Nem jó üzlet az iskolai lógás

Ettől a tanévtől a kormány anyagilag is ösztönözni kívánja a szülőket gyermekük iskoláztatására. Attól a diáktól, aki ötven óra vagy több igazolatlan hiányzást gyűjt össze, megvonják a családi pótlékot. A gyermek védelembe vétel alá kerül, s a támogatást természetben kapja meg.

Tersztyánszky Krisztina

A családi pótlék módosításáról szóló törvény augusztus 30-án lépett hatályba. Ennek értelmében ha a tanköteles korú gyermek tíz órát igazolatlanul mulaszt, a lakóhelye szerint illetékes önkormányzat jegyzője felhívja a család figyelmét a várható következményekre.

Ha az igazolatlan mulasztások száma eléri az ötvenet, a jegyző elrendeli a gyermek védelembe vételét, és felfüggeszti az iskoláztatási támogatás folyósítását. A felfüggesztést három havonként felülvizsgálják, s ha időközben egyetlen igazolatlan hiányzás sem fordult elő, újra jár a családi pótlék.

Az általános és középiskolák a tanév eleje óta nagy figyelmet fordítanak erre a témára. Mind a diákok, mind a szülők figyelmét felhívták, hogy az idén már a család zsebére mehet az iskolai lógás.

- Nálunk a nevelési munkaközösség kíséri figyelemmel a hiányzások alakulását - mondja Mesterházyné Gyimesi Ilona, a Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatóhelyettese. - A szülőket tájékoztattuk, bár a nagy média visszhang miatt általában mindenki tisztában van a helyzettel. Úgy látom, van visszatartó ereje az intézkedésnek, a tanév első két hónapjában lecsökkent az igazolatlan hiányzások száma. Még a tíz órát sem érte el senki, holott más tanévekben előfordult lógás. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, mert iskolánkban integrált pedagógiai rendszer működik, a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekkel a mentorok külön foglalkoznak. -

Hozzáteszi: a lakótelepi iskolában akkor is odafigyelnek a diákra, ha igazoltan hiányzik. Ha már túl sok óra gyűlt össze, utánanéznek, tényleg indokolt volt-e a hiányzás.

A Hefele Menyhért Építő- és Faipari Szakképző Iskola igazgatója, Fodor István már kevésbé derűlátó. - Nyilvánvaló, hogy a törvényalkotó szándéka az ösztönzés a kötelezettségek betartására. Csakhogy ez nem csupán anyagi kérdés. Azokat, akik csak egy-két órát szoktak elbliccelni, valóban visszatartja a szankció, az ő szüleikkel rendszeresen tartjuk is a kapcsolatot. Azok viszont, akik rendszeresen az iskola mellé járnak, s a saját szüleik sem tudnak hatni rájuk, nemigen érdekli, hogy kapnak-e családi pótlékot. Az új szabályozás hatása  hosszabb távon mérhető majd le. -

Az igazgató úgy véli, a büntetés mellé ösztönzést is kellene tenni. Egy szakképző iskolában nem olyan egyszerű a helyzet, mint egy általánosban. A morális problémákat nem lehet igazgatási szankciókkal kezelni. - Reális jövőkép kellene a diákjainknak, perspektíva, hogy lássák, érdemes tanulni. Emellé aztán lehetne elvárásokat tenni. -

A szombathelyi önkormányzattól eddig 15 szülőnek küldtek ki figyelmeztetést  tíz órás hiányzás miatt, hét esetben folyik eljárás és egy ügyben már határozatot is hoztak a folyósítás felfüggesztéséről. Az esetek zöme középiskolákban történt, ám meglepő módon nem csak a gyermekvédelem látókörében álló diákok lógtak.

- Arra majd az idő fog választ adni, hogy a jogalkotó eléri-e a szándékát az új hatósági eljárás bevezetésével - véli dr. Károlyi Ákos, a szombathelyi önkormányzat egészségügyi, szociális és családvédelmi osztályának vezetője. - Mi arra törekszünk, hogy a jelzésekre minél gyorsabban reagáljunk és kizárólag törvényes esetben és módon kerüljön sor a felfüggesztésre.  Óriási az iskolák felelőssége annak megítélésében, hogy mi számít igazolatlan mulasztásnak. Törvénytelen lenne például, ha az igazolatlant  fegyelmezési eszközként használnák, és azért kapna igazolatlant a tanuló, mert nem hoz felszerelést az órára, vagy pár perc késés után az egész tanórát igazolatlanként kezelné az iskola.  Csak az számít igazolatlan hiányzásnak, ha a tanuló az iskolától távol van és a mulasztást a házirendben előírt módon és határidőn belül nem igazolja. Sok családban a családi pótlék fontos bevételi forrás, ezért is fontos, hogy törvényes gyakorlatot folytassunk, s ne kerüljön sor téves jelzés alapján felfüggesztésre. 

 

 

 

 


 

Ezek is érdekelhetik