Hírek

2008.04.18. 02:28

Városértékű az, amit az óvoda ad

Körmend (kor) - A képviselő-testület legutóbbi ülésén Rózsás Ágota intézményvezető számolt be a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat munkájáról, működéséről. A városnak mindig is szívügye volt az óvodai oktatás támogatása.

Kozma Gábor

Az előző értékelés óta másfél év telt el. Az óvoda ma már többcélú intézmény, feladatai egyre gyarapodnak. Célja az intézménybe felvett gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlesztése az egyéni és életkori sajátosságok figyelembevételével. Az óvodapedagógusok minden lehetőséget kihasználnak, hogy megerősítsék a gyermekeket elért eredményeikben, fejtette ki az intézményvezető. Hozzátéve: fontos számukra az, hogy a szülők elégedettek legyenek. Minden évben végeznek úgynevezett szülői elégedettség mérést, melynek összegzését az intézmény saját honlapján meg is jelentetik. A helyi óvodai nevelési program kiemelt területe a mozgás. Nagy gondot fordítanak e terület tárgyi feltételeinek javítására. Önálló tornaterem, a különféle, mozgásfejlesztő eszközök, játékok gyarapítása is ezt jelzi. A fejlesztésekhez jelentős segítséget kapott az intézmény a fenntartótól, a szülőktől, az alapítványaitól.

A közelmúltban ünnepelték a Bartók Béla utcai épület fennállásának harmincadik évfordulóját. Az elmúlt három évtized bizony hagyott nyomokat az épületen. Ezért is örömteli a felújításra, korszerűsítésre irányuló önkormányzati pályázat, melynek sikerétől energiatakarékos működést várnak. Amint az elhangzott, a Dienes Lajos tagóvoda vizesblokkjának felújítása már hosszú ideje várat magára. Megoldása sürgető feladat, és erre most reális az esély. A szakmai munkáról szólva megtudtuk, hogy az intézmény 2003-tól lát el pedagógiai szakszolgálati feladatokat. Kezdetben az óvoda alapfeladataként nyújtott szolgáltatásokat a város intézményei számára, 2006-tól azonban szakszolgálati intézményegység működik az épületben. Ez utóbbi feladatai közé tartozik a logopédiai ellátás, a korai fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás és a gyógypedagógiai tanácsadás. A szakszolgálati feladatok ellátása a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi településére kiterjed, sőt e körön kívülről is igénybe veszik az intézmény lehetőségeit. A feladatellátás nehézségeit a szakemberhiány okozza, melynek következtében nem minden esetben sikerül a gyermekek számára előírt óraszámban a fejlesztést megvalósítani. A megoldást az intézményen belüli, támogatott átképzés, illetve a fiatal szakemberek szolgálati lakáshoz jutásának biztosítása jelenthetné , hallottuk.

Érzékenyen érintette az intézményt a tavalyi létszámcsökkentés, de sikerült úrrá lenniük a kialakult nehézségeken. Ennek is betudható, hogy a szülők, vele csemetéik, nem pártoltak el a patinás óvodától. Így a gyermeklétszám állandónak mondható. Ugyancsak jónak mondható az egyes intézményegységek közötti kapcsolat, együttműködés is. Ma már az óvoda csak típusában többcélú; napi munkájában következetesen egységes nézeteket, pedagógiai elveket valló és ezt eredményesen megvalósító közoktatási intézmény.

Mindezek alapján az oktatási, kulturális és sportbizottság a következőket állapítot- ta meg:

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

A közelmúltban ünnepelték a Bartók Béla utcai épület fennállásának harmincadik évfordulóját. Az elmúlt három évtized bizony hagyott nyomokat az épületen. Ezért is örömteli a felújításra, korszerűsítésre irányuló önkormányzati pályázat, melynek sikerétől energiatakarékos működést várnak. Amint az elhangzott, a Dienes Lajos tagóvoda vizesblokkjának felújítása már hosszú ideje várat magára. Megoldása sürgető feladat, és erre most reális az esély. A szakmai munkáról szólva megtudtuk, hogy az intézmény 2003-tól lát el pedagógiai szakszolgálati feladatokat. Kezdetben az óvoda alapfeladataként nyújtott szolgáltatásokat a város intézményei számára, 2006-tól azonban szakszolgálati intézményegység működik az épületben. Ez utóbbi feladatai közé tartozik a logopédiai ellátás, a korai fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás és a gyógypedagógiai tanácsadás. A szakszolgálati feladatok ellátása a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi településére kiterjed, sőt e körön kívülről is igénybe veszik az intézmény lehetőségeit. A feladatellátás nehézségeit a szakemberhiány okozza, melynek következtében nem minden esetben sikerül a gyermekek számára előírt óraszámban a fejlesztést megvalósítani. A megoldást az intézményen belüli, támogatott átképzés, illetve a fiatal szakemberek szolgálati lakáshoz jutásának biztosítása jelenthetné , hallottuk.

Érzékenyen érintette az intézményt a tavalyi létszámcsökkentés, de sikerült úrrá lenniük a kialakult nehézségeken. Ennek is betudható, hogy a szülők, vele csemetéik, nem pártoltak el a patinás óvodától. Így a gyermeklétszám állandónak mondható. Ugyancsak jónak mondható az egyes intézményegységek közötti kapcsolat, együttműködés is. Ma már az óvoda csak típusában többcélú; napi munkájában következetesen egységes nézeteket, pedagógiai elveket valló és ezt eredményesen megvalósító közoktatási intézmény.

Mindezek alapján az oktatási, kulturális és sportbizottság a következőket állapítot- ta meg:

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

A közelmúltban ünnepelték a Bartók Béla utcai épület fennállásának harmincadik évfordulóját. Az elmúlt három évtized bizony hagyott nyomokat az épületen. Ezért is örömteli a felújításra, korszerűsítésre irányuló önkormányzati pályázat, melynek sikerétől energiatakarékos működést várnak. Amint az elhangzott, a Dienes Lajos tagóvoda vizesblokkjának felújítása már hosszú ideje várat magára. Megoldása sürgető feladat, és erre most reális az esély. A szakmai munkáról szólva megtudtuk, hogy az intézmény 2003-tól lát el pedagógiai szakszolgálati feladatokat. Kezdetben az óvoda alapfeladataként nyújtott szolgáltatásokat a város intézményei számára, 2006-tól azonban szakszolgálati intézményegység működik az épületben. Ez utóbbi feladatai közé tartozik a logopédiai ellátás, a korai fejlesztés és gondozás, a konduktív pedagógiai ellátás és a gyógypedagógiai tanácsadás. A szakszolgálati feladatok ellátása a Körmend és Kistérsége Többcélú Kistérségi Társulás valamennyi településére kiterjed, sőt e körön kívülről is igénybe veszik az intézmény lehetőségeit. A feladatellátás nehézségeit a szakemberhiány okozza, melynek következtében nem minden esetben sikerül a gyermekek számára előírt óraszámban a fejlesztést megvalósítani. A megoldást az intézményen belüli, támogatott átképzés, illetve a fiatal szakemberek szolgálati lakáshoz jutásának biztosítása jelenthetné , hallottuk.

Érzékenyen érintette az intézményt a tavalyi létszámcsökkentés, de sikerült úrrá lenniük a kialakult nehézségeken. Ennek is betudható, hogy a szülők, vele csemetéik, nem pártoltak el a patinás óvodától. Így a gyermeklétszám állandónak mondható. Ugyancsak jónak mondható az egyes intézményegységek közötti kapcsolat, együttműködés is. Ma már az óvoda csak típusában többcélú; napi munkájában következetesen egységes nézeteket, pedagógiai elveket valló és ezt eredményesen megvalósító közoktatási intézmény.

Mindezek alapján az oktatási, kulturális és sportbizottság a következőket állapítot- ta meg:

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Érzékenyen érintette az intézményt a tavalyi létszámcsökkentés, de sikerült úrrá lenniük a kialakult nehézségeken. Ennek is betudható, hogy a szülők, vele csemetéik, nem pártoltak el a patinás óvodától. Így a gyermeklétszám állandónak mondható. Ugyancsak jónak mondható az egyes intézményegységek közötti kapcsolat, együttműködés is. Ma már az óvoda csak típusában többcélú; napi munkájában következetesen egységes nézeteket, pedagógiai elveket valló és ezt eredményesen megvalósító közoktatási intézmény.

Mindezek alapján az oktatási, kulturális és sportbizottság a következőket állapítot- ta meg:

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Érzékenyen érintette az intézményt a tavalyi létszámcsökkentés, de sikerült úrrá lenniük a kialakult nehézségeken. Ennek is betudható, hogy a szülők, vele csemetéik, nem pártoltak el a patinás óvodától. Így a gyermeklétszám állandónak mondható. Ugyancsak jónak mondható az egyes intézményegységek közötti kapcsolat, együttműködés is. Ma már az óvoda csak típusában többcélú; napi munkájában következetesen egységes nézeteket, pedagógiai elveket valló és ezt eredményesen megvalósító közoktatási intézmény.

Mindezek alapján az oktatási, kulturális és sportbizottság a következőket állapítot- ta meg:

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Mindezek alapján az oktatási, kulturális és sportbizottság a következőket állapítot- ta meg:

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Mindezek alapján az oktatási, kulturális és sportbizottság a következőket állapítot- ta meg:

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

A beszámoló jól tükrözte a Dr. Batthyányné Coreth Mária Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat tevékenységét. A dokumentum megállapításai helytállóak, adatokkal alátámasztottak. Az óvodai nevelési feladatokat tervszerűen, jó színvonalon valósítják meg, munkájuk sokrétű. Gazdálkodásuk, fejlesztéseik célszerűek, a lehetőségeknek megfelelőek. Figyelemre méltó az intézmény támogatóinak, együttműködő partnereinek köre és aktivitása. Szép hagyományokat ápolnak, mind a 30, mind a 107 esztendős intézményegységben. A logopédus álláshely betöltésével kapcsolatos elképzelést támogathatónak tartja a bizottság.

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Az intézményvezetői és bizottsági meghallgatás után szavazott a testület, s 17 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadta az értékelést. Hozzátéve: ez az intézmény városértékű.

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Nem csak a kistérség veszi igénybe a patinás intézmény sokrétű szakmai munkáját

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!