16°
24°
10°

Kaleidoszkóp

A webfelületekhez hasonló oldalai vannak annak az új típusú tankönyvsorozatnak, amelyet Fűzfa Balázs szombathelyi irodalomtörténész ír.

Nemcsak a forma új, hanem a szemléletmód is: a művek lehetséges megközelítéseiből többfélét ad közre, olyan foltszerű szerkesztéssel, ami a mai középiskolások számára ismerős, hiszen ez a generáció már az internetes látványokhoz, tartalmakhoz, állandó kereséshez szokott.

A 12. osztályosok irodalomtankönyvét már böngészhetjük. Még idén megjelenik a 11. osztályosoké is, jövőre pedig már a 10. osztályosok is kezükbe vehetik a számukra otthonos köteteket. Otthonos , mert számukra ismerős a közeg: a mai gyerekek főleg elektronikus szöveghálózatokban szörfölnek, nagyobb szövegegységeket egybelátva, gyorsan olvasnak, képekkel gazdagon illusztrált felületekről veszik le a lényeget. A vizualitásnak, a szerkesztésmódnak ezért kiemelkedő szerepe van abban, hogy egy tankönyv eléri-e a célját: sikerül-e meghódítani a gyerekeket az irodalom számára. Ez a kivételes könyv nagyszerű kísérlet, az Élményközpontú Irodalomtanítás Projekt egyik csúcsa. Fűzfa Balázs 25 éve dolgozik ebben a szellemben.

A könyv előszavában a szerző mellékeli a fényképét, így szólítja meg személyesen a tanárokat és a diákokat. Láthatjuk, ki az, aki hozzánk beszél, de nem a mindent elmondás igényével. Láthatjuk, ki az, aki problémákat vet fel, gondolkodtatni szeretne, és főleg önálló munkára, kutatásra serkenteni. Könyvében nem kötelező feladatok vannak, hanem kérdések, kérések, ötletek, hol, mit lehet a témához találni. Javaslatai alapján kihívásként áll elő az egy-egy íróval, költővel, művel való megismerkedés, mint lehetőség. Helyenként a fő- és kiegészítő szövegfoltok egymásnak ellentmondó véleményeket tartalmaznak. Feladat továbbgondolni, vitatkozni, saját álláspontot kialakítani. Ez a megközelítés és beszédmód kulcs lehet a mai fiatalok bevonásához , akik kíváncsiak a világra, csak másképpen ismerkednek vele, mint mi tettük, ők is szeretik a jó történeteket, lélektől lélekig utat találó verseket, csak másképpen tudnak befogadni, másképpen viszonyulnak az iskolához, az irodalomhoz, egyáltalán a szövegekhez, mint az előző generációk.

Ha a kisgyerekkorba megyünk vissza hasonlatért, mit is szeretnek a gyerekek játszani, azt mondhatnánk, olyan ez a tankönyv, mint egy kaleidoszkóp, a színes gyöngyökből mindenki maga rakhatja össze magának a képeket, azt a rendet, amihez ezen eszköz segítségével hozzájuthat. Az új típusú tankönyv további érdekessége, hogy környe- zetvédő technológiával készült, környezetbarát papírra. Mindeközben természetesen érettségiközpontú, annak követelményei szerint rendezi el és bontja ki a tananyagot, vagyis használható, és barátságosan praktikus.

– A könyv oldalai nem-csak vizualitásukban, de felfogásmódjukban is hasonlítanak a webfelületekhez. Hiszen nemcsak egy igazság, egy vélemény van egy műről, hanem sok érvényes olvasata lehet. Annyi, ahány olvasó. A szövegfoltok más-más értelmezéseket mutatnak be. Az volt a célom, hogy ne legyen unalmas. Merj mást gondolni, mint amit én! – ennek jegyében készült a könyv – mondja Fűzfa Balázs. – A háttérben tankönyvkutatás is áll: olyan könyvek vannak forgalomban, amelyek a hagyományos szövegfolyamokat tartalmazzák, kevéske képpel. Egy mai gyerek ezt nem tudja olvasni. Ezt a generációt visszacsábítani a könyvhöz a szokott módon már nem lehet. A számítógép elől elrángatni nem lehet. Arra gondoltam, próbáljuk meg rávenni őket, hogy az irodalommal is foglalkozzanak. Az irodalom tantárgy helyzete nem rózsás az iskolákban. A rangsorban az utolsó vagy az utolsó előtti. Mert látszólag nincs gyakorlati haszna. Pedig van, csak meg kell találni azt az eszközt, ami rávezeti őket. Ez a könyv egy közvetítő. Egy közlekedő. Posta. Hogy az iskolai tanulás ne legyen annyira más, mint az az élet, amit ők élnek.

Az életben sokszor dönteni, választani kell. Az irodalom mintákat ad. De a mai irodalomtanítást az érettségi-központúság határozza meg azzal a hagyományos módszerrel, amely túl sok ismeretet akar megtanítani, kevés a lexikális anyagban az élmény. A költő és író életrajza, a pályakép, a pályaszakaszok külsődleges információk az irodalom lényegéhez képest. A kémiában, fizikában például nem kell megtanulni a jeles tudósok életrajzát. Ilyen direkt összefüggéseket egyetlen más tantárgy sem keres a lényeg és az életrajzok között, mint az irodalom. Nem volt ez mindig így. Amikor az 1840-es években önállósult ez a tárgy, az éppen születő irodalom is része volt a tanításnak. Az akkori tankönyvekben például már szerepel a 23 éves Petőfi, benne van Vörösmarty, Tompa Mihály. De 150 év elteltével a pozitivizmus, a mennyiségelvűség lett az uralkodó az irodalomtanításban. A tanárok állandóan negyed-, fél év késésben vannak az előírt tanmenethez képest. Nem is tűnik fontosnak, amiben élünk, és az is szempont, hogy az érettségin úgyis klasszikus lesz a tétel. Miközben olyan világban élünk, hogy a gyerekek nehezen tudnak különbséget tenni a szövegminőségek között, mert azt nincs honnan megtanulni. Az irodalom erre jó volna. Szerintem ma az ismeretek bősége helyett a keresés a tudás. Több eredeti művet kellene megismertetni a gyerekekkel. Feladatokat adni, például, hogy írjon egy Ady-parafrázist. Igaz, ezt ne- hezebb mérni, mint azt, tudta-e, mikor jelent meg az Ady-összes. A mennyiségelvűség miatt megszűnt az örömolvasás. Teljesítményolvasás van. Az élményközpontúság azt jelentené: örömmel tanítani, örömmel tanulni.

Fűzfa Balázs mint egyetemi oktató ma már nem azt mondja a hallgatóinak, hogy olvassanak naponta háromszáz oldalt, hanem azt, hogy olvassanak egymillió karaktert. Tanárként webhelyeket is megad forrásként, hogy a tankönyvben olvasottakat mivel érdemes összevetni. Szerinte többet olvasnak a diákok mint régen, csak nem könyvekből.

– Ki kellene használni a lehetőséget, hogy ennyit soha nem írtak az emberiség történetében, mint ma. Minden szövegben ott bújhat az irodalmi érték. A gyerekek gyorsabban írnak, olvasnak, reagálnak, mint mi, nekünk tanulni kell tőlük – mondja Fűzfa Balázs. – Átíródik a múlt kultúrája a jövő kultúrájába. Arra vigyázzunk, minél kisebb legyen a veszteség.

Az új típusú tankönyv nem statikus, nemcsak most friss (2008-as hivatkozásai is vannak), de az aktualitás igényét a továbbiakban is fenntartja. Az a számítógépes szerkesztés – amelyben a szerző alkotótársa Szabó László volt -, lehetővé teszi, hogy majd szövegrészeket ki-be emeljenek, mérlegelve a változó és a maradandó értékek, érdekességek között. Bizonyosan nem jelenik meg ugyanígy második kiadásban. Most benne van például Rúzsa Magdi Borges portréja mellett, oldalpárban Brueghel 1563-as Bábel tornya című festményével és Umberto Eco képével, de egy-két év múlva valószínűleg egy másik sztár kerül be ebbe a mozaikba annak szemléltetésére, hogy a világ mennyire különféle. Az oldalpárban való gondolkodás, az ellenpontozó szerkesztés a könyvnek végig sajátja.


szponzorált tartalom
Európai Hulladékcsökkentési elismerő oklevél a Klímanócskák vezetőjének
magyar kupa
Másodszor hódította el a trófeát a Vidi
cannes / 2 órája
Egy thriller nyerte az Arany Pálmát
Az Élősködők mély családi drámát mesél el.
Gyász
Tisztelettel mondunk köszönetet mindazoknak, akik TASCHLER TIVADAR elhunytával bánatunkban bármely módon velünk éreztek. Külön köszönetet mondunk a Vas megyei Szakosított Szociális Intézet dolgozóinak, az Idős és Látásfogyatékos Osztály nővéreinek és a HOSPICE Szolgálatnak. A gyászoló család
"Tiéd a csend, a nyugalom, miénk a könny, a fájdalom..." Szomorú szívvel tudatjuk, hogy JOÓS KÁROLYNÉ szül.: Károlyi Mária életének 89. évében hosszú betegségben elhunyt. Örök nyugalomra helyezése 2019. május 27-én, hétfőn 13.30 órakor a sárvári városi temetőben lesz. Gyászmise reggel 7.15 órakor a Szent László templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkben osztoznak. Ezúton megköszönjük a hegyfalui Idősek Otthona nővéreinek a szerető gondoskodást. A gyászoló család
"Mikor a lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten." Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy KÁRNICS ERNŐNÉ szül: Majsa Mária Amália 82 éves korában elhunyt. Holttestét akaratának megfelelően, szülőfalujában, családja kriptájában helyezzük örök nyugalomra 2019. május 28-án, kedden 14 órakor Nemesrempehollóson a rempei temetőben. Gyászmise a temetés napján 8.30 órakor a bői Szent Imre római katolikus templomban. Köszönjük mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban együttérzéssel osztoznak. Keresztlányai Bő
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra Te sosem leszel halott, Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY SÁNDORNÉ szül. Gosztola Karolin életének 90. évében elhunyt. Szeretett halottunktól 2019. május 28-án 14.45-kor veszünk végső búcsút a szombathelyi Jáki úti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik temetésén megjelennek, gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló családja
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Elpihent a kéz, mely értünk dolgozott, Lelkünkben élni fogsz, míg szívünk dobog, De te számunkra nem leszel halott, Élni fogsz, mint a csillagok..." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető feleség, édesanya KARVALICSNÉ DANCSECS ESZTER életének 44. évében szerető szíve örökre megpihent. Örök nyugalomra helyezése 2019. május 28-án a 15 órai gyászmisét követően 16 órakor lesz a körmendi temetőben. Részvétnyilvánítás mellőzését kérjük. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Gyászoló családja
A Pecöli Általános Iskola 1966-ban végzett diákjai találkozójuk alkalmából kegyelettel emlékeznek elhunyt IGAZGATÓJUKRA VARGA GIZELLA osztályfőnökükre TANÁRAIKRA és OSZTÁLYTÁRSAIKRA.
"Ha egy könnycsepp gördül végig arcunkon, az azért van, mert hiányzol nagyon. Hiába rohan az idő, múlnak az évek, emlékeid szívünkben örökké élnek." Fájó szívvel emlékezünk PAPP BALÁZS halálának 14. évfordulójára. Köszönjük a megemlékezést! Szerettei
A Szentgotthárdi Általános Iskola 1964-ben végzett diákjai az 55 éves találkozón szeretettel és tisztelettel emlékeznek elhunyt IGAZGATÓJUKRA TANÁRAIKRA és OSZTÁLYTÁRSAIKRA
A Nagy Lajos Gimnázium 1989-ben érettségizett B osztálya szeretettel és kegyelettel emlékezik a 30 éves találkozó alkalmából elhunyt TANÁRAIRA, FARKAS GELLÉRT osztályfőnökre, TANCSICS ÉVA TÓTH KRISZTINA SZABÓ ANIKÓ osztálytársakra. Nyugodjanak békében!
"Míg éltél te voltál mindenünk, míg élünk érted fáj szívünk. Veled terveztük a boldog jövőt, a szépet, de a kegyetlen sors mindent összetépett. A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. Nélküled szomorú, üres a házunk, még most sem hisszük el, hogy hiába várunk." Emlékezünk HORVÁTH FERENCNÉ szül. Standi Katalin halálának 7. évfordulóján. Férje, lányai és unokái
"Már 10 éve, hogy nem vagy velünk, De még mindig nem nyugszik szívünk. Vigaszért ezután is hozzád megyünk, Mert a sírodnál mintha újra együtt lennél velünk. Nincs annál nagyobb fájdalom, Mint akinek gyermekét fedi sírhalom." Fájó szívvel emlékezünk drága fiunk SZÁNTÓ MIHÁLY KRISZTIÁN 1976-2009 halálának 10. évfordulójára. Szerető szüleid, testvéreid és családjuk Nagyon hiányzol!
"Elcsitult a szív, mely értünk dobogott, Pihen a kéz, mely értünk dolgozott. Számunkra te sosem leszel halott. Örökké élni fogsz, mint a csillagok." Fájó szívvel emlékezünk ROSENBERG ÉVA halálának 5. évfordulóján. Szerető párod, keresztlányod, hozzátartozóid
Fájdalommal tudatjuk, hogy LAKATOS ANNA volt kenyeri lakos életének 77. évében elhunyt. Hamvait szűk családi körben örök nyugalomba helyeztük. Gyászoló család
"Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S míg élünk őrizzük őket." Fájó szívvel emlékezünk KÁLMÁN ISTVÁNNÉ szül.: Németh Teréz halálának 4. évfordulóján. Szerető családja
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett édesapánk ZÖMBIK JÁNOS és édesanyánk ZÖMBIK JÁNOSNÉ szül. Szabó Alíz hamvait 2019. május 27-én 15 órakor a Sárvári Városi temetőben helyezzük örök nyugalomra. Gyászmise a temetés napján 7.15-kor a Szent László templomban. Gyászoló gyermekei és hozzátartozóik
"...Lelked reméljük békére talált, S te már a mennyből vigyázol majd ránk. Soha nem felejtünk, szívünkben szeretünk, Rád örökkön- örökké emlékezünk!" Szomorú szívvel tudatjuk, hogy SOÓS JENŐ életének 71. évében itt hagyott bennünket. Örök nyugalomra helyezése 2019. május 27-én, hétfőn 15 órakor lesz a körmendi városi temetőben. Egyben köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló családja
"Isten tenyerén ébredtem." Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szerető édesanya, hitves, testvér, rokon és jóbarát CSEPREGHYNÉ NAGY ILONA szíve életének 69. évében megszűnt dobogni. Végső búcsúztatója a 2019. május 28-án, kedden, 14.00 órakor kezdődő gyászmise lesz Szombathelyen, a kámoni Krisztus Király-templomban. Kérjük a koszorúk, csokrok mellőzését. Részvétnyilvánítás helyett valami fehér viselését kérjük tisztelettel és egy szál fehér virágot. Szeretete örökre a szívünkben él.
"Ha emlegettek, köztetek leszek, De fáj, ha látom könnyetek. Ha rám gondoltok, mosolyogjatok. Mert én már Istennél vagyok." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy VARGA TIBOR "Dobos" Szövőgyár, Farbax és Jabil egykori dolgozója 2019.05.21-én, életének 70. évében elhunyt. Temetése 2019. június 3-án, hétfőn 12.15-kor a Jáki úti temetőben lesz, előtte gyászmise 9 órakor a Kálvária templomban. Kérjük gyászukat csak egy szál virággal fejezzék ki. A gyászoló család
"Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, S míg élünk szívünkben őrizzük őket." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy KÓBOR MARIANNA az OTP Vas megyei egységének nyugalmazott főkönyvelője életének 75. évében elhunyt. Hamvasztás utáni végső nyugalomra helyezése 2019. május 31-én, pénteken 11.00 órakor lesz a szombathelyi Jáki úti temetőben. Egyúttal köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, gyászunkban bármely módon osztoznak. Gyászoló család
"Nem foghatjuk már dolgos két kezed, Nem simogathatjuk őszülő fejed, Nem tekint ránk aggódó szemed, marad a csend, Mindent köszönünk neked." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy TÖRŐ ZOLTÁNNÉ szül. Farkas Valéria életének 72. évében megpihent. Örök nyugalomra helyezése május 27-én, hétfőn 15 órakor lesz az őriszentpéteri temetőben. Egyúttal megköszönjük, hogy utolsó útjára elkísérik, bánatunkban bármely módon osztoznak. A gyászoló család
Elismerték munkáját / 3 órája
Emberséges és felkészült – Schwahoferné Horváth Katalint szeretett hivatásáról kérdeztük
Tóth Kata
tudomány / 4 órája
Kanadában bukkantak rá a világ legrégebbi gombájára
nem ismerték fel / 5 órája
Két évig rejtőzködött a modern kor legpusztítóbb influenzája
zene / 5 órája
Világsztárokkal énekli Leslie Mandoki a Vén Európát (videó)
dress code / 5 órája
Három teljesen hétköznapi dolgot is betiltottak egy montenegrói városban
Gyermeknapi kívánság / 5 órája
Kicsike kapitány – A tűzoltók vízi mentő motorcsónakot hoztak a hajókázáshoz
Merklin Tímea