1. hely.

  2020: Az Év Pedagógusa Díj” (sárvári Tankerületi Központ)

  2021: „Arany Iránytű Díj” (Pénziránytű Hálózat)

  2021: „Pénzügyi Tudatosság Fejlesztéséért Díj”

  2021: BÉT- „Pénziránytű Hálózat” „Részvényfutam” tanári kategória: 1. hely

 • PRO COMMUNITATE DÍJ – OKTATÁSI, KULTURÁLIS TAGOZAT
 • Kőszegi Vonósok Művészeti Egyesület

  Kőszeg komolyzenei életének negyedszázados szervezéséért és fejlesztéséért, a vonószene színpadra viteléért és megszerettetéséért, a zenészek közösségéért és a közönségért végzett szolgálatért, a város kulturális életének gazdagításáért.

  Kőszegen a komolyzene hosszú múltra tekint vissza, többszáz éves hagyományai vannak. Ezt a hagyományt folytatva és kiegészítve alakult meg 1996-ban a Kőszegi vonósok kamarazenekar amatőr zenészekkel, illetve a zeneiskola növendékeivel. A zenekar akkori célkitűzése a vonószene lakossággal való megismertetése és megszerettetése volt. Mára már nem csupán a kőszegiek ismerik és szeretik a zenekart, hanem a város és az ország határain túli közönség és zenésztársak körében is népszerűek. Jelent már meg CD-jük és több rangos díjat is a magukénak tudhatnak.

  Számunkra legkiemelkedőbb érdemük talán mégis a sok szolgálat, amit a városért és annak lakóiért tettek, tesznek. Már a legkisebbek számára is közel hozzák a zenét „dióhéjkoncertjeikkel”, és miközben az apróságok ámulva, vagy éppenséggel lelkesen táncolva hallgatják a zenészeket, a szórakozás mellett szinte észrevétlenül tanulnak is. Hiszen olyan dallamokat hallhatnak, olyan hangszereket láthatnak közvetlen közelről amilyenekkel a hétköznapok során nem feltétlenül találkoznak. Ez a tudásátadás nem szorítkozik a gyerekekre, nem csupán az ő zenei műveltségük megalapozása, illetve kulturális és társadalmi identitásuk megerősítése a cél.

  Ugyanilyen fontos a zenekar számára a város zenei közízlésének formálása új, ismeretlen zeneszerzők és darabok bemutatása által. A koncertekről gazdagon távozhat mindenki, mert az előadott darabok mellett azoknak keletkezéstörténetéről, illetve a zeneszerzőkről is hall a közönség.

  A zenei közízlés mellett a közösségfejlesztés is hangsúlyos szerepet kap a zenekar életében. Civil szervezetekkel együttműködve részt vesznek különböző művészeti ágazatok eseményein teret adva eltérő irányzatok találkozásának, ahol a művészetek egymást erősítve nyújtanak felejthetetlen élményt.

 • PRO COMMUNITATE DÍJ – OKTATÁSI, KULTURÁLIS TAGOZAT
 • Maitz József

  Zenepedagógusi munkásságáért, Kőszeg zenei hagyományainak, kultúrájának és közösségi életének fejlesztésében szerzett érdemeiért, illetve a német nemzetiségi kultúra és hagyományok megőrzéséért tett több évtizedes erőfeszítéseiért.

  Kőszegen született, alapfokú tanulmányait itt végezte. Az akkori Állami Zeneiskola kürt szakos növendéke volt Gréts Károly osztályában, tagja volt az úttörőzenekarnak is.

  Középiskolai tanulmányait a Győri Zeneművészeti Szakközépiskolában végezte. Érettségi után főállásban a Szombathelyi Szimfonikus Zenekarnál helyezkedett el, másodállásban megkezdte a tanítást a kőszegi zeneiskolában.

  Hosszú évekig volt a fúvós tanszak vezetője, segítette kollégái munkáját, valamint a fiatal kollégák beilleszkedését. Tagja volt Kőszeg Város Fúvószenekarának is.

  1988-ban szerezte meg kürttanári diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Győri Tagozatán. A szimfonikus zenekar művészeként bejárta a világot, de a 90-es évektől a zeneiskolát választotta fő munkahelyéül,1993-tól több, mint 10 éven át volt a zeneiskola igazgatóhelyettese.

  Növendékeiből rendszeresen kamaracsoportokat szervezett, aktívan részt vett a város zenei életében. Újra megszervezte Kőszegen a toronyzenélés hagyományát, jeles alkalmakkor hallhatjuk zenéjüket a Hősök tornyából.

  Harmonikázni autodidakta módon tanult meg, a rézfúvós hangszerek mellett harmonikát is oktatott, egészen nyugdíjba vonulásáig.

  Több mint 20 éve rendszeres kísérője harmonikával a város kórusainak. Áldozatos munkájával, zenei tapasztalatával aktívan részt vesz azok színvonalas szereplésében. Különösen lelkes kísérője a kórusoknak a Német Nemzetiségi Önkormányzat által rendezett Heimattreffen-en, Adventkranz-on, valamint a Karitász által, illetve az Idősek Otthona által szervezett rendezvényeken.

  Jelentős szerepe van a német kultúra, a német hagyományok ápolásában, munkájával hozzájárul a civil kezdeményezések sikeres megvalósításához. Hangszeres játékával nemcsak őrzi a hagyományokat, hanem megmutatja környékünk sokszínű nemzetiségi örökségét.

 • PRO COMMUNITATE DÍJ – SPORT TAGOZAT
 • Varsányi Áron

  A kőszegi ökölvívás fejlesztéséért, az utánpótlás neveléséért, a kőszegi versenyzők hazai- és nemzetközi versenyekre való eredményes fejlesztéséért, a közösségi sportélet, sporteseményeket szervező elszánt és példamutató, Kőszeg jóhírét erősítő munkájáért

  A Fitt Boksz Ökölvívó Egyesület vezetőedzőjének sport iránti olthatatlan szeretete az általános iskola alsó tagozatához nyúlik vissza. Kitartó szorgalma kettő felnőtt bajnoki címet és egy válogatott kerettagságot eredményezett. 2008-ban végezte el az edzői szakot, tanítványaival világ- és nemzetközi versenyeken vesz részt.

  Vezetőedző és elnök egy személyben az általa 2009-ben megalapított és megálmodott egyesületben. A különböző korcsoportokban és versenysúlyokban induló egyesületi tagok eredményeikkel bizonyították, hogy a befektett munka idővel megtérül, és komoly elismerést hoz az ökölvívó egyesület és a bokszolók számára.

  Az első évben már két bajnokot is avattak, majd a női bajnoki cím után komolyabban foglalkozott a női ökölvívással. Edzői munkáját Gombai Jánossal karöltve végzi, felállásuk egyik sikertörténete volt a Büki Szakosztály megalapítása, ahonnan számtalan bajnok került ki hazai- és nemzetközi versenyekről. Később edzőként hozzájuk csatlakozott Nemes Erik és Bödey Gábor is.

  Varsányi Áron edzői felkészítésének köszönhetően az elmúlt 12 évben a sportolók minden korosztályban számtalan érmet hoztak országos bajnokságról és a korosztályos Európa bajnokságokról. Rendszeres szereplői a nemzetközi erőpróbáknak és válogatott versenyeknek. Edzőként a legnagyobb sikertörténete Hámori Ádám Egyetemi Világbajnoki címe.

  Főállása mellett a Nyugat-DunántúIi Ökölvívó Régió koordinátora három megyére kiterjedően, valamint az ökölvívó edzői bizottság tagja.

  A Jótékonysági Boksz gála és az Ostrom-box nagy nyilvánosság érdeklődésére számot tartó programok szervezésében is kiemelkedő szerepet vállal. Kezdeményezésére a Mozdulj Kőszeg program keretében az egyesület szervezésében jótékonysági rendezvénnyel járul hozzájárul beteg gyermekek gyógyulásának segítéséhez.

  A folyamatos utánpótlás biztosításában is segít. 2020 őszétől Bertók Róbert szövetségi kapitány felkérése alapján a férfi ifjúsági ökölvívó válogatott felkészítéséért felelős szakemberként segíti a Magyar Ökölvívó Szövetség Működését.

  Elszántságával és jó példájával kiválóan motiválja a sportolókat.

  KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJ

  Parádiné Dr. Ágoston Zsuzsanna

  Kőszeg város szolgálatában több évtizeden át elhivatott szakmaisággal végzett munkájáért, a kőszegi gyermekek gyógyításáért, egészségük megőrzéséért és fejlesztéséért, a gyermekeket nevelő szülők számára nyújtott tanácsadásért, támogatásáért.

  A Pécsi Orvostudományi Egyetemen szerezte meg orvosi diplomáját. Csecsemő- és gyermekgyógyászati szakvizsgáját követően kezdte meg házi gyermekorvosi tevékenységét 1980. december 1-én Kőszegen.

  Az eltelt négy évtized alatt magas színvonalú, odaadó munkája, óvó felügyelete mellett generációk nőttek fel.

  Elhivatottsága a gyermekek gyógyítására töretlenül vitte e négy évtizeden át, s nem csak a gyermekek jólléte, de szüleik érdekeinek szem előtt tartása is fontos volt számára, ahogyan ma is. Számára mindenkor alapvetés, hogy munkájában lelkiismeretes, hogy valóban legjobb tudása szerint tesz a gyermekekért. Kedves, barátságos személyiségével számtalan aggódó szülőt és félénk gyereket sikerül megnyugtatnia, hogy erejüket és figyelmüket a gyógyulásra fordíthassák.

  KŐSZEG VÁROSÉRT DÍJ

  Dr. Kapiller Sarolta

  Kőszegen és Kőszegért a középfokú oktatás, majd a kultúra- és közművelődés, végül az államigazgatás területén végzett több évtizedes kimagasló, a városért érzett személyes elkötelezettségéről tanúskodó munkássága elismeréséül

  1962-ben született az erdélyi Alsócsernáton településen. 1982-ben házasságot kötött Kapiller Ferenccel, a kőszegi Jurisich Miklós Gimnázium tanárával, így 1984-ben Magyarországra Vas megyébe költözött. Házasságuk első éveiben Kőszegen laktak, majd

  1990-ben Lukácsházára, jelenlegi lakhelyükre költöztek. 1985-től 1999-ig a Jurisich Miklós Gimnáziumban dolgozott kezdetben kollégiumi nevelőként, majd magyar nyelv és irodalom szakos tanárként. A magyar nyelv és kultúra elkötelezettjeként a gimnázium diákszínpadát is vezette. Életében a tanítás mellett a tanulás, önmaga folyamatos továbbképzése is meghatározó szerepet játszott. 1988-ban a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán végzett könyvtáros, magyar nyelv és irodalom szakos általános iskolai tanárként, 1992-ben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanárként diplomázott. 2002-ben ugyanitt drámapedagógus és színi nevelés szakon szerzett képesítést, illetve közoktatási vezető és pedagógus szakvizsgát tett. 2009-ben jogászként doktorált a Pécsi Tudományegyetemen, ezt követően munkajogi szakjogász szakirányú képesítést szerzett. 2018-ban végezte el a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kormányzati tanulmányok szakát.

  1999-ben a Vas megyei Önkormányzat Művelődési és Sporttitkárságának osztályvezetője, majd 2012-ben a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ Jogi és Humánpolitikai Osztály főosztályvezetője lett. Kőszeg iránti személyes elkötelezettségét ebben az időszakban is megőrizte. Munkakörének fontos területe volt az akkor megyei fenntartású kőszegi múzeumok és a városi fióklevéltár, valamint az iskolák, így a Dr. Nagy László EGYMI és a Kőszegi Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola működtetése, támogatása, felügyelete. 2013-ban Kőszeg történelmi igazságtételként élte meg a közigazgatás átszervezését, a Kőszegi Járás újbóli megalakítását, melynek hivatalvezetői feladatát kezdettől fogva Dr. Kapiller Sarolta látja el. Vezetése alatt kialakult és megszilárdult a hivatal intézményrendszere, megújultak épületei, köztük a Jurisics tér 5. szám alatti műemlék polgárház. Irányításával a Vas Megyei Kormányhivatal Járási Hivatala feladatait a folyamatosan változó körülményekhez és kihívásokhoz, például a járvány elleni küzdelem

  nehézségeihez alkalmazkodva, de a működés magas színvonalát mindig megtartva végezte. Gyakran vállalt szerepet kőszegi rendezvények, nemzeti és városi ünnepek szónokaként, beszédei a magyar nyelv és kultúra szeretetéről és kiemelkedő szintű

  ismeretéről nyújtottak rendkívüli példát. Dr. Kapiller Sarolta nemzetéért, a magyar népért érzett szeretete és elkötelezettsége

  Kőszeg szolgálatában végzett fáradhatatlan munkájában nyilvánult meg napról-napra értéket teremtve, minek elismeréseként Kőszeg Város Önkormányzata Kőszeg Városért Díjjal tünteti ki.

  KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE – DIÁKOK

  Név

  Elismerés, eredmény

  1.Desics Bettina

  A BE-JÓ táncegyüttes tagjaként elért számos országos és európai bajnoki cím és helyezés elismeréseként

  2.Gombai Dominik

  Országos Ökölvívó Diákolimpián elért 2. helyezése (ezüstérem) elismeréseként

  3.Budai Flóra

  Serdülő Ökölvívó Európa Bajnokságon elért 2. helyezése (ezüstérem) elismeréseként

  4.Buza Rafael

  Junior és Ifjúsági Magyar Ökölvívó Bajnokságon elért 1. helyezése (aranyérem) elismeréseként

  5.Óvári Kincső

  Az országos „Spiel und Gewinn” 4 fordulós levelezős német versenyen elért 1. helyezése elismeréseként

  6.Horváth Krisztián József

  Erőemelő Amatőr Világszövetség Erőemelő Világbajnokság ifjúsági korosztályban elért 1. helyezése (aranyérem) elismeréseként

   

 • KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE – 2020
 • Horváth László klarinétművész

  Kőszeg zenei életének gazdagításáért végzett kimagasló, több évtizedes munkájáért, a kőszegi Lajta László Emléktáborok szervezéséért

  Kőszegen született, a Jurisich Miklós Gimnáziumban diákja volt. Kezdetben hegedülni tanult, majd édesapja irányításával kezdte meg klarinét tanulmányait. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán Balassa György osztályába járt, kitüntetéses diplomáját 1969-ben szerezte meg. 1969-70-ben a Párizsi Konzervatórium ösztöndíjas hallgatója. 1965-től a Magyar Állami Hangversenyzenekar tagja, szólamvezető és szólóklarinétos. Az 1970-es budapesti Nemzetközi Klarinétverseny győztese, valamint a zsűri különdíjának nyertese. 1970 óta állandó szereplője a magyar zeneéletnek, mint szólista és kamaramuzsikus. A kortárs zene rendszeres művelője, számos új mű inspirálója, ajánlásának címzettje. Alapító tagja a Filharmónia Fúvósötösnek. Európa szinte minden országában szerepelt szólistaként, valamint Ausztráliában és Japánban.

  1992-ben megalapította a Lajtha László Emléktábort Kőszegen, célja a francia és a magyar zenekultúra méltatlanul feledésre ítélt zeneszerzőinek jobb megismerése, megismertetése volt. A tábornak a Jurisich Miklós Gimnázium és a Budaker Gusztáv Zeneiskola adott otthont. A hallgatók többek között Párizsból, Strassbourgból, Kanadából, Svájcból, Japánból érkeztek Kőszegre. A tábor ideje alatt koncerteztek több városban; az ún. promenád hangversenyek pedig kőszegi helyszíneken hangzottak el. Később a Lajtha tábor folytatásaként Fischer Anni ösztöndíjas fiatal művészeket hívott Kőszegre, nyaranta több hétig tartó koncertsorozattal szórakoztatta az igényes zenét kedvelő közönséget.

  Játékát hanglemez-, rádió- és tévéfelvételek sora őrzi.

  Elismerései:

  1993 Ferencsik János-emlékdíj

  1993 Liszt Ferenc-díj

  1999 Lajtha László-díj

  2001 Veress Sándor-díj

  Artisjus-díj

 • KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE-2020
 • Barabásné Győrvári Adrienn

  A Magyar Speciális Olimpia Szövetségben és a Kőszeg-Wink Padlóhoki Clubban a kőszegi és kőszegi kötődésű gyermekek érdekében végzett kimagasló önkéntes közösségi és szakmai tevékenységéért

  Szülővárosától – Kőszegtől – soha nem szakadt el. Tanulmányai befejezése után a Kőszegi Gyermekotthonban gyermekvédelmi ügyintézőként kezdett dolgozni, ennek immár 22 éve.

  A Magyar Speciális Olimpia Szövetséggel 1999-ben került kapcsolatba, a padlóhoki szakág révén. Férjével együtt 2000-től szervezik, bonyolítják a Szövetség kosárlabda szakágának hazai kosárlabda versenyeit, emellett természetesen a padlóhoki sem szorult háttérbe, tevékeny résztvevője maradt a versenyek szervezésének, adminisztrálásának ott is. Munkája elismeréseként több alkalommal volt lehetősége részt venni segítőként külföldi versenyeken is.

  A Kőszeg-Wink Padlóhoki Sport Clubnak 20 éve tagja, 2008-tól gazdasági vezetői pozíciót lát el. A gazdasági események könyvelése mellett minden egyéb adminisztrációs tevékenység is feladatai közé tartozik, ezzel is igyekszik segíteni egyesületük munkáját. Önkéntes munkájának köszönhetően számtalan gyermekotthonban, családban élő, értelmileg sérült sportoló vehetett részt hazai, külföldi versenyen hófutás, kerékpár, kosárlabda, labdarúgás, padlóhoki, úszás sportágban. Kapcsolatot tart a szülőkkel, edzőkkel, ezzel is segítve az egyesület munkájának sikerességét. Kiváló háttérmunkás, önkéntes munkája példaértékű. Kedvesen, szerényen, empatikusan és odaadóan végzi vállalt feladatait.

  2014-ben Vas Megye Önkormányzata Szolgálatáért Gyermek- és Ifjúsági Tagozata elismerést kapott.

  Az egyesületben végzett több mint két évtizedes önkéntes munkássága során városunkat, megyénket, országunkat méltó módon képviselte és öregbítette hívnevét.

 • KŐSZEG VÁROS POLGÁRMESTERÉNEK ELISMERŐ OKLEVELE
 • Vilits Katalin Gabriella

  A Bechtold István Megyei természetismereti versenyekért, az „Ökoiskola” és „Örökös Ökosikola” címért végzett kimagasló munkája elismeréseként

  Földrajz- testnevelés szakos általános iskolai tanári diplomáját a pécsi Janus Pannonius Tanárképző Főiskolán. 1996-ban, az iskolaösszevonások után került az akkori Kossuth Zsuzsanna Altalános Iskolából a Bersek József Általános Iskolába.

  Munkájában precíz, következetes, segítő és ötletekben bővelkedő pedagógusként ismerték meg a kollégák, a szülők.

  A tanítás mellett is folyamatosan képezi magát, hogy tanári munkáját diákjai érdekében minél magasabb színvonalon végezhesse.

  Földrajz szaktanácsadóként, mentortanárként segíti a fiatal, pályakezdő kollégák beilleszkedését, a szakma minél mélyebb elsajátítását.

  Szaktanárként és osztályfőnökként is mindig megtalálta a hangot a gyerekekkel, akik bizalommal fordultak hozzá. Szakmai munkáját következetesség, kellő szigor és maximális segítőkészség jellemzi.

  Hosszú éveken át szervezte meg és bonyolította le a Bechtold István Megyei természetismereti versenyt, mely a város „Szőlő Jövésnek könyve” rendezvénysorozatának részét képezte. Folyamatosan készíti fel tanítványait tanulmányi, sport versenyekre, melyeken szép sikereket érnek el.

  Évről évre lelkesen szervezi meg a 6. évfolyam számára az erdei iskolai témanapokat.

  Rendszeresen szervez továbbá projektnapokat Állatok, Föld, Víz világnapja témakörökben.

  Sikeres pályázatainak köszönhetően iskolája a Bersek József Általános Iskola 2012-ben Ökoiskola, majd 2019-ben az ”Örökös Ökoiskola” címet nyerte el. Nevéhez fűződik a Kindersport és a kölyökatlétika program bevezetése.

   

 • KŐSZEG VÁROS EURÓPAI KAPCSOLATAIÉRT KITÜNTETÉS
 •  

  Scheer Bernadett és Uwe Scheer

  Kőszeg komolyzenei életének és kapcsolatrendszerének országhatárokon átívelő kiterjesztéséért, a város nemzetközi kulturális kapcsolatainak építéséért, Kőszeg határmenti kulturális vonzásának erősítéséért. Kőszeg városáért, a nemzetközi kapcsolatokért, a komolyzene felvirágoztatásáért végzett önzetlen, állhatatos és fáradhatatlan munkájukért.

  Uwe vonóshangszeres és kórusvezetői végzettséggel és többéves tapasztalattal, illetve jelentős nemzetközi zenei múlttal érkezett a Kőszegi Vonósok zenekar élére 2006-ban.

  Az új művészeti vezetővel új lehetőségek nyíltak meg a Kőszegi Vonósok előtt, hiszen karmesterként több zenekarral dolgozott együtt Ausztriában, Magyarországon és Lengyelországban.

  Az elmúlt években ezeknek a tapasztalatoknak és kapcsolatoknak köszönhetően születik egyre több osztrák-magyar koncert, például Kirchschlagban, Bad Schönauban és Grosspetersdorfban. Tagok immár Burgenlandból is érkeznek a zenekarba.

  Uwe társa és segítője Scheer Bernadett, vagy ahogy mindenki ismeri: Betti, a zenekar koncertmestere és motorja, aki német nyelvtudásának hála közvetíteni tud a kétnyelvű próbákon és koncerteken a zenekar tagjai és a közönség között. A zenekar körüli teendőkben is oroszlánrészt vállal, legyen az koncertszervezés, vagy év végi taggyűlés – teszi ezt szintén két nyelven.

  A házaspár sokrétű tehetsége is a Kőszegi vonósok fejlődését és repertoárjuk folyamatos megújulását szolgálja. Uwe vezetésével bátran kísérleteznek újabb darabokkal és zenélnek olykor egészen szokatlan helyszíneken is. Uwe azonban nem csupán instruálja a zenészeket, hanem zenét is szerez, valamint fáradhatatlan kutatómunkával tárja fel Kőszeg zenei értékeit mindannyiunk számára hozzáférhetővé és élvezhetővé téve azokat.

   

 • KŐSZEG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE
 •  

  Vörös Virág

  A Kőszegi Sportegyesület Síugró Szakosztálya sportolójaként elért kiemelkedő eredményeiért, példamutatóan kitartó és állhatatos munkájáért

  A síugrást 2010-ben, 11 évesen kezdte. Több sportágat kipróbált, végül a síugrás mellett köteleződött el, annak ellenére, hogy Magyarországon sem túl nagy népszerűségnek, sem túl nagy felkészülési lehetőségnek nincs birtokában a sportág.

  A Jurisich Gimnáziumban érettségizett, napjainkban csak a sporttal foglalkozik. Kitartása és akaratereje példaértékű: fejlődését egy súlyosabb térdsérülés és egy bokasérülés is hátráltatta, ez azonban nem tántorította el, töretlen erővel és kellő alázattal halad tovább célja felé. Bár 2016-ban az említett sérülések miatt végül nem jutott el az olimpiára, 2019 nyarán már 23. helyen végzett a Grand Prix versenyen és pályafutása első pontjait gyűjtötte be. Ezzel első magyarként végzett pontszerző helyen a GP versenyen a csehországi Frenstatban.

  A női világkupában az éles versenyben való szerepléshez a kvalifikációs sorozatban a legjobb negyven között kell végezni, illetve a világkupában a két ugráshoz és a világkupaponthoz pedig a legjobb harmincban kell lenni. Lillehammer-ben – az első állomáson – még csak a 42. volt, de a következő versenyen, Klingenthalban már túllépett a selejtezőn: 37. lett, a japán Zaóban is a legjobb negyven között végzett. A romániai Barcarozsnyóban pedig a legjobb harmincba is bejutott, itt az első sorozatban a 26. volt, végül a 30. helyen végzett.

  Felkészülését Molnár Lászlóval kísérte egészen 2017-ig, 2017 óta edzője Vasja Bajca. Nagy esélyekkel indul a 2022-es Pekingi olimpián való részvételre.

  Virág 20 évesen szerezte meg a magyar síugrósport első női világkupapontját, melyet magyar síugró utoljára 1984-ben szerzett.

 • KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVE
 • Dr. Gaál Zoltán

  A Pannon Egyetem kőszegi kampuszának elindítása és a KRAFT program megvalósulása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért

  Okleveles vegyészmérnök, gazdasági mérnök, a kémiai tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi tanár. A vállalkozáselmélet- és gyakorlat elismert szaktekintélye, a Pannon Egyetem, illetve jogelődjeinek több cikluson át tanszékvezetője, Mérnök Kari dékánja és rektora. Karizmatikus egyénisége, kooperációs és konfliktuskezelési képessége, kiváló retorikai készsége és emberi tartása példaértékű a következő generációk számára is.

  Több mint negyven éves egyetemi oktatási tapasztalattal rendelkezik, jelentős egyetemi kurzus, számtalan diplomadolgozat és 11 PhD kutatómunka szakmai irányítója. Nevéhez köthető két originális egyetemi szak kidolgozása, megalapítása (szervező vegyészmérnöki, műszaki menedzser szak), két szakindítás megszervezése, valamint négy posztgraduális program kidolgozása és elindítása; közel száz magyar és idegen nyelvű előadás megtartása, könyv és jegyzet megírása, valamint az idén már 33 éves Nemzetközi Karbantartási Konferencia megalapítása.

  Több szakmai és tudományos szervezet tagja, a Magyar Rektori Konferencia többször választott elnöke.

  Gaál Zoltán tudását a versenyszférában is kamatoztatta: több vállalati szerepvállalása közül kiemelendő a Herendi Porcelánmanufaktúra Igazgató Tanácsában ellátott elnöki feladata.

  Gaál Professzor Úr elkötelezett híve a kormányzati, vállalati és akadémiai együttműködéseknek, igazi tudásteremtőként és tudásközvetítőként dolgozik azon, hogy a vállalatok és a települések az egyetemekkel kooperációban sikeres és versenyképes jövőképet tudhassanak magukénak.

  Elévülhetetlen érdemeket szerzett a Pannon Egyetem Kőszegi Kampuszának megalapításában, illetve jelenlegi működésében. A Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének főigazgató-helyetteseként nagyban hozzájárult az Intézet és Kampusz magyarországi felsőoktatásba való integrálásához, Kőszeg iskolavárosi múltjának méltó megújulásához, továbbviteléhez.

 • KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KITÜNTETŐ OKLEVELE
 • Koltay Árpádné (Biegner Katalin Margit)

  Áldozatos tanító, nevelő munkájáért és az Árpád-házi Szent Margit Általános Iskola újraindításában, hagyományainak kialakításában vállalt szerepéért

  Főiskolai tanulmányai befejezését követően sikeresen megpályázta az akkori Kossuth Zsuzsanna Altalános Iskola által meghirdetetett tanítói állást, így abban az intézményben kezdett el tanítani, ahol általános iskolás diákként tanult.

  1994 szeptemberétől a domonkos nővérek 40 év kényszerszünet után folytathatták nevelő-oktató munkájukat egykori épületeikben. Egyike volt a felmenő rendszerben kiépülő Árpád-házi Szent Margit Római Katolikus Általános Iskola 4 fős alapító tantestületének. Az újrainduló katolikus iskola igazi kihívások elé nézett: egyszerre kellett megfelelnie a huszadik századvég pedagógiai elvárásainak és az időnként utópisztikus elképzeléseknek, amelyeket a külső környezet támasztott. Koltay Arpádné ezekben a nem könnyű kezdeti években markáns részt vállalt az intézmény kiépítésében, hagyományrendszerének megteremtésében. Ilyen volt például Vas megyében először Kőszegen ünnepelt Szent Márton nap a lampionos felvonulással.

  Négy évtizedes pedagógiai munkája során sok-sok kisgyermeket vezetett be a betűk és számok csodálatos világába. Tanítványai eredményesen szerepeltek sok tanulmányi versenyen. A művészeti nevelés különösen is fontos volt számára: sok rajz és képzőművészeti pályázaton indította tanítványait, ugyanakkor a tánc, az ének is közel állt a szívéhez. Évtizedeken át vezette az általános iskola táncszakkörét. A különböző produkciók az intézményi ünnepélyek mellett a város művészeti szemléit, szüreti felvonulásait is színesítették.

  Az intézmény egyik márványtábláján még a hajdani tanítóképző növendékei a következő Szentírásból vett idézettel állítottak emléket tanáraiknak: „Akkor az érteni tudók ragyogni fognak, mint a fénylő égbolt, s akik igazságra tanítottak sokakat, tündökölnek örökkön-örökké, miként a csillagok.”

  A csillag nem tesz mást, csak „visszatükrözi” a kapott fényt. A pedagógus nem tesz mást, csak egész személyiségét a jövő szolgálatába állítja. Ezt tette Koltay Árpádné is negyven éven át.

  KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVE

  Városi Rádióklub Kőszeg

  A fél évszázados kőszegi amatőr rádiózás elindításáért és magas szintű műveléséért, az országosan egyedülálló versenyállomás felépítéséért.

  A kőszegi Rádióklub ötvenévnyi eszközt és tudást halmozott fel, amelynek köszönhetően a kőszegi Kendig Csúcsról működő amatőr rádiózás is fél évszázados múltra tekint vissza.

  Az egyesület elnöke – Polgár József – honosította meg az amatőr rádiózást, amely a várost körbevevő erdők és hegyek miatt nem bizonyult könnyű feladatnak. A kezdetben sátorból történő kutatás után, keserves munkával, saját költségen felépített háromemeletes toronyból folyt tovább a rádiózás.

  Szenvedélyüket és akaraterejüket mi sem bizonyítja jobban, mint hogy csak az építőanyag feljuttatása tíz évig tartott és olyan nehézségekkel kellett szembenézni, mint a vízhiány. A csapat lelkes fiatal időt, munkát, pénzt nem sajnálva küzdött a célok eléréséért.

  Sokáig a kőszegi rádiósok tartották a magyar rekordot, a Kendig csúcsáról egy alkalommal sikerült felvenni a kapcsolatot Jerevánnal. Folyamatosan hívójelet cserélnek és a technikai felszereltségről folytatnak eszmecserét.

  Vas megyében Szombathelyen kívül már csak Kőszegen működik az amatőr rádiózás.

  A kőszegi egyesületben az állandó tagság húsz főre tehető. Lelkesedésüknek és szenvedélyüknek köszönhetően Ők azok, akik életben tartják az amatőr rádiózást az internet korában is.

 • KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE
 • Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club

  A kőszegi labdarúgás, valamint a futsal és atlétika terén a felnőtt és utánpótlás korosztályokban elért eredményeiért és kiemelkedő közösségépítő munkájáért

  A Kőszegi Lóránt Gyula Futball Club a 6-ik évét kezdte meg januárban önálló egyesületként. Az egyesületen belül működő labdarúgó szakosztály mellett 2017-ben felnőtt futsal szakosztály indult, 2019-ben pedig megalakult az atlétika szakosztály, amely diplomás atléta edző vezetésével működik. A felnőtt labdarúgás és futsal mellett az utánpótlás-nevelés területén az elmúlt években kimagasló eredményeket ért el a Club. Az edzők és egyesületi vezetők önzetlen és odaadó munkájának köszönhetően az óvodás korosztálytól egészen az U19-es korosztályig bezáróan közel 150 igazolt utánpótlás labdarúgó vesz részt heti háromszor futball edzéseken, emellett kb. 60 gyermek heti két alkalommal atlétika edzéseken látogat, így a Lóránt Gyula FC Kőszeg legnagyobb létszámú utánpótlás nevelő központjává vált.

  U-7 – U-13 korosztályos csapatok Bozsik tornákon és fesztiválokon vesznek részt, az U-14-es és az U-16-os csapatok már bajnokságrendszerben játszanak. A téli hónapokban a korosztályok utánpótlás futsaltornákon vesznek részt, ha a járványhelyzet engedi, februárban ismét megrendezésre kerül a Lóránt Gyula régiós utánpótlás teremtorna. A futballtornákon és régiós atlétikaversenyeken a város és a környező falvak gyermekei büszkén és eredményesen képviselik városunkat.

  A sportolás, sportra nevelés mellett kiemelkedő az Futball Club közösségépítő munkája. Ennek kiemelkedő eseménye a nyaranta megrendezésre kerülő futball és atlétikatábor, ahol több mint 100 gyerek tölt el egy hetet a sport, mozgás, játék, szórakozás jegyében.

 • KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVE
 • Láng-Horváth Rita

  Kőszeg boros hagyományait gazdagító, a kulturált borfogyasztást népszerűsítő női közösségi életet elindító, megalapozó szerepvállalásáért

  Szent György napkor, 1999. április 24-én, többedmagával alapította meg a Kőszegi Borbarát Hölgyek Egyesületét. A kőszegi és Kőszeg környéki szőlészetet pártoló, illetve művelő hölgyek elnökükké választották. Zászlajukra tűzték, hogy a kőszegi bor civil szószólói lesznek.

  A hölgyek alapszabálya – sok egyéb mellett – fontos helyen említi a kulturált borfogyasztást, a helyi borok képviseletét, de az egyesület legkiemelkedőbb érdeme – amit nem feledhetünk – az a szorgalom és kitartás, amellyel a város életében részt vesznek, tevékenykednek a rendezvények háttérmunkásaiként. Céljuk között szerepelt az is, hogy a város, a régió idegenforgalmába rendezvényeikkel egyedi színt vigyenek.

  Láng-Horváth Rita vezetésével maradandót alkottak. Kezdeményezésére olyan programok keltek életre, mint a márciusban megrendezésre kerülő Borkorcsolya verseny, az áprilisi Borbarát Hölgyek avatása, a szeptemberi szürethez kapcsolódó Borkirálynő választás, a novemberi Borbál. 2004 óta a Borbarát Hölgyek is kiválasztják a szerintük legfinomabb nedűt, a Hölgyek borát. Az életre hívott rendezvények napjainkban is megrendezésre kerülnek, népszerűsítve a helyi borkultúrát, a hagyományokat, s színesítik Kőszeg városának rendezvénykínálatát. A Hölgyek egységes megjelenése is gondoskodásáról ad bizonyságot.

  Elnöksége alatt került kiadásra a Borkorcsolya receptgyűjtemény, mely az 50 legjobb borkorcsolya receptjét foglalja magába, a hozzá illő borokkal, s ezen borok termelői elérhetőségeivel.

  Jó kapcsolatot alakított ki az országban más boros egyesületekkel. Elnöksége 10 éve alatt szép és maradandó sikereket ért el az egyesület, melynek azóta is örökös tagja.

 • KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE
 • Ráduly László

  A Kőszegi Időjárás Előrejelzés facebook oldal napi rendszerességű, színvonalas sokéves üzemeltetéséért, a kőszegiek életét segítő pontos, megbízható elemzések elkészítéséért.

  Közel egy évtizede üzemelteti Kőszegi Időjárás Előrejelzés elnevezésű közösségi kezdeményezését, közösségi oldalát.

  Nagy szorgalommal, egyre jobb technikai felszereléssel és napi rendszerességgel figyeli különböző előrejelző-rendszereken a térségünkben várható időjárást, méri valamennyi lehetséges módon a lehullott csapadék mennyiségét, a napsütéses órákat, a szél irányát, erejét.

  Munkájának eredményét 14000-nél is több követő használja naponta, segítségével a emberi egészségben és vagyoni javakban is nagyobb károkat sikerül megelőzni a térség lakosainak.

  Elemzései, pontos adatai a mezőgazdaságban, turizmusban hatalmas segítséget jelentenek, de valamennyi kiskert és autótulajdonos is többször köszönhette meg az Időjósnak a pontos előrejelzéseket.

   

 • KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE
 • Schneider Katalin

   

  A kőszegi horvát kultúra és a keresztény értékek továbbadása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért és a kőszegi nemzetiségi és hittantáborok eredményes szervezéséért

   

  A Győr-Moson-Sopron megyei Kópházán született. Gyermekkorát is ebben a faluban töltötte, ahol vallását lelkiismeretesen gyakorló és hagyományait aktívan és tudatosan ápoló horvát közösség él és munkálkodik. Észrevétlenül nőtt bele a horvát kultúrába, élő hagyományainak gondozásába, megőrzésébe és átadásába.

  A Szombathelyi Tanárképző Főiskola tanító szakán végzett. Ezt követően Kőszegen helyezkedett el pedagógusként, ahol a Dr. Nagy László Gyógypedagógiai Intézményben, a Landler Jenő, majd a Bersek Jószef Általános Iskolában tanított. A városi általános iskolák összevonását követően a Szombathelyi Püspökség alkalmazásába került, és hitoktatóként folytatta munkáját. Ezzel egyidőben hittanárképző diplomát szerzett.

  Négy fiú édesanyja és öt gyermek nagymamája. Családjában és a kőszegi közéletben is fontosnak tartja a horvát kultúra és a keresztény értékek továbbadását.

  A Zora horvát nemzetiségi énekkar oszlopos tagja. A kőszegi katolikus egyházközségben aktív szerepet tölt be. Hitoktató, hittantáborok szervezője, a Mariazell-i zarándoklatok állandó résztvevője, segítője.

  Jelenős munkát végez a horvát kultúra megismertetése érdekében nyelvi és kézműves foglalkozásokkal, népi viseletek és a gasztronómia bemutatásával.

 • KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KITÜNTETŐ OKLEVELE
 • Tengeri Zoltán

  A Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesületben vállalt több évtizedes önkéntes közösségi és szakmai vezető tevékenységéért

   

  Kőszegen született, a mai napig kőszegfalvi lakos. Az 1897-ben alakult Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 1960 óta tagja. Az egyesület 1958 és 1991 között a kőszegi egységhez tartozott, ezt követően napjainkban is újra önálló egységként tevékenykednek.

  Az 1990 évek elejétől parancsnoka az egyesületnek, mely jelenleg 17 tagot számlál.

  Vezetésével a Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai ellátják az éves lakossági tűzvédelmi ellenőrzést, ellenőrzik a városrészen található tűzcsapokat. A városrészen történt káreseményeknél (viharkárok, tűzesetek) aktívan részt vesznek.

  Májusban a Szent Flórián búcsú alkalmával ők vezetik a körmenetet a templomtól a temetőig, majd vissza a templomhoz. Aktív részt vevői a különböző programoknak, falunapnak, megemlékezéseknek.

  Kőszegfalvi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjai Tengeri Zoltán vezetésével évtizedek óta a közösségi élet résztvevői, mozgatói, egyúttal önzetlenül óvják és védik a településrész lakosságának biztonságát.

  A Virilisek:

 • Krombert & Schubert Kft.
 • Wienerberger Kft.
 • Tesco Globál Áruház
 • Magyar Telekom
 • Szerencsejáték Zrt.
 • Bráder Tibor ev
 • Zsigmond Tiborné ev
 • Csanádi Katalin ev
 • dr. Radák Péter
 • Bárdics Barnabás
 • Hírlevél feliratkozás
  Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

  Rovatunkból ajánljuk

  További hírek a témában