Szombathely

2015.04.16. 07:18

Közgyűlés Szombathelyen - Napirenden a ciklusprogram

Szombathely - Harminchét nyilvános napirendi pontot tárgyaltak meg csütörtökön a szombathelyi képviselő-testület tagjai.

Bakos Ágnes

Hosszú vita után fogadta el a szombathelyi közgyűlés a ciklus munkatervét, a „Szombathely, Szent Márton városa a fejlődés útján” című társadalmi-gazdasági programot az áprilisi tanácskozáson, 11 igen egy nem és 9 tartózkodás mellett. A Fideszes képviselők hangsúlyozták: keretprogramról van szó, egy irányról, ami az előző ciklus programjainak folytatása. A baloldali képviselők konkrétumokat hiányoltak a ciklus-programból, például a parkolással kapcsolatos problémák megoldását. A jobbikos Balassa Péter a közbiztonság kérdését, az ifjúságpolitikát és Szombathely egyházakkal való kapcsolatát hiányolta az anyagból. Több képviselő kifogásolta, hogy szerdán, egy nappal a közgyűlés előtt kapták meg a programot, és többször szóba került, hogy nem kellene még dönteni róla, csak megvitatni.

Molnár Miklós alpolgármester a tervekkel kapcsolatban azt hangsúlyozta, hogy az adóbevétel növekedést a gazdaság fejlesztésével kell elérni – továbbra is. Az egészségügy is téma volt a program vitájában: Kecskés László tett javaslatot költségvetési fejezetre a Markusovszky kórház és Szombathely közötti együttműködésére – ezt a javaslatot elfogadta a közgyűlés.

A baloldal részéről Kopcsándi József is elmondta a véleményét a társadalmi-gazdasági programról (Fotó: Szendi Péter)

Döntöttek arról is, hogy támogatják az Arena Savaria és a Sugár úti sportcsarnok TAO pályázat keretében történő fejlesztését. A felújítás 111millió forintba kerül összesen, az önkormányzati önerő 33,3 millió forint. A fejlesztést az is indokolja, hogy Szombathely lesz az egyik helyszíne júniusban a Romániával közös rendezésű női kosárlabda Európa-bajnokságnak.

Témát adott a város klímavédelmi és energia stratégiája. A kidolgozott tervet Bozzay Balázs, a BFH Európa Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be. Szólt egyebek között arról, hogy 2030-ig Szombathely városa 12 milliárd forintot takaríthatna meg a bemutatott prog-ramelemekkel. A baloldali képviselők konkrétumokat és cégekre, valamint háztartásokra lebontott tanácsokat hiányoltak a programból, amit aztán elfogadtak 20 igen szavazattal.

„Érdekes” – ez volt a közös vélemény a milánói világkiállításra készülő magyar pavilonról. Abban már nem volt összhang a képviselők között, hogy van-e helye a pavilonnak Szombathelyen a világkiállítás után. Úgy döntöttek, hogy épüljön fel a pavilon, de kitétel, hogy ne kerüljön pénzbe a városnak a működtetés és a fenntartás. Arra nemet mondtak a képviselők, hogy csak 5 évre szóljon az elköteleződés, vagyis az eredetileg megfogalmazott 50 évre ad helyet a 11-es Huszár úton a pavilonnak Szombathely   városa.   Turisztikai   fellendülést várnak az   attrakciótól a városvezetők.

Hatala József, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke volt a közgyűlés vendége és mutatta be a testületet.

Kiemelte: újszerű a szombathelyi kezdeményezés, miszerint a közterület-felügyelet bázisára épül a bűnmegelőzési program.

Elmondta továbbá, hogy május-júniusban működési forrásra írnak ki pályázatot, és szívesen látná Szombathely városát a pályázók között.

Az idei városi költségvetés módosításához több javaslat is érkezett. Köztük Balassa Péter jobbikos képviselői, aki 3 millió forintot kért Kárpátalja megsegítésére. Lendvai Ferenc tanácsnok azt mondta: dolgoznak már azon, hogyan segítsék a kárpátaljai magyarokat. A terv az, hogy örökbe fogad a város egy kárpátaljai települést, olyat, amelyik 90 százalékban magyar lakosú. Bankszámlát nyitnak a településeknek, erre civil felajánlásokat is várnak.

Közgyűlési tudósítás percről-percre:

09.04

Még csak gyülekeznek a képviselők a nagyteremben, az előterjesztések már az asztalokon. Hosszú nap lesz: 37 pont szerepel a napirenden.

09.18

Megkezdődött a tanácskozás, a 2015. április 16-i közgyűlés határozatképes. A szünetet 13.30-ra tervezik – ezt Puskás Tivadar polgármester mondta. Bejelentette, titkos szavazást kér 8 képviselő a „Savaria Szimfonikus Zenekar vezetői álláshelyére" és a „Savaria Turizmus Nonprofit Kft. TDM menedzseri és ügyvezetői pályázatának elbírálására" napirendekben – majd döntenek, amikor ott tart a tanácskozás.

09.21

Illés Károly alpolgármester napirend előtti felszólalásában felszólította a baloldalt, hogy „adják vissza a Savaria Fórum című lapot" a városnak.

09.27

Czeglédy Csaba a jegyzői pályázatokra kíváncsi, valamint a Szombathelyi Médiaközpont hirdetési gyakorlatáról beszélt, vizsgálatot sürget.

Koczka Tibor alpolgármester reagálásban elmondta, a Médiaközpont tavaly a legjobb évét zárta az elmúlt 25 évben: 225 millió forintos forgalmat bonyolított. Szerinte nincs igaza Czeglédy Csabának.

09.40

A közgyűlés nyilvánosságáról, a Szombathelyi Televízió közvetítéséről szólt Horváth Attila, emlékeztetett, hogy a „szervezeti és működési szabályzat" tartalmazza, hogy a városi televízió interneten közvetíti a tanácskozást.

10.03

Az első napirendhez ért a tanácskozás: "az Aréna Savaria és a Sugár úti sportcsarnok pályázat keretében történő fejlesztésének támogatása". A sportlétesítmények tervezett felújítása 111.276.128 forint összköltségvetésű, a megvalósításhoz szükséges önrész összege pedig 33.382.838 forint.

11.1 5

10 perc szünet után folytatódott a közgyűlés a kettes számú napirendi ponttal: „Szombathely, Szent Márton városa a fejlődés útján – Szombathely a III. évezred 2. évtizedében – Szombathely Megyei Jogú Város Társadalmi-Gazdasági Programja".

Kántás Zoltán azt mondta: nem olvasta át teljesen, de a levegőtisztaság-védelmi fejezetben nem releváns a közlekedési jelzőlámpák összehangolása, finomításra szorul az anyag. Kecskés László azt mondta, problémaként felveti az anyag az elöregedő háziorvosi rendszert: lesz pozitív bejelentés később ezzel kapcsolatban és a Szombathely visszavár programban egy orvostanhallgató van. Ügyeleti és háziorvosi szolgálat összehangolása Szombathelyen példaértékű.

11.20

Kecskés László azt mondta: Egy orvos egy rendelő a Selmec utcában már megvalósult, évente egy rendelő átalakítását sürgeti. „Szombathely, a segítés városa" program célja, hogy 30 ezer ember tanuljon meg újraéleszteni – szerinte 15 ezer ember is elég lesz, reméli, hogy sok fiatalt be tudnak vonni.

Kecskés László költségvetési fejezetet javasol a kórház és Szombathely közötti együttműködésre, legkésőbb az év második felére.

11.23

Puskás Tivadar polgármester megjegyezte: 25 ezernél többen megtanulták már az újraélesztést. Nemény András kapta meg a szót: Szerinte a társadalmi-gazdasági program tárgyalását már az előző közgyűlésen meg kellett volna kezdeni. Szerinte a program általánosságokat fogalmaz meg, példaként a csapadékvíz-elvezetési rendszer konkrét felújítási tervét mondta. Szerinte a program egy „étlap", de nem elég konkrét.

11.27

Nemény Andrásnak is feltűnt, ahogy Kántás Zoltánnak is a levegő-minőségi fejezet. Nemény András a Falco gyárat említette. Szerinte, ha egy cég ide települne, előre kell kérni a vállalkozástól a légszennyezési tervét, így lehet csak hozzáállni a problémához, nem általánosságban.

Puskás Tivadar polgármester szerint a 2010-ben megfogalmazott program folytatása a mostani. Szeretnék, ha mindenre lenne pénz, amit megfogalmaztak, ez az ország és a város helyzetétől is függ.

11.32

Illés Károly alpolgármester azt mondta: Az eddig megfogalmazott konkrét tervekhez kapcsolódik a ciklus-program, ezért nem baj, hogy nem konkrétabb célokat fogalmaz meg a „Szombathely, Szent Márton városa a fejlődés útján – Szombathely a III. évezred 2. évtizedében – Szombathely Megyei Jogú Város Társadalmi-Gazdasági Programja".

Tóth Kálmán szerint egy egyetemi hallgató írhatta a programot, nem volt elég szövege és ismétel – ez volt a benyomása az olvasás után. Néhány fejezet szerinte túl röviden szerepel: például a közvilágításról szóló. Szerinte az „egyetemi hallgató" dolgozata nem az utolsó pillanatban készült el: a Vak Bottyán úti híd felújítása is szerepel az anyagban és a Jabil fejlesztése is, márpedig a felújítás készen van, a céget pedig már nem úgy hívják. Nem érti, hogy miért tegnap kapták meg, ha már jó ideje készen volt a program. A testnevelés és sport fejezetben komplex átvizsgálást sürget a program, szerinte nincs szükség vizsgálatra, mert sokadszor lett az év sportiskolája a szombathelyi.

11.39

Takátsné Tenki Mária szerint elég konkrétumot fogalmaz meg a ciklus-program, amiben bőven szerepelnek fejlesztési célok a belvárosra vonatkozóan, ezért elégedetten olvasta képviselőként.

Horváth Soma az általános, több városrészt érintő problémákat hiányolja, például a parkolást és a felszíni vízelvezetést. A zöld területeket illetően az anyag azt írja: 256 közterületi zöld felület van Szombathelyen, de szerinte a házak közötti parkok állapota folyamatosan romlik. Növények megújítására és köztéri bútorok cseréjére plusz forrásra van szükség. A parkolással kapcsolatban kiemelte: a belvárosi parkolók és tömbbelsők megújítása örömteli, de a lakótelepi városrészeken nincs ilyen terv. Emlékeztetett: a Derkovits lakótelepen 2009-ben volt utoljára parkolóbővítés.

Illés Károly kiemelte, hogy az előző ciklus-program folytatása a most elkészült anyag, márpedig az előző sikeres volt. Néhány prioritást kiemel az általános anyag, de szerinte a körzetenként készülő programokban van helye konkrétumoknak.

11.50

Ipkovich György javaslata: legyen a mai megbeszélés az első olvasata a programnak, menjen át a szakbizottságokon is az anyag, szerinte lennének bőven jó, hasznos javaslatok még. Hiányol stratégiai célokat például Szombathely cégeivel kapcsolatban. Kiemelte, hogy megváltozott az oktatás irányítása: amíg az önkormányzat tartotta fenn az intézményt, addig szakemberképzés szempontjából tudott mit mondani egy-egy cégnek az önkormányzat. Át kell gondolni szerinte. Az anyagban kettő patak szerepel, miközben a Perint, a Gyöngyös és az Aranypatak is átszeli Szombathelyt – ezt is kiemelte Ipkovich György. A szombathelyi kerékpárút hálózatot össze kellene kötni a térség bicikliútjaival.

Koczka Tibor, alpolgármester elmondta: azért általános a bicikliút terve, mert koncepció, nem pedig konkrét terv. Össze kell hangolni a szombathelyit a megyei tervekkel. Cél az, hogy a környező településekkel legyen biciklis összeköttetése Szombathelynek. Van sportkoncepciója a városnak, csak túlhaladta az idő. Kiemelte, hogy Szombathelyen a vívósort sikeres – miközben nem kapnak támogatást, keresik a megfelelő helyet a vívóknak.

12.07

Balassa Péter hiányolja a programból a közbiztonság kérdését, és szeretné, ha tovább tárgyalnának az anyagról. Hiányzik még szerinte a ciklus-programból az ifjúságpolitika és Szombathely város egyházakkal való kapcsolata, valamint a 11-es Huszár úti korábbi laktanya jövője.

Kelemen Krisztián szerint „elnagyolt kampányprogram". Konkrét tervet vár az üres önkormányzati ingatlanokkal kapcsolatban.

Tóth Kálmán a közvilágítás megújításának lehetőségeit említette.

Illés Károly elmondta: nem lesz közvilágítás-reformra Európai Uniós forrás 2020-ig, de dolgoznak azon, hogy legyen pénz még ebben a ciklusban erre a célra.

Horváth Soma elfogadja, hogy általános a ciklus-program, de szerepelnek benne konkrét példák, ezért hiányol például a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos konkrétumot.

Horváth Attila azt mondta: nagyon szép a koncepció címe, a „Szombathely, Szent Márton városa a fejlődés útján", de ennyi. Rámutatott, hogy föld alatti parkoló kialakítása is szerepel a programban, szerinte ez is mutatja, hogy nem ismerik az anyagot a képviselők. Nem módosító javaslatnak szánja, de szerinte meg kell még vitatni a programot.

Szuhai Viktor a közvilágításról beszélt: van, ahol nincs, ahol van, ott sokszor nem működik. A korszerűsítés a minimum, ennek helye van a tervezetben.

12.10

Molnár Miklós alpolgármester elmondta: az adóbevétel növekedést a gazdaság fejlesztésével kell elérni, nem adóemeléssel. Építményadó-emelés nem lesz és nem szeretne új adókat, bár az új jogszabályok ezt lehetővé teszik.

12.12

Szavazások:

Módosító indítványt tett Balassa Péter, aki több fejezetet is bővebben fejtetne ki az anyagban: 10 igen és 11 tartózkodás mellett elutasította a felvetést.

Ipkovich György javaslata volt, hogy előbb a bizottságok nézzék át az anyagot: 10 igen és 11 tartózkodás mellett elutasította a felvetést.

Kecskés László költségvetési fejezetet javasol a kórház és Szombathely közötti együttműködésre: 21 igen szavazattal elfogadta a javaslatot.

Kopcsándi József javaslata, hogy a „Latex" területfejlesztéséről kezdjenek tárgyalásokat: 10 igen és 11 tartózkodás mellett elutasította a felvetést.

Horváth Attila javaslata, hogy a 15. oldalra kerüljön be az önálló műszaki képzés: 10 igen és 11 tartózkodás mellett elutasította a felvetést.

A ciklus-programról döntöttek: 11 igen és 1 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadta.

12.24

Bozzay Balázs, a BFH Európa Kft. ügyvezető igazgatója mutatta be a „Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiáját".

Néhány gondolat a prezentációból:

- Szombathely város több mint 250 intézményére vonatkozik a klímavédelmi kötelezettség

- Szombathely jól áll a kerékpárhasználat tekintetében, de további javításhoz javasolnak kerékpárkölcsönzőt

- Egy intermodális közlekedési központ sokat javíthatna a levegő minőségén

- Klímaváltozás hatásaira fel kell készülni: közép- és hosszú távú terv kell, például a zöld felületekkel

- Tudatos várostervezéssel lehet csökkenteni a hőhullámok hatását. 12 milliárd forintot takaríthat meg a város az energiatakarékossággal 2030-ig.

Példaként Burgenlandot hozta a szakértő: két év alatt elérték, hogy a teljes energiaigény felét megújuló energiából tudják fedezni.

12.50

Puskás Tivadar polgármester elmondta: 2012-ben jó döntés volt elhatározni, hogy elkészüljön a város klímastratégiája.

Nemény András azt mondta: a klímavédelem energiamegtakarítást jelent, az anyag szerint. Reméli, hogy a prezentáció nem általános, mert szerinte nem volt egyedi, Szombathelyre vonatkozó. Szerinte ugyanis nem csak a közületek, hanem a cégek levegőszennyezése, káros anyag kibocsátása is vizsgálandó Szombathelyen – ezt is vizsgálni kell és kell rá javaslat. Példaként a Falco gyár ügyét hozta. Nyílt és őszinte párbeszédet sürget a témában.

Ipkovich György a szélenergia hasznosítására hiányol javaslatot. A szélsőségekkel kapcsolatban elmondta: a „hirtelen sok" csapadékra már megvan a megoldás, a lukácsházi és a dozmati víztározó. A „hirtelen kevés" csapadékra adandó megoldás érdekli.

Czeglédy Csaba szerint nemes cél, hogy 2030-ra Szombathely klímabarát legyen, de szerinte télen 2030-ig is sokan fával fognak fűteni és a közúti forgalom sem fog csökkenni. Hulladékkezelés problémájára nem kapott választ, nincs koncepciója a városvezetésnek. Azt mondta: Veres András megyéspüspök kiegészíteni a város címerét, szerinte már a „Falco gyár kéményével" szimbolizálható Szombathely. A légszennyezés több mint 60 százalékáért a Falco gyár felelős. Azt szorgalmazza, hogy a városházán archiválják a légszennyezettségi mérések adatait. A frakció támogatja a stratégiát, de sok a hiány szerinte.

Puskás Tivadar polgármester szerinte a klímabarát terveknek a ciklus-programban is lenne helye, szerinte a hozzászólások a környezetvédelemről szóltak, nem az energiastratégiáról.

Kecskés László személyes élményét hozta fel: Essenben nem csak a házak, de a pajták teteje is napelemekkel volt tele, adókedvezménnyel ösztönözték Németországban. A napenergia hasznosításának lehetőségére kíváncsi.

Kopcsándi József szerint látszik, hogy szakemberek készítették az anyagot és jó mérce lehet a fejlődésben, de hiányolja a lakossági oldalról való megközelítést. Szerinte hasznosabbá tenné az anyagot, ha a lakosság kapna klímatechnikai és energiamegtakarítási ötleteket – vagyis „kicsiben" ki kellene bővíteni az anyagot. Megvalósítási tanulmányt hiányol – erre nem volt felkérése a program készítőinek.

12.56

Illés Károly alpolgármester elmondta: stratégia készül, ebbe nem kellenek konkrétumok. A tervek megvalósulásáról elmondta: az, pályázati lehetőségek, források függvénye lesz a jövőben.

Czeglédy Csaba arról beszélt: energiát is lehetne előállítani a hulladékól, például ha nem gáz alapon működne a távhőszolgáltatás. Azt mondta: a zöld energiák felhasználását, annak támogatását hiába hiányolják, hiszen az ország újabb atomerőművet készül építeni.

13.10

Bozzay Balázs, a BFH Európa Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: nem volt részletes információ a szombathelyi energia-adatokról, ezért is javasolnak egy kontroll-rendszert. Jelenleg a levegőminőséget a gépjárműforgalom és a fűtés rontja leginkább.

Puskás Tivadar elmondta: megvan a stratégia, már csak cselekedni kell.

Szavazás a hármas napirendi pontról: Szombathely közgyűlése 20 igen szavazattal elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város Klímavédelmi és Energia Stratégiáját.

13.13

A polgármester a 9-es napirendi pont előrehozását kérte, megszavazták a képviselők: így „Szombathely Megyei Jogú Város Közterület-felügyelet bázisára épülő bűnmegelőzési modellprogram bemutatásával" folytatódott a közgyűlés.

Hatala József rendőr altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke mutatja be a testületet.

13.25

Hatala József rendőr altábornagy, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke mutatta be a testületet. Emlékeztetett: 2011 februárjában alakult a tanács, célja, a legújabb tudományos ismeretek alapján javaslatokat tenni a bűnmegelőzésre. A közbiztonság biztosítására dunántúli példát hozott: egy történelmi borvidék présházait rendre feltörték, a tulajdonosok önszerveződése nyomán, egy év alatt 10 százalék alá csökkent a betöréses lopások száma. Újszerű a szombathelyi program abban, hogy a közterület-felügyelet bázisára épül. Meggyőződése, hogy összefogással Szombathely városa előre léphet a közrend és közbiztonság területén. Beszélt a jövő évre tervezett pápalátogatásról, amikor óriási szükség lesz a közbiztonságra. A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatja a szombathelyi programot – május végén, június elején az idei bűnmegelőzési programokra nagyszabású pályázatot írnak majd ki, reméli, hogy Szombathely is pályázik majd forrásra.

13.30

Puskás Tivadar polgármester elmondta: „jól állunk" közbiztonság szempontjából, köszönhetően a rendfenntartó erőknek és az állampolgároknak is. A program lényeges pontja a finanszírozás: Szombathelynek ez a program nem kerül pénzbe.

Hozzászólás nem érkezett, szavaztak a képviselők: 20 igen és 1 nem szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.

Puskás Tivadar polgármester 15 óra 15 percig tartó szünetet rendelt el.

15.34

15 óra 28 perckor folytatódott az áprilisi közgyűlés a 4-es számú napirendi ponttal: „Javaslat a 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjával kapcsolatos döntések meghozatalára”

Czeglédy Csaba azt mondta: az előterjesztésre ráírta: „sült bolondok napirendi pontja”, ha a közgyűlés megszavazza, akkor a szombathelyi városvezetés is az lesz. „Kifordított sámándombnak” nevezte a tervezett építményt, és Szombathely ne adjon egy négyzetmétert sem ehhez, nemhogy kettő hektárt. Bízik abban, hogy egyszer teljes hasznosítása megvalósul az egykori laktanya területének – de ne így. Az építészfórum.hu oldalon tájékozódott, ott azt írták a szakértők, hogy közügy, mi kerül a Milánói Világkiállításra, és szombathelyi ügy, hogy az aztán ide kerül-e a városba.

Maximálisan tiltakozik, hogy 50 évre területet adjon Szombathely ennek az építménynek.

16.02

Puskás Tivadar, polgármester hangsúlyozta: Magyarországot képviseli az építészeti alkotás, persze egyéni véleményt lehet róla alkotni. Nem látta még az elkészült művet, hiszen még fel sem épült, de ez hamarosan megtörténik. Emlékeztetett: heves vitát váltott ki annak idején az Eiffel-torony a párizsi világkiállítás előtt, azóta változott a világ és a francia főváros jelképe lett az Eiffel-torony, ami ellen akkoriban hasonlóan hevesen tiltakozhattak.

Nemény András elmondta, hogy abban nincs kompetenciája Szombathelynek, hogy Magyarországot mi képviseli a világkiállításon, de abban igen, hogy a városba engedik-e. Az Eiffel-torony annak idején a kivitelezésében volt építészeti kihívás, nem mellékesen rengeteg öngyilkosságot követtek/követnek el a párizsi toronyról – szerinte a magyar alkotás látványa is elég lesz az öngyilkossághoz. Azt javasolja, hogy mindenki vigye haza a makettet és egy évig nézegesse, hogy el tudja dönteni, akarja-e 50 évig látni Szombathelyen. A fenntarthatóságról, fenntartásról elmondta: az állam kreált egy céget erre, de szerinte ez hosszabb távon a városra marad majd. Nem akarnak 50 évre 20ezer négyzetmétert „lefoglalni” a 11-es Huszár úti területből.

Lendvai Ferenc azt mondta, hogy a bizottsági ülésen ő is az Eiffel-toronnyal példálózott, most is beszélt róla: Gustav Eiffel, a meg nem értett mérnök nevéhez Magyarországon is fűződnek építmények, például a budapesti Nyugati pályaudvar. Lendvai Ferenc szerint külsőre nem szabad megítélni az építményt – a benne lévő kiállítás költözik Szombathelyre, a tárlat a lényeg, nem a „sámándomb” megjelenés. A környezetbe nem illő épületek szerte a világon vannak, megszokták azokat az emberek.

Tóth Kálmán szerint legalább két szempontól kell vizsgálni a napirendet: egyrészt a turisztikai vonzerő kérdése, másrészt, hogy a 11-es Huszár úti egykori laktanya területét hasznosítani kell. A „katasztrófaturizmus” alapja lehet szerinte: a katasztrofális magyar közízlés bemutatása lesz az építmény. Nem érti, hogy a szombathelyi önkormányzat miért akarja magának az építményt, szerinte az egész területet „lenullázza” a létesítmény, mert mást nem lehet mellé tenni. Nem látja a szombathelyi kötődését sem, nem érti miért került egyáltalán szóba, hogy ide kerüljön a világkiállítás után.

Puskás Tivadar polgármester elmondta: 25 éve nem történt semmi a területtel, ami 20 hektár, ebből 2 hektárnyit használna a város az építmény elhelyezésére. A tervhez tartozik, hogy a Neumann-iskolához legközelebbi eredeti épületet hasznosítják és mellette parkolókat is kialakítanak. A polgármester rámutatott: 18 hektár még marad a területből, ami hasznosítható lesz a jövőben, és ad még feladatot Szombathelynek. Emlékeztetett: háromnegyed éve született közgyűlési határozat az épület majdani szombathelyi elhelyezéséről, hiszen az építmény elkészültének a feltétele, hogy utána lesz hol elhelyezni hazánkban. Ekkor került helyszínként szóba Szombathely – és ekkor fogadta el a városvezetés, hogy helyet ad a létesítménynek. „Ez van.” - zárta a polgármester.

Balassa Péter szeretne határidőt látni, mert a javaslatban „folyamatban” szerepel. Azt mondta: fenntartással fogadja, hogy nem kerül ez pénzbe Szombathely városának. Szerinte az 50 évre szóló tervet három oldalban összefoglalni nem lehet.

Molnár Miklós alpolgármester elmondta: egy állami cég koordinálja a világkiállításon való magyar szereplést és ez a cég viseli a magyar pavilon Szombathelyre költöztetésének költségét. A cég ügyvezetője Milánóban van, ezért nincs most a szombathelyi közgyűlésen – mondta el az alpolgármester. A laktanya területének fejlesztése régi cél, a teljes 20 hektáros, műemlékvédelem alatt álló területet nem egyszerű hasznosítani. Személyes véleménye, hogy nem tetszik neki – éppen ezért „talán szerencsés is az elhelyezése”, így fogalmazott az alpolgármester. Szerinte az utólagos hasznosítást kell kiemelni, azt, hogy egy kreatív intézetként működhet tovább majd a létesítmény Szombathelyen.

16.23 (még mindig Milánó)

Molnár Miklós alpolgármester szerint ízlés kérdése, hogy tetszik-e vagy sem bárkinek a magyar pavilon. Olasz építész szaklapok szerint például a legérdekesebbnek ígérkezik a magyar építmény. Pénzügyi kötelezettség nem terheli Szombathelyt, jelenleg – persze az, hogy 20 év múlva ez változik-e, azt nem tudni még. Mindenesetre a lehetőséget emelte ki az alpolgármester.

Kopcsándi József azt mondta: megérti, hogy 25 év kihasználatlanság után jó hír, hogy hasznosul egy része. Azt kéri, hogy mielőtt bármilyen döntés születik, kérjék ki a lakosság véleményét. Szeretné, ha a szombathelyieknek, különösen a környék lakóinak lenne beleszólása az ügybe. Szerinte „rossz szerződést” kötött az önkormányzat, és már nem tud kihátrálni. Nem tudja elfogadni azt sem, hogy 50 évre előre meghatározzák, mit lássanak. Nem kell kitartani egy rossz döntés mellett – ezt mondta a képviselő.

Sátory Károly azt mondta: eddig jó a visszhangja az építménynek Milánóban és ideje, hogy Szombathelyen hasznosuljon a 11-es Huszár úti terület. A pavilon szerinte sok embert fog vonzani, akkor is, ha szép, akkor is, ha nem. Az egész laktanya hirdethetné a magyarságot. Felújítanak egy épületet, bővül a turizmus – ez mindenképpen az egész komplexum érdeke. Szerinte, minél több programot kell szervezni a területre és nagyobb lesz az esély a terület többi részének hasznosítására. Támogatja, annak ellenére is, hogy nem biztos, hogy a legszerencsésebb sámándombbal reklámozni a magyarságot.

Horváth Attila azt mondta: az Eiffel-tornyot ideiglenesre tervezték – ezt nem. Bár, mint mondta, 50 év is lehet ideiglenes, nézőpont kérdése. Emlékeztetett, hogy a 11-es Huszár út érintett területére több terv is volt már, egyik sem valósult meg. Nem gondolja, hogy ne történne vagyonvesztés a terület átengedésével. Az építmény mellett szóló érvekkel egyetért, például a turizmus fellendítéséről, de szerinte ezek feltételezések. A képviselő szerint, bele kellene venni a javaslatba, hogy Szombathely nem költ a pavilonra.

Puskás Tivadar polgármester elmondta: benne van a javaslatban a felvetés. A polgármester szerint egy, a magyarságot képviselő épületet Szombathelyen felépíteni, az becsülendő, fontos dolog, nem kényszer és szerinte más város is szívesen venné a lehetőséget. Puskás Tivadar hangsúlyozta: nem kényszer, hanem örömteli ügy, hogy ide kerül a pavilon.

16.34 (még mindig a pavilon)

Rettegi Attila azt mondta: meg sem próbálja megvédeni a leendő pavilont, hiszen ízlés kérdése. Fontosabb szerinte, hogy a 11-es Huszár úti terület az egyik legelhanyagoltabb Szombathelyen és akkor lenne értelme a vitának, ha mondjuk a Fő térre terveznék a pavilont. Kárt nem okoz az épület befogadása. A vita szerinte az építészek között zajlik, ebbe a vitába nem kell beszállnia Szombathelynek, csak arról hogy igenis idegenforgalmat hoz a pavilon és a kiállítás. Szerinte Szombathely fejlődése a lényeg.

Puskás Tivadar szerint jó döntés volt a szerződés, amellyel ide kötötték a létesítményt, hiszen már most nagy érdeklődésre tart számot.

Ipkovich György elmondta: 25 évig azért nem történt fejlesztés a 11-es Huszár úti területen, mert annak idején elajándékozta a városvezetés. A visszaszerzés után rendbe tették a kerítést és gondozták a HÁROFIT partnerségében a füvet. Emlékeztetett, hogy műemléki védelem alatt áll a terület, az egész épületegyüttes, még meszelni sem lehet engedély nélkül – arra kíváncsi Ipkovich György, hogy hogyan illeszkedik ide a pavilon. Ami pedig zavarja, az az 50 év – nagyon hosszú távú elköteleződés, szerinte le kellene csökkenteni 5 évre ezt az időtávot, hiszen mobilis, könnyen bontható és újra építhető a létesítmény. Hatástanulmányt szívesen olvasott volna a pavilon elhelyezéséről.

Puskás Tivadar polgármester 5 perc szünetet rendelt el.

17.04 Folytatódott a közgyűlés – még mindig a világkiállítási pavilonnal.

Puskás Tivadar polgármester szerint minden képviselő érdeklődését felkeltette a pavilon: van, akinek tetszik, van, akinek nem, de közös megállapítás, hogy „érdekes”.

Kecskés László hangsúlyozta: „ízlések és pofonok különbözőek”, ezért felesleges a vita. Szerinte pártpolitika foglya lett a téma és bármelyik világhírű épület ide telepítése ellen ugyanígy ágálna a baloldal. A turizmus fellendítése biztos – ez sem ad alapot vitára. Orvosi példát hozott: egy-egy új egészségügyi eljárás mindig vitát vált ki, ahogy most ez is.

Horváth Attila szerint, ha nem váltja be a hozzá fűzött reményeket a létesítmény, akkor nem lesz mit tenni, hiába döntene az akkori, majdani városvezetés másként, nem lesz lehetőségük változtatni. Maximum 5 évre kötelezze el magát a város – ezt kéri.

Illés Károly alpolgármester szerint „érdekes” a magyar pavilon és jó, hogy nem az eredetileg tervezett 6000 négyzetméteren, hanem 2 hektáron lesz majd az építmény és nem mellékes, hogy megújul a laktanya épületegyüttes egy része, ez pedig vonzhatja a többi ingatlan felújítását.

Horváth Soma reméli, hogy nem lesz jelképe a pavilon Szombathelynek.

Czeglédy Csaba köszöntötte Juhász Pétert, a fővárosi V. kerületi képviselőt, az Együtt politikusát, aki meghívott vendég a szombathelyi közgyűlésen. A világkiállítási pavilonról azt mondta: kell külön határozat arról, hogy anyagiakkal nem járul hozzá Szombathely, mert félő, hogy a városon marad a fenntartás és annak felelőssége. A leendő kiállítások szakmai munkájába beleszólhat-e majd a város? Megújuló kínálatra lesz szükség, és helyi, Vas megyei értékek bemutatására – biztosíték kell erre a városnak.

Puskás Tivadar polgármester azt mondta: helyet ad Szombathely a pavilonnak, és büszke lesz rá mindenki, volt értelme a vitának. Konszenzus látszik, a pavilon működése majd a jövő kérdése, akkor is lesz majd közgyűlés.

Szavazás:

50 év vagy 5 év? 10 igen, 1 nem és 10 tartózkodással elutasította a közgyűlés, hogy ne 50, hanem 5 évre kötelezze el magát Szombathely.

Az anyag tartalmazza, hogy Szombathely nem járul hozzá anyagilag a projekt elkészítéséhez és fenntartásához – de ezt technikai biztosíték gyanánt kerüljön az anyagba, ezt kéri Horváth Attila. 20 igen szavazattal támogatta a javaslatot a közgyűlés, hogy kerüljön a kitétel a vállalásba.

A teljes javaslat: 11 igen, 1 nem és 9 tartózkodással döntött úgy, hogy Szombathelyen felépüljön a Milánói Világkiállítás pavilonja.

17.07

Az „5.a” napirendi ponthoz nem volt hozzászólás. „Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város településrendezési rendelkezéseinek 2014. évi kezdeményezések szerinti módosítására”.

Határozat: a közgyűlés a több mint 40 módosító indítvánnyal együtt 12 igen, 1 nem és 8 tartózkodás mellett elfogadta.

17.21

Balassa Péter módosító javaslattal kezdte a hozzászólását az „5.b” napirendhez. A téma: „Javaslat a Rohonci út – Aranypatak utca – Liget utca által határolt telektömb építésügyi előírásai módosítása ügyében településfejlesztési döntés meghozatalára”. Balassa Péter feltette a kérdést, hogy lakópark épül-e a Liget utcában, erről ugyanis lakossági fórumon kérdezték a helyiek. Szerinte nyíltan kellene a beruházásokról és tervekről beszélni, különben az lesz Szombathelyen, mint az országban, „nagyban” az ingatlanügyekkel kapcsolatban.

Illés Károly alpolgármester azt mondta: őt kereste meg egy vállalkozó, név szerint Németh Szabolcs, a beruházás tervével. Örül neki, hogy bővül a város, lakóparkról nem tud, hanem üzletekről, vegyes hasznosítás tervéről.

Czeglédy Csaba nem hiszi el, hogy nincs személyes haszna a képviselőknek a terület eladásából. „Mutyiról” beszélt az ingatlan értékesítésével kapcsolatban. Szerinte, ha vállalkozók kedvezményt akarnak, akkor azok adakozzanak közcélra.

Illés Károly alpolgármester kikérte magának a feltételezést. A vállalkozó elhagyott területet akar fejleszteni.

17.41 (az 5.b napirendi pont)

Az előterjesztés azt írja: „Az Aranypatak és a Dolgozók útja közötti sávban, a Liget utca mentén, a Horgász-tó és a Múzeumfalu közelében elhelyezkedő telektömbben egykor piac üzemelt, illetve az Árkádia üzletközpont működik ma is, utóbbi kereskedelmi és egyéb szolgáltatásokat nyújtva. A szomszédos, egykori piac, mint hasznosítási forma azonban nem bizonyult életképes elképzelésnek, mára elhagyott, elhanyagolt, lepusztult területté vált, nem kis gondot okozva a tulajdonosnak és az önkormányzatnak. A szóban forgó ingatlan tulajdonosának kezdeményezésére célszerűnek látszik megvizsgálni, hogy a helyi építésügyi előírások milyen változása segíthetné elő leghasznosabban e helyzet megváltozását, a terület ésszerű, egyben gyümölcsöző fejlesztését.”

Ipkovich György polgármester azt mondta, annak idején nem volt szokás egyoldalú kedvezmény nyújtása a vállalkozásoknak. Városszépítésre adakozhatnának a városi közalapítványnak a kedvezményt kért vállalkozások.

Kecskés László szerint „rossz az, aki rosszat gondol” és „mindenki magából indul ki” – ezzel a két közmondással illeti a témát. Az érintett terület az ő körzete, lepusztult területről beszélünk, azt kell nézni, hogy a fejlesztés milyen hasznot hoz a városnak.

Czeglédy Csaba szerint kicsi ahhoz a város, hogy ne lehessen tudni, ki miből gazdagodott meg. Szerinte a vásárló hasznosítsa azokkal a feltételekkel a területet, ahogyan azt megvette – a terület átminősítése a vállalkozó kérésére, gyanús.

Illés Károly alpolgármester azt mondta, minden nap találkozik vállalkozókkal és keresik a lehetőségeket a parlagon heverő szombathelyi területek hasznosítására.

Takátsné Tenki Mária azt hangsúlyozta: egy vizsgálódás első lépéséről van szó, az alapvető bizalmat meg kell adni a városvezetésnek és a tárgyalásoknak. A feladat az, hogy a bedugult kereskedelmi területeket beindítsa a város. Meg kell adni a lehetőségeket.

17.55

Horváth Attila azt mondta: két éve javasolta, hogy a város kezdjen valamit az érintett területtel, ehhez képest most egy vállalkozó tart ott, hogy hasznosítsa.

Balassa Péter szerint, ha a képviselők úgy gondolják, hogy nincs gond a vállalkozók ilyen támogatásával, akkor az probléma, mert egy szűk elitet támogatnak. Nem „fű alatt” kell ezt elintézni.

Czeglédy Csaba javaslata, hogy a kezdeményezők finanszírozzák a terület felülvizsgálatának költségeit, ahogy ezt Illés Károly is említette.

Molnár Miklós alpolgármester határozati javaslat kiegészítést tett: településfejlesztési megállapodás kapcsolódjon a felülvizsgálat eredményéről szóló tájékoztatáshoz. A módosítás szavazása: 20 igen és 1 tartózkodás mellett elfogadta a módosítást a közgyűlés.

Balassa Péter képviselő javaslata: a jövőben mindig szerepeljen a kérelmező neve az előterjesztésekben. A javaslatot 21 igen szavazattal elfogadta a közgyűlés.

A javaslatot – a módosításokkal együtt – a közgyűlés 11 igen, 1 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadta a napirendi pontot.

Az „5.c” napirendi pontot 11 igen, 1 nem és 9 tartózkodás mellett elfogadta. „Javaslat Szombathely Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzata falusias lakóterületre vonatkozó előírásainak felülvizsgálatára”

18.09

Szombathely közgyűlése 14 igen és 7 tartózkodás mellett elfogadta az önkormányzata 2014. évi zárszámadását. 12 igen és 8 tartózkodás mellett elfogadta a közgyűlés a 2014. évi éves költségvetési beszámolót, valamint a könyvvizsgálói jelentést.

11 igen és 10 tartózkodás mellett elfogadta a városvezetés a tavalyi évi maradvány-elszámolását.

19.39

Ötödik alkalommal lesz idén TeSzedd! országos szemétszedési akció, Lendvai Ferenc azt kéri, csatlakozzanak a képviselők, aki tud és tisztuljon meg a város.

Puskás Tivadar polgármester elmondta: közösen szednek majd szemetet a képviselők.

19.45

A SZOVA kezelésébe került az EPCOS Kft. Szent László király utcai volt telephelye – 19 igen szavazattal döntött erről a közgyűlés.

Kecskés László azt szeretné, ha parkolási lehetőséget biztosítanának a Reményik-iskolához délutánonként a gyerekekért érkező szülőknek.

20.34

21 igen szavazattal fogadták el a képviselők a fizetőparkolók működésének és igénybevételének rendjéről szóló javaslatot, amely szerint a „helyben lakók kedvezményes éves bérletjegyére jogosultságot a személyi igazolvány és a forgalmi engedélyben megjelölt tulajdonos vagy üzembentartó állandó lakcíme alapján kell elbírálni.”

20 igen szavazattal fogadták el a képviselők, hogy az önkormányzat kezdeményezze a szombathelyi 019/1 helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését. A terület a börtön mögötti lőtér, a büntetés-végrehajtási intézet nem tervezi a hasznosítást, a terület állami funkciója megszűnt, és nincs is tervben az állami hasznosítása – írja az előterjesztés.

Továbbra is bérbe adják a régi Szent-Györgyi-iskola tornatermét – erről 20 igen szavazattal döntöttek a képviselők. A bérlő továbbra is a Szombathelyi Sportközpont és Sportiskola Nonprofit Kft. a Pázmány Péter krt. 28/A szám alatti ingatlan tornatermére és a hozzá tartozó szociális helyiségre, 2015. június 1. napjától 2016. május 31. napjáig.

20.58

21 igen szavazattal fogadta el a szombathelyi közgyűlés az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót és szintén 21 igen szavazatot kapott az Alapítvánnyal kialakított együttműködés folytatása.

A civil szervezetekkel kapcsolatos napirend alkalmával Kelemen Krisztián kérte Lendvai Ferencet, hogy mindketten 500ezer forinttal járuljanak hozzá az idei Joskar-Ola Napok megrendezéséhez és 2millió forintot kér az önkormányzattól.

Czeglédy Csaba elmondta: amíg Lendvai Ferenc volt a körzet képviselője, addig kapott támogatást, most már nem.

21.08 (civil támogatás a téma)

Takátsné Tenki Mária elmondta: 1millió forintot kapott a Joskar-Ola Lakótelepért Alapítvány – nem igaz, hogy nem kapott pénzt és egyedi kérelmet is beadhatnak még.

Horváth Attila arról beszélt, hogy tény a szigorú pályázati rendszer, de amíg fideszes országgyűlési képviselője volt a körzetnek, addig a rendezvény kapott támogatást, utána már nem kapott ugyanaz a program - ezt nem fogják csendben tűrni.

22.13

Titkos szavazással döntöttek a képviselők:

A Savaria Szimfonikus Zenekar vezetői álláshelyére Kiss Barnát támogatták, az eddigi titkár az új vezető.

A Savaria Turizmus Nonprofit Kft. TDM menedzseri és ügyvezetői pályázatának elbírálásában a döntés: Grünwald Stefániát választották. (2013. óta a Ság Hegy Térsége Turisztikai Egyesület TDM menedzsereként dolgozott.)

A vezetői fizetéseket megszavazták a képviselők: 500ezer forint a TDM menedzseri és ügyvezetői fizetés és 600ezer forint a Savaria Szimfonikus Zenekar vezetői posztján.

Egyébként a zenekarra 3, a TDM pályázatra 5 vezetői pályázat érkezett, ez utóbbinál egy pályázat nem volt megfelelő, tartalmi és formai okok miatt sem, így 4 jelölt neve szerepelt a titkos szavazáson.

22.22

Testvérvárosi megállapodást köt Szombathely a horvátországi Sisak városával – így döntöttek a képviselők 19 igen szavazattal.

Ágh Ernő emlékeztetett, hogy régi törekvés mindkét oldalról a kapcsolat.

Ipkovich György szerint most ért be a kapcsolat a két település között.

Takátsné Tenki Mária azt mondta: ajánlja mindenkinek a sisaki látogatást, és emlékeztetett, hogy eddig együttműködő városa volt Szombathelynek, most pedig már testvérvárosa.

Puskás Tivadar polgármester elmondta: ő még nem járt Sisak városában, a testvérvárosi kapcsolat aláírása alkalmával látogat majd a testvérvároshoz.

22.35

Szombathely kilép a szombathelyi kistérségből – ez a lényege a 33-as napirendi pontként a közgyűlés elé került javaslatnak, Ipkovich György várta a magyarázatot. Puskás Tivadar polgármester elmondta: a járások kialakításával megszűnt a kistérség jelentősége, a társulás már nem tölti be korábbi funkcióját. Molnár Miklós alpolgármester szerint pénzügyi szempontból idejét múlt szervezet a kistérségi társulás, hiszen nem tud normatívát igénybe venni Szombathely városa. Az előterjesztés azt írja: „A társult települési önkormányzatok a települési lakosságszámuk arányában éves tagdíjat fizetnek, amelynek összege 100 Ft/fő/év.” A tavalyi évre fizetett szombathelyi tagdíj 7.820.700 forint volt. Nemény András azt emelte ki, hogy a különböző szervezetekben, egyesületekben, szövetségekben az önkormányzat által delegált személyek a fideszes képviselők soraiból kerülnek ki – ezt mutatja a névsor az előterjesztésben. A szervezetekbe a javasolt delegáltakat megszavazta a testület.

23.20 (végül)

A Szombathelyi Médiaközpont sürgősségi indítvánnyal kért 19millió 700ezer forint támogatást a tulajdonostól, az önkormányzattól eszközbeszerzésre.

Nemény András azt mondta: támogatják az eszközbeszerzést, hiszen szeretnének televíziós (nem csak online) közvetítést a közgyűlésnek.

Koczka Tibor alpolgármester elmondta: a digitális átállás miatt van szükség az eszközfejlesztésre. Egyúttal módosító (szöveg)indítványt is tett: az eszközfejlesztés mellett működtetésre is fordítják a pénzt, a személyi feltételek biztosításához. Elmondta: városmarketing szempontból is fontos lehet a beszerzés, például a közmédiában is gyakrabban megjelenhet a város.

Nemény András azt nem érti, hogy miért nem fél évvel ezelőtt döntöttek erről. Az üzleti tervben az szerepel, hogy az MTVA-szerződés változása nyomán csökken a bevétel.

Horváth Attila emlékeztetett: 42millió forintos mínusz szerepelt a Médiaközpont először beadott üzleti tervében, a másodikban 0 forint.

A képviselők 20 igen szavazattal megszavazták az önkormányzati támogatást.

Zárt üléssel folytatódik a közgyűlés.

Címkék#Szombathely
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!