Belföld

2010.02.17. 13:57

Védett fogyasztók: kik nem maradhatnak áram nélkül?

A védendő fogyasztókat a villamosenergia törvény szerint nem lehet kikapcsolni az áramfogyasztói szolgáltatásból, akkor sem ha nem fizetnek. Azt, hogy védendő fogyasztó legyen valaki, a rászorultságot igazoló dokumentumok birtokában kérheti az érintett a szolgáltatójától.

Ambrózai Zsuzsanna-Pum András

A 24 óra című Komárom-Esztergom megyei napilap szerdai számában írta meg, hogy a Názáret Szociális Szolgáltató által üzemeltett koppánymonostori gyermekotthon áram és fűtés nélkül maradt. Az üzemeltető több százezer forintos tartozást halmozott fel, az E.ON emiatt kapcsolta ki az áramot - közölte a lap. 

Az E.ON tájékoztatása szerint, amint a cég tudomására jutott, hogy az ingatlanon gyermekotthon működik, azonnal visszakapcsolta az áramszolgáltatást. A kikapcsolás azért történhetett meg, mert az intézményt nem jelentették be védendő fogyasztóként. 

A védendő fogyasztók kategóriát a villamosenergia piac 2008 januárjában hatályba lépett teljes liberalizációjával vezették be. Védendő áramfogyasztók azok, akik a jogszabályban meghatározott szociális helyzetük alapján a szolgáltatásban megkülönböztetett feltételek szerint vehetnek részt. Ide tartoznak például a nevelőszülők is. Ilyen fogyasztó csak az lehet, akit az adott egyetemes szolgáltató lát el. A lakosság, a kisfogyasztók és a közintézmények a szabad piac helyett választhatják az egyetemes szolgáltatót, akinek árát a Magyar Energia Hivatal ellenőrzi. 

A törvény szerint a védendő fogyasztót nem lehet kikapcsolni a villamosenergia-ellátásból akkor sem, ha késve, vagy nem fizet. Ebben az esetben részletfizetési vagy halasztott fizetési lehetőséget kell biztosítani. Ha így sem rendezi a fogyasztó a tartozását, vagy nem tartja be a részletfizetésről, illetve halasztott fizetésről szóló megállapodásban foglaltakat, akkor a szolgáltató a szolgáltatást olyan fogyasztásmérő felszereléséhez kötheti, amely a fogyasztást csak az ellenérték megfizetése esetén teszi lehetővé. Az árát azonban nem lehet megemelni. 

Ha a védendő fogyasztó akadályozza, vagy meghiúsítja az ilyen előre fizetős mérő felszerelését, akkor ki lehet kapcsolni az áramszolgáltatásból. A részleteket kormányrendelet szabályozza. A jogszabály például a részletfizetés legrövidebb időtartamát is meghatározza: az nem lehet rövidebb, mint annak az időszaknak a kétszerese, amikor a védendő fogyasztó nem tudott fizetni. Ugyanakkor egy-egy fogyasztó 12 naptári hónapon belül csak egyszer élhet ilyen lehetőséggel. 

A hivatalos, minisztériumi tájékoztatás a védendő fogyasztókról:

A lakhatás megőrzése, illetve a hajléktalanná válás megelőzése érdekében a legnehezebb anyagi körülmények között élők speciális védelmet érdemelnek - az energiaszolgáltatás tekintetében is. Ennek eleget téve - az Európai Unió előírásai alapján - került bevezetésre az ún. védendő fogyasztók intézménye a villamosenergia (2008. január 1-től), illetve a gázszolgáltatás (2009. január 1-től) tekintetében.

Ezen belül két kategóriát - a szociálisan rászoruló és a fogyatékossággal élő fogyasztók csoportját - különítenek el a jogszabályok:

I. Szociálisan rászoruló fogyasztónak azt a természetes személyt kell tekinteni, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy:

- időskorúak járadékában részesül,
- aktív korúak ellátására jogosult,
- lakásfenntartási támogatásban részesül,
- ápolási díjban részesül,
- rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
- otthonteremtési támogatásban részesült (a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül), vagy
nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett átmeneti vagy tartós nevelésbe vett gyermeket.

Igénybe vehető kedvezmények:

1. Fizetési kedvezmények (részletfizetés, fizetési haladék)
a kedvezmény igénybevételének időtartama alatt elfogyasztott energia ellenértékét, a tartozás részösszegeit, illetve a tartozás halasztott összegét határidőben ki kell egyenlíteni
12 naptári hónapon belül egy alkalommal kérhető
részletfizetés: az igénylést megelőző 12 hónap átlagfogyasztásához igazodik (1 havi fogyasztás ellenértékét meg nem haladó tartozásnál 2 hónap, 3 havi alatt: 5 hónap, 3 havin túl 6 hónap)
fizetési haladék: időtartama legfeljebb 30 nap

2. Előrefizető mérő

Olyan - a kártyás mobiltelefonok analógiájára működő - fogyasztásmérő, amely a fogyasztást csak az ellenérték előzetes megfizetése esetén teszi lehetővé, ezért nem lehetséges a hátralék felhalmozása (ezen felül tudatos és takarékos magatartásra ösztönöz). Jogosultsági feltételei:

- a fizetési kedvezmények biztosítása mellett a szolgáltatónak fel kell ajánlania az előre fizető mérő felszerelésének lehetőségét;
- amennyiben a védendő fogyasztó a fizetési kedvezmények ellenére sem rendezi a tartozását (vagy a megállapodásban foglaltakat nem tartja be), a további vételezést a szolgáltató ilyen mérő felszereléséhez kötheti;
a védendő fogyasztót fizetési késedelem vagy nem fizetés esetén csak akkor lehet az energia-ellátásból kikapcsolni, ha - a fentiek szerinti felajánlás alapján - a speciális mérő felszerelésébe nem egyezik bele, illetve annak felszerelését, üzembe helyezését akadályozza vagy meghiúsítja ("kikapcsolási védelem");
a szolgáltatásból már kikapcsolt - a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátások valamelyikében részesülő - fogyasztó pedig a nyilvántartásba történő felvételével egyidejűleg kérheti az előre fizető mérő felszerelését.

A készülék beszerzési és felszerelési költségei a szolgáltatókat terhelik, továbbá ő köteles gondoskodni a mérők működtetésének (feltöltésének) az ügyfélszolgálatain és elektronikus úton történő biztosításáról.

A készülék felszerelésével egyidejűleg meg kell állapodni a fennálló hátralék törlesztéséről; az órák működtetését az önkormányzat segíteni köteles (azon személy részére, akinél ilyen készülék működik, a lakásfenntartási támogatást részben vagy egészben a készülék működtetését lehetővé tevő eszköz formájában kell nyújtani).


II. Fogyatékossággal élő fogyasztónak minősül az, aki

. fogyatékossági támogatásban részesül,
- vakok személyi járadékában részesül,
(vagy aki után szülője vagy eltartója) magasabb összegű családi pótlékban részesül.

Igénybe vehető kedvezmények:

- különleges bánásmód a méréssel, leolvasással, számlázással, díjfizetéssel kapcsolatban (pl. készpénzben történő számlakiegyenlítés a felhasználási helyen, az általánostól eltérő mérőhely-kialakítás, a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítség stb.) - csak akkor, ha nincs a háztartásban fogyatékossággal élőnek nem minősülő személy
- szükségáramforrás (a tervezett üzemszünet idejére), illetve szünetmentes áramforrás (váratlan üzemzavar következményeinek megelőzése céljából)

A "kikapcsolási védelem" és - ennek következtében - az előrefizető mérő ezen fogyasztókat is megilleti, a szociálisan rászoruló fogyasztóknál részletezett feltételekkel.


III. Hogyan lehet igényelni a kedvezményeket?


Az igénylés alapvető feltétele, hogy a szolgáltató az érintett fogyasztót - kérelmére - nyilvántartásába felvegye. Ehhez az alábbi lépések szükségesek:
- a regisztrációhoz szükséges adatlap fogyasztóra vonatkozó részének kitöltése és aláírása;
- az adatlapot ki kell töltetni a védelemre jogosító ellátást megállapító igazgatási szervvel is (ez a határozatról leolvasható: jellemzően a települési önkormányzat jegyzője, illetve a Magyar Államkincstár);
- a kitöltött és aláírt adatlapot a kiállításától számított 30 napon belül be kell nyújtani a szolgáltató ügyfélszolgálatára, aki 8 napon belül köteles a regisztrációt megtenni.

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!