Elismerés

2021.01.03. 07:00

Ki lesz az év vasi embere? – Ők az idei jelöltek

A Vas Megyei Közgyűlés és a Vas Megyéért Egyesület 23. alkalommal hirdeti meg Az év vasi embere választást. Az idén is lesz közönségdíj: Vas megye Facebook-oldalán január 8-án éjfélig szavazhatnak az Önök által legalkalmasabbnak tartott személyre.

VN

Fotó: pixabay

A választás első körében a megyei közgyűlés és az egyesület által felkért kuratórium kiválasztott tíz személyt, akik közül – második körben – titkos szavazással választják meg az év vasi emberét. Két évtizedes hagyomány, hogy a megyebálon adják át a díjakat. A kuratórium az új év elején dönteni fog a nyertesről. Az idén a bál elmarad, de a díjazottnak az oklevelet és a megyei önkormányzat által felajánlott pénzjutalmat január második hetében átadják.

Az idén is lesz közönségdíj: a Vas megyeiek Vas megye Facebook-oldalán január 8-án éjfélig szavazhatnak az általuk legalkalmasabbnak tartott jelöltre – az illetőt bemutató méltatás lájkolásával.

Horváth József

Pápai prelátus, közismert nevén Oké atya, az idén ünnepelte 85. születésnapját és pappá szentelésének 60. évfordulóját. 1960-ban, a győri Püspöki Hittudományi Főiskolán szerzett diplomát. Felszentelése után Szentgotthárd-Rábakethelyre került. 1973-ban útja Szombathelyre, a Szent Márton-­plébániára vezetett. Az egyházmegye védőszentjének életpéldája mély hatást gyakorolt József atyára, aki évtizedeken át eredményesen munkálkodott Márton személyének és lelkületének megismertetésén. 1977-től napjainkig a szombathelyi Szent Kereszt Lelkészség, a Kálvária-templom lelkipásztora.

Horváth József
Fotó: Szendi Péter

Fiatalos lelkületű, nagy munkabírású közösségszervezőként az elmúlt közel fél évszázad alatt több generáció nőtt fel lelki vezetése alatt. 1988–2006 között a Szombathelyi Egyházmegye Ifjúsági referense, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia ifjúsági bizottságának tagja. 1993–2010 között a Szombathelyi Egyházmegyei Ifjúsági Iroda és a Nyugat-magyarországi Katolikus Ifjúsági Régió vezetője, 1998–2006 között a Szombathelyi Egyházmegye családreferense.

A hazai katolikus felnőttképzés nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező elismert szakembere, a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetség vezetőségi tagja. 1992-ben Szombathelyen létrehozta a Katolikus Továbbképző Intézetet, a mai Martineum Felnőttképző Akadémiát. Az intézmény igazgatója volt a kezdetektől 2010-ig. 2014-től a Szombathelyi Egyházmegyei Karitász lelki vezetője, 2018-tól a Mária Rádió Savaria műsorszerkesztője. 2000-ben Szent II. János Pál pápa pápai prelátusnak nevezte ki.

Dr. habil. Kalocsai Péter

Történész, kutatási területe a közlekedés- és várostörténet a 19–20. században Magyarországon. A szombathelyi történésznek eddig hét könyve, több mint félszáz tanulmánya, szakcikke jelent meg.

A regionális és helytörténeti kutatások meghatározó alakja: munkája során mindig kiemelten foglalkozott Nyugat-Dunántúl, Vas megye és Szombathely történetével. E helyi témákról több könyve is megjelent. Fontosnak tartja, hogy a kutatásait a nagyközönséggel is megismertesse, ezért rendszeresen tart ismeretterjesztő előadásokat. Tanári pályáját a közoktatásban kezdte, jelenleg az ELTE SEK Történelem Tanszékének habilitált egyetemi docense.

Dr. habil. Kalocsai Péter
Fotó: Unger Tamás

Több évtizedes múltra tekint vissza önkéntes városvédő és -szépítő tevékenysége. Több emléktábla állításának ötletgazdája, létesítésének közreműködője. Szombathely városában számos fásítás, önkéntes növényültetés és új ültetésű közterületi fák gondozása kapcsolódik hozzá. A Kötő utcai sportpark létesítésének is ötletgazdája és szorgalmazója. Önkéntes örökségvédelmi munkája során nagyon sokat tett a szombathelyi villamosvasút emlékeinek megőrzéséért, felújításáért. Több szakmai és tudományos testületnek is tagja.

Mák Dorottya (Dóri)

Mák Dóri a Divatbemutató kicsit másképp jótékonysági rendezvény megálmodója és szervezője. A rendezvény megvalósításának ötlete egy személyes élmény kapcsán született meg benne azzal a céllal, hogy felébressze és erősítse a társadalom másságra való érzékenységét és a másság elfogadásának képességét, különösképpen a fogyatékkal élők vonatkozásában.

Mák Dorottya
Fotó: Cseh Gábor

Az első Divatbemutató kicsit másképp 2012-ben Szombathelyen volt, 14 fogyatékkal élő modellel és 147 vendéggel. Azóta évente megrendezik 27-30 mássággal élő modellel és sok-sok önkéntes segítővel. 2017 óta Szegeden is megmutathatják a csodát, majd a budapesti Várkert bazárban is megrendezték az eseményt.

Dóri több alkalommal ajánlotta fel haját – és erre buzdított másokat is – hogy legyen azoknak, akik erre rászorulnak. Emellett gyakran szervez jótékonysági célt szolgáló gyűjtéseket, melynek kapcsán hátrányos helyzetben levőket segít. Egyik jelentős eredménye a Rum-Kastély EGYMI számára felajánlott integrált játszótér. A koronavírus-járvány idején is megtalálja, hogy milyen módon tud segíteni azokon, akik erre rászorulnak, vagy azokon, akik maguk is a bajban levők segítésén dolgoznak.

Márovics Pál

1988. augusztus 12-én került az Országos Mentőszolgálat Szombathelyi Mentőállomására. Előbb mentőápolói szakképesítést, 1995-ben mentőtiszti végzettséget szerzett, azóta kivonulói szolgálatát mentőtisztként látja el. 2005 óta a Szombathelyi Mentőállomás vezetője, 2015. december 1-jétől látja el a regionális oktatási koordinátori feladatokat.

Márovics Pál
Fotó: Szendi Péter

Tagja a Magyar Oxyologiai Társaságnak, a Magyar Vöröskeresztnek, a szombathelyi önkormányzat bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottságának. Lelkes oktatója a Súlyos sérült ellátása (ITLS) tanfolyamoknak. Évek óta szervezője, illetve oktatója a mentőápoló-képzéseknek mind a mentőszolgálatnál, mind a PTE Szociális és Egészségügyi Szakképző Intézetében. Fogékony az új szakmai ismeretekre, azokat a mindennapi mentőmunkában is kamatoztatja. A Mentőnapok és egyéb rendezvények oszlopos, aktív tagjává vált. Huszonöt éve él boldog házasságban, négy gyermek édesapja.

Parais István

1977-től kezdve Szombathely és Vas megye kulturális életének aktív résztvevője, alakítója.Munkásságában leghangsúlyosabb elem a hagyományos értékek, a népi kultúra átörökítése, a néptánc (tánc), zene, költészet és képzőművészet összetartozásának a művészeti projektekben és oktatásban való hangsúlyozása, a közösségi művészeti cselekvésre való ösztönzés. Az Ungaresca, a Szökős táncegyüttesek táncosa, tanára, művészeti vezetője és koreográfus alkotója.

A Szombathelyi Néptáncműhely alapítója és vezető tanára. Országos és határon átnyúló programok kidolgozója, művészeti vezetője. Az egész Dunántúlra kiterjedő Mozdulatiskola művészeti nevelési rendszer és az országos Tánc és dráma tantárgyi program és továbbképzési rendszer alkotója és tanára. A Paragvári Utcai Általános Iskolában alapító tagja és vezető tanára a Kreatív Tanárműhelynek, jelenleg az iskola intézményvezető-helyettese.

Parais István
Fotó: Cseh Gábor

A rendszerváltás utáni, 1990–94-es időszakban mint városi képviselő a partneri együttműködés, a civil és kulturális-művészeti tevékenységek, a város oktatási feladatköreinek segítése voltak elsődleges céljai. Aktív részese volt a Savaria Történelmi Karnevál művészeti programjai szervezésének, megvalósításának. Vezetője, igazgatója volt a megye és város ikonikus kulturális intézményeinek, az MMIK-nak és az Agorának. Programkidolgozója, szervező-animátora a megye és a város nagyrendezvényeinek. Részt vett a magyar közművelődési, közkulturális intézményrendszerek szakmai megújító programjában, intézményrendszerének kialakításában. Programkidolgozója, oktatója a Nemzeti Művelődési Intézet szakmai képzési rendszerének.

Pintér Zsolt

Fizika-technika szakos tanárként kezdte a pályafutását, közben a zalaegerszegi Pénzügyi és Számviteli Főiskola pénzügy szakán tanult, vállalkozási szakirányon diplomázott, jelenleg az ELTE SEK szombathelyi kancellári ügyek koordinációs igazgatója. A két munkakör között változatos szakmai karriert tudhat magáénak: dolgozott könyvelőirodában, adminisztrációs, illetve gazdasági igazgatóként.

Pintér Zsolt
Fotó: Unger Tamás

Majd visszatért az oktatási területhez, előbb a Klebelsberg Intézményfenntartó Központban projektvezetői pozícióra, később a Nyugat-magyarországi Egyetemhez tartozó Savaria Egyetemi Központban igazgatóként. Valamennyi munkahelyén részt vett a pályázatok elkészítésében, menedzselésében. Jelenleg a létesítményhasznosítástól az egyetemi központ külső partnereivel történő kapcsolattartáson keresztül, az akadémiai törekvések támogatásáig széles a feladatköre. Tíz éve egy vállalkozásfejlesztési kft. tulajdonosa is, amelyben 162 nyertes pályázatnál tart a cég.

A maradék idejét leginkább szívügyének, a Digitális Batman kezdeményezésnek szenteli. A Covid-járvány első hullámában a kapcsolatrendszerét mozgósította: cégek, sportolók, magánemberek is megmozdultak hívására. Felajánlásaik nyomán több mint 300 nehéz anyagi helyzetben lévő gyerek jutott digitális eszközökhöz, közel 5-6 millió forint értékben. A mozgalom túlnőtt rajta, mára országos akció. Novemberben a BNI jószolgálati díját vehette át a Digitális Batman – együtt a digitális oktatásért – csoport nevében Budapesten. Legnagyobb büszkesége a családja: felesége, Eszti és a gyermekei, Anna Sára és Ákos.

Dr. Pölöskey Péter

Zalaegerszegen született 1974-ben. Diplomáját a Pécsi Orvostudományi Egyetemen vette át, 1999-ben. A Pécsi Gyermekklinikán indult szakmai karrierje, ahol megszerezte a gyermekgyógyász szakvizsgát. Második szakvizsgájához (gyermektüdőgyógyász) a Svábhegyi Gyermekgyógyintézet tüdőgyógyászati részlegén gyűjtött tapasztalatot. Ezt követően a mohácsi kórházban volt osztályvezető-helyettes, majd öt éven át Spanyolországban kórházi és házi gyermekorvosként dolgozott. 2015-ben tért vissza családjával Magyarországra, ahol Szombathelyen gyermekorvosként állt szolgálatba.

Dr. Pölöskey Péter
Fotó: Unger Tamás

Hazatérése után négy évig a Házi Gyermekorvosok Egyesületének vezetőségi tagja volt. Alapítója a Biztos Kezek Gyermekorvos csapatnak, amelyben alapellátó gyermekorvosok elsősorban a megelőzésben, a „hát­ország biztosításában” kívánnak segíteni a családok–oktató/nevelő intézmények–orvosok közötti kommunikációban azzal, hogy a járványhelyzetben gyorsan változó, gyakran követhetetlen információk közepette is sok energiát fektetnek a hiteles, közérthető tájékoztatásba.

Elkötelezett a szigorúan tudományos-szakmai alapon művelt gyermekgyógyászat mellett, mindazonáltal úgy véli, gyógyító tevékenységének kulcsa az elfogadásban rejlik. Szakmai krédója az értő és megértő gyermekorvoslás elfogadtatása, művelése. Célja, hogy a szülők jobban megértsék, mit tehetnek gyermekük egészségéért, vagy mi történik akkor, amikor betegek.

Dr. Schneider Ferenc

Infektológus, belgyógyász, gyermekgyógyász, a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen szerzett orvosi diplomát 1975-ben. Első és eddig egyetlen munkahelye a Markusovszky-kórház. A gyermekosztályon, majd az infektológiai osztályon dolgozik. 1993-tól osztályvezető főorvos.

Dr. Schneider Ferenc
Fotó: Unger Tamás

Gyermekgyógyászat, fertőző betegségek és belgyógyászat szakorvosa. Számos közlemény és könyvrészlet szerzője, több kurzust végzett Európában és az USA-ban. Jelenleg a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság főtitkára, ezáltal munkája országos kihatású. Tevékenységét több díjjal ismerték el. 2020-ban a Covid-járvánnyal kapcsolatos felvilágosító és gyógyító tevékenysége a legjelentősebb.

Torjay Valter

1964-ben, Szombathelyen született, ahol az iskolai tanulmányait is folytatta, rajz–történelem szakos tanárként diplomázott. Gimnazista korától kezdett komolyan foglalkozni a képzőművészettel, képzését Vörös Ferenc vette kézbe, párhuzamosan 1980 és ’87 között részt vett a város avantgárd könnyűzenei életében. Főiskolás évei alatt már élethivatásként tekintett a festészetre. 1988-tól a körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium rajztanára volt, közben rendszeresen kiállított. Szinte minden jelentősebb településen volt tárlata. 1992-től a Szombathelyi Művészeti Szakközépiskola és Gimnázium művészettörténet-tanára, közben az ELTE művészettörténet szakán szerzett diplomát. A 80-as évek végétől kezdett komolyabban foglalkozni a Szent Márton temetővel.

Tudományos cikksorozatban dolgozta fel a temető művészettörténeti értékeit. Közben a város épített értékeiért is többször kiállt, és néhány épület megmentését sikerült is elérnie.

Torjay Valter
Fotó: Szendi Péter

Több könyve jelent meg bútortörténeti témakörben. Többször felkérik szakértésre, így a Savaria Múzeum bútorraktárának felmérésére, jelenleg pedig a körmendi kastély két szobájának stílszerű berendezésére.

Dolgozott az erdélyi Felsőbánya művésztelepén, ahová családi szálak is kötik, valamint Nagykőrösön is időzött számos alkalommal. 1999-ben Kaufbeurenben állították ki képeit, majd több alkalommal szerepelt német kiállítóhelyeken. Az idők folyamán számos hazai nagyvárosban is volt egyéni kiállítása, de sokan kísérik figyelemmel munkáit a világhálón is. 2019-ben nívós album jelent meg munkásságáról. A művészetben tradicionális értékeket vall, ezt kívánja kortárs­ként képviselni.

Tóth Imre

Szombathelyen született, gazdag, sokoldalú életpályája nem egyszerű, ahogy élete sem volt az. A kor, amelyben fiatal volt, életútját, pályáját is meghatározta, erdőmérnök szeretett volna lenni, de édesapja ’56-os szereplése miatt hiába jelentkezett a soproni egyetemre, sőt autószerelő tanoncnak sem vették fel, végül fényképésznek tanult. Tóth Imre azon kiváltságosok közé tartozik, akik elmondhatják magukról, hogy a világhírű fotóművész, Angelo Pál tanítványai voltak, tőle tanult meg úgy retusálni, hogy a modell a fényképen természetes maradjon.

Tóth Imre
Fotó: Tóth Ákos

A riportfotózást is ekkor sajátította el a FÉNYSZÖV riportosztályán. Időközben mérnöki diplomát szerzett a Bánki Donát Műszaki Főiskolán. Az 1970-es években a Vas Népe fotóriportereként dolgozott. Így jutott el a Szovjetunióba, Szombathely testvérvárosába, Joskar-Olába és a „szegfűs forradalom” utáni évben Portugáliába. 1990-től 1998-ig szombathelyi önkormányzati képviselő volt.

Munkássága két részre osztható: az egyik az egyházi rész, a másik a riportjellegű fotózás. A közismert szombathelyi fotós fényképein közéleti események, egyházi alkalmak, életképek és leginkább portrék elevenednek meg, amelyekből 2020-ban, 80. születésnapja alkalmából kiállítás is nyílt, amely életmű-kiállításnak is felfogható. Képei kordokumentumok, amiket időnként jó visszanézni, mielőtt elvesznek a fotón szereplő arcok mellé illeszthető nevek, helyek, események, történetek. Tóth Imre életét munkabírás, a szakma iránti tisztelet és alázat jellemezte. Amíg ma sokan kételkednek a fotográfia művészi létjogosultságában, addig a 80 éves fotós munkássága erre mindenképpen rácáfol.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!