Hivatásának fehér vértanúja

A Magyar Nyugat Történeti Kiskönyvtár sorozatban jelent meg nemrégiben Kapiller Ferenc Szeretetből szenvedni című kötete, amely Kováts Ferenc néhai gencsapáti káplán életáldozatát tárja az olvasók elé.

Ez a családi titok Kováts Ferenc néhai káplán életáldozata. Az irodalmár leszármazott a kilencvenes évek elején határozta el, hogy összegyűjt minden információt a vértanúról. Sietnie kellett, hogy még találjon élő tanúkat. Vállalását így magyarázza: A történet közzétételével a célom az volt, hogy feladatom teljesítsem, a sugallt, mintegy ajándékba kapott penzumnak megfeleljek. Ne növekedjen a világban a bűnös hiány esetleg egy újabb mulasztással. Maga az írás volt a célom, és ezáltal a felmutatás. Ahogy Krisztus tanítja: a mécsest ki kell tenni a tartóra, hogy világíthasson.

Kováts Ferenc 1932. májusában született Zalaegerszegen, egy nagy műveltségű, erkölcsös életű, jó keresztény kisbirtokos gazda fiaként. Már diákként, testvéreivel együtt megtapasztalta a Mindszenty szellemi köréhez tartozó családot sújtó atrocitásokat. Az elhivatásnak megfelelve mégis papnak állt, a szombathelyi, majd a győri szemináriumban tanult, felszentelése után pedig Gencsapáti káplánja lett. A pálos rendbe is belépett, ami pedig erős magyarsága és Mária-tisztelete miatt a leginkább üldözött szerzetesrend volt a kommunista terror idején. Csak két évig gyakorolhatta hivatását, 1958. októberében elvitte a gyógyíthatatlan kór.

Kapiller Ferenc kreálhatott volna az életrajzból tipikus ávóstörténetet. Hiszen szerepelt abban kihallgatás, disszidálók csempészése és rendőri megveretés is. Ám ő nem ezt az utat választotta, rendőrségi iratokban nem kutatott. Nem ezt akarta példaként felmutatni. Könyvének alapját az édesanyjára – Kováts Ferenc testvérnénjére – bízott lelki hagyaték alkotja. A szemináriumi évek alatt írt lelki napló, a prédikációk, a gencsapáti Historia Domus, néhány levél és feljegyzés. Az anyaggyűjtés során beutazta a fél országot, hogy még élő paptársaktól, egykori tanároktól, s a káplán kezelőorvosától szerezzen hiteles információt.

A könyvbe válogatott önvallomás-részletekből egy önmagát feladó, a szeretetért, az isteni elfogadásért minden áldozatra kész fiatal pap arcéle rajzolódik ki. Kérem a szenvedni tudás kegyelmét, Érette írja egy helyütt, míg máshol: A legfontosabb: Istennek átadni magam teljesen. Hiszi, hogy lelkek mentésére hivatott, szemlélődő, imádkozó, aszkéta életének értelme a bűnös világ fönntartása. Kapiller Ferenc szerint: a visszavonult életben az ember a krisztusi megváltás munkatársa, vagy ahogy egyik paptársa a már nagybeteg Kováts Ferencet – szinte irigykedve – nevezte, alter-Krisztus. (Tegyük itt hozzá, hogy az elmélkedő alaptermészetű káplán kitűnően szót értett az egyszerű emberekkel, talpraállította Gencsapátiban a hitoktatást, templomi énekkart szervezett, rajongtak érte a fiatalok.)

A könyv szépsége, hogy néhány kérdést nyitva hagy, ki-ki hite, emberi szemlélete szerint töltheti ki a szóval elmondhatatlan részeket. Ahogy az sem bizonyítható egyértelműen, hogy a halálos hasnyálmirigy-betegség közvetlen összefüggésben volt-e a többszöri megveretéssel.

– Nem ez a fontos – vallja a szerző. – Kováts Ferenc életáldozata nem a fizikai üldöztetés, hanem lelki síkon értelmezhető hitvalló életáldozat, fehér vértanúság.


szponzorált tartalom
Süssünk Borbás Marcsival!
acélváros
Fábos Erika
Világbajnok cipők készülnek Miskolcon
erődemonstráció / 4 órája
Felbukkant egy amerikai atombombázó a Balti-tenger felett (videó)
A repülőt két orosz gép elfogta, a Kreml feszültségkeltéssel vádolta meg Washingtont.
Gyász
Bánatos szívvel tudatjuk, hogy édesanyánk BAGOLY JÓZSEFNÉ szül. Hartai Marianna 68 évesen gyógyíthatatlan betegségben elhunyt. Végső nyugalomra helyezése március 22-én, pénteken 16 órakor lesz Táplánszentkereszten az országúti temetőben. Gyászmise előtte 15.30-kor a Szent Lőrinc templomban. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló gyermekei és családjaik
Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy KIRÁLY ZSIGMOND március 18-án, életének 92. évében örökre megpihent. Szeretett halottunktól 2019. március 25-én, hétfőn a 10.45-kor kezdődő gyászmise után 11.30-kor a kisfaludi temetőben veszünk búcsút. Emléke szívünkben örökké él. A gyászoló család
Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik ÁBRAHÁM MÁRIA temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, sírját a szeretet virágaival beborították. A gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy ÁGOSTON ISTVÁN életének 71. évében hosszú, türelemmel viselt betegségben elhunyt. Hamvainak örök nyugalomra helyezése március 23-án 14 órakor lesz a simasági temetőben. Köszönet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését! Fia és a gyászoló család
"Kinek gyermekét nem fedi sirhalom, Az nem tudja, mi az igazi fájdalom." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett gyermekem, testvérem, sógorom FERENCZ GÁBOR életének 38. évében örökre megpihent. Temetése 2019. március 23-án, szombaton 13.30-kor lesz a petőmihályfai temetőben. Előtte 13 órakor gyászmisét mondatunk érte. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Gyászoló család
"Megállt a szív, megállt a kéz, Nincsen szó az ajkadon. Szívünkben örökké élsz, Mert szerettünk nagyon." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SZENTELEKI IMRE életének 57. évében örökre megpihent. Végső nyugalomra helyezése 2019. március 25-én a 13.15-kor kezdődő gyászmisét követően 14 órakor lesz a váti temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló család
Csendesen alszik, megpihent végleg, Angyalok bölcsője ringatja már. Nem jöhet vissza, hiába hívjuk, emléke szívünkben otthont talál... (Szabó Balázs) Mély fájdalommal tudatjuk, hogy BALOGH LÁSZLÓNÉ szül.: Kiss Izabella életének 81. évében elhunyt. Búcsúztatása 2019. március 23-án 16 órakor lesz a celldömölki temetőben. Gyászolják: fia, unokája, dédunokái valamint rokonok, barátok és mind, akik őt szerették...
"Pihenj, te drága szív, már megszűntél dobogni, Szerető jóságod nem tudjuk feledni. Mert elfelejteni téged soha nem lehet, Csak meg kell tanulnunk ezután élni nélküled!" Fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY LAJOSNÉ szül. Pankaczi Erzsébet életének 94. évében örökre itt hagyott bennünket. Szeretett halottunktól 2019. március 23-án, szombaton, a 13 órakor kezdődő gyászmise után a zsédenyi temetőben veszünk végső búcsút. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló család
Szomorú szívvel tudatjuk, hogy a szeretett testvér, sógornő, keresztanya, nagynéni LIBIKNÉ NÉMETH MÁRIA életének 80. évében elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatása 2019. március 22-én 13 órakor lesz a vasvári temetőben. Előtte 12 órakor gyászmise a vasvári templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja
Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik PISKOR KÁROLY elhunytával bármely módon részvétüket kinyilvánították. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy édesanyánk, nagymamánk, dédink GRÓF LAJOSNÉ szül. Török Etelka 86. életévében megtért szeretett párjához. Temetése március 22-én, pénteken 15 órakor a hegyfalui temetőben lesz. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. Külön köszönet a Celldömölki Kórház Krónikus Belgyógyászat II. osztály valamennyi dolgozójának. Gyászoló családja
Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy PAPP FERENCNÉ szül. Zsoldos Izabella 81 éves korában örökre megpihent. Végső nyugalomra helyezése 2019. március 21-én, csütörtökön 14 órakor lesz a szalafői temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik és gyászunkban osztoznak. A gyászoló család
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy ŐRI JÓZSEFNÉ szül. Karvalics Erzsébet életének 83. évében megpihent. Temetése 2019. március 21-én, 13.15-kor lesz a sárvári városi temetőben. Gyászmise aznap 12.30-kor a gércei katolikus templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban osztoznak. Gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él." Fájdalommal tudatjuk, hogy SZABÓ KATALIN tanárnő 77 éves korában elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. március 22-én 11 órakor lesz a vásárosmiskei temetőben. Gyászoló család
"Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, így búcsú nélkül szívetekben tovább élhetek." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SZABÓ SÁNDORNÉ szül. Szabadi Margit 2019. március 17-én, életének 75. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk búcsúztatója 2019. március 23-án 14 órakor lesz a celldömölki új temetőben. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló fiai, menyei és unokái
"Olyan csend van így nélküled, mióta elmentél, itthagytál bennünket. Lélekben Te továbbra is itt leszel velünk, mert örökké szeretünk, el nem feledünk. Mit értünk tettél, mindent köszönünk." szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy drága jó édesanyánk, szeretett nagymamánk, anyósom CSISZÁR ANTALNÉ szül.: Pálmai Piroska 96. évében 2019. március 12-én elhunyt. Szeretett halottunktól a Jáki úti temető ravatalozójában veszünk végső búcsút, majd helyezzük a temető sírkertjébe férje mellé végső nyughelyére 2019. március 22-én 14.45-kor. Gyászmise lelki üdvéért 2019. március 22-én 9.45-kor lesz a Szent Márton templomban. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik mély együttérzésüket, részvétüket irántunk bármilyen formában kifejezték. Minden külön értesítés helyett. Sárika, Tamás gyermekei Juditka, Gyurika unokái Miklós vője
"Egy márciusi napon életed véget ért, Bánatot hagytál ránk, örökre elmentél. Emléked itt marad örökre velünk, Amíg élünk, te is élsz velünk." Emlékezünk SIMON FERENCNÉ szül: Szabó Erzsébet halála 5. évfordulóján. Szerető családod
"Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, Nyugalmadat ne zavarja senki." Emlékezünk MEGYERI TIBOR halálának 1. évfordulóján. Szerető családja
„Köszönjük, hogy éltél és minket szerettél, Nem haltál meg, csak álmodni mentél. Szívünkben itt él emléked örökre, Ha látni akarunk, felnézünk az égre. A csillagok útján utazol tovább, Ott várj ránk, ha a mi időnk lejár.” Fájó szívvel emlékezünk GALAVITS LÁSZLÓ halálának 2. évfordulóján. Szerető családja
magyarország-szlovákia / 5 órája
Kétgólos vereséggel rajtolt a válogatott
úszó fej / 6 órája
Azt hitték hajóroncs, de egy brutális haltetem volt
teremlabdarúgó-torna / 6 órája
Otthon maradt a Balog Kupa
Tóth Gábor
Rangadó a stadionban / 6 órája
A Haladás-Viktória szombaton a Ferencvárost fogadja
Pum András
Körmend–Celldömölk derbi / 6 órája
Répcelak–Lukácsháza, Ölbő–Uraiújfalu, Őriszentpéter–Szentpéterfa
Tóth Gábor, Kelemen Attila
ghymes együttes / 7 órája
35 éve zenélnek, pedig az első próbából csak egy rántottsajtozás lett