Plágium Szentgotthárdon? - vihart kavart a város új programja

Meglepődött a lakosság egy része, hogy Szentgotthárd fejlődési irányát megszabó friss dokumentumban az új polgármester nem jelezte, hogy elődjétől szó szerint is átemelt témákat, elképzeléseket. Minderről a Gotthárdi Körkép című független közéleti és kulturális havilap számolt be. Utánajártunk az ügynek.

Szenkovits Péter

A Huszár Gábor polgármester által jegyzett Szentgotthárd társadalmi, gazdasági programja 2011-2014 című dokumentum több hasonló, vagy teljesen ugyanolyan megállapítást tartalmaz, mint amiket e témában az előző polgármester, Viniczay Tibor is megfogalmazott négy évvel korábban, adta hírül  bekezdéseket szó szerinti is idézve a Gotthárdi Körkép.

Nem tartja ezt plagizálásnak? - kérdeztük Huszár Gábor polgármestertől.

"Semmiféle plágiumról sincs szó. Hiszen az előző programok egy része is a korábbi képviselő-testületek által jóváhagyott koncepciókat vitte tovább, azokra épített, hiszen vannak olyan programok, amelyek természetesen jók, a város érdekét szolgálják, s ezeket a jelenlegi testületnek is kutya kötelessége továbbvinnie. Ez egy húsz oldalas dokumentum, amely nagyon sok helyen bizonyos irányvonalakat tükröz. Az, hogy nyolc-tíz bekezdést kiemeltek belőle, melyek megfogalmazásukban szó szerint vagy kis eltéréssel azonosak a korábbi anyaggal, mind olyan dolgok, amelyeket, érzésem szerint, bent kellett hagyni. Ismétlem: szó sincsen arról, hogy bármiféle plágium lenne. Én büszke vagyok arra,  s- ezt nyugodtan tessék csak leírni -  hogy ez a képviselő-testület az előző polgármester programjából továbbvisz olyan témákat, amelyek a város szempontjából jól működnek. Miért kellene nekünk változtatni azon, amit egyszer már jól kitaláltak (kitaláltunk), s ami jól megvalósult. Ami meg nem valósult meg, de mi úgy gondoljuk, hogy jó, azt meg értelemszerűen kutya kötelességünk továbbvinni. A plágiummal való gyanúsítgatás semmi más, mint rosszindulat és gonoszság. Ki merem jelenteni, egy jól megkomponált lejárató hadművelet része, a választás első napjától kezdve!"

Nem kellett volna az azonosságok esetében külön is jelezni, hogy Viniczay Tibor írta azokat? - firtattuk. "Ez nem egyetemi dolgozat. Nekem nem egy főiskolai meg egyetemi szakdolgozatom van, ahol minden egyes lábjegyzetet külön jelölni kellett. Ez egy egész várost átívelő társadalmi, gazdasági, oktatási program. S történetesen az oktatással és a majdani járási rendszerrel összefüggő közigazgatási rész, amit a jegyző úr segített kidolgozni, akkor kerül majd véglegesen beemelésre és átformálásra, miután megjelenik az oktatási törvény, vagy bármit is tudunk a közigazgatás ősszel várható átszervezéséről. Rebesgetik például a duális szakképzést, a közigazgatás átszervezését, a nyolc osztályos gimnázium léte vagy nem léte is kérdéses. Ezek kardinális témák Szentgotthárdon, úgyhogy lehet, hogy a mi koncepciónkat teljesen át kell majd dolgozni a közeljövőben. Hogyan várhatja el valaki, hogy itt egy képviselő-testület azonnal át fogja húzni az előző négy év dolgait és kijön egy teljesen új dolgozattal? Mi a városért akarunk tenni, mi ezért vagyunk, nem pedig a Viniczay ellen. Minden más sandaság és rosszindulat. Leszögezem, hogy a Rápli-Csörnyi  (a Körkép főszerkesztője és újságírója  szp.)  páros nem csinál mást, mint acsarkodik. Savanyú nekik a szőlő. Amit Viniczay Tibor programjából tovább tudok vinni, azt tovább is viszem, s ezt el fogom fogadtatni a képviselőtársaimmal. Egyébiránt amik bent maradtak, azok sem sarkalatos témák az életben maradásunk szempontjából. Sarkalatos az idegenforgalom, az teljesen át lett dolgozva; lényegi kérdés az Opel-fejlesztés, az ehhez kapcsolódó szakképzés, valamint a fürdőfejlesztés programja. Lényeges kérdés, hogyan kezeljük az iszonyatos adósságállományunkat, hogyan állunk a pénzintézetekkel."
 
"Az anyag bevezetőjében jeleztem, még a tévés kerekasztal-beszélgetésen és a bizottsági üléseken is elmondtam, hogy lehetnek és kell is lenniük olyan témáknak, melyek 5-6-8 éven ívelnek át, hiszen a törvényi szabályozás erre lehetőséget nyújt. Büszkén vállalom: olyan városvezetés van, amely épít az elmúlt évek jó elképzeléseire és azt becsülettel továbbviszi."

Akár büszke is lehetnék

"Vegyes érzelmek kavarognak bennem. Tudom, mit jelent megírni egy ilyen programot" - fűzte az ügyhöz Viniczay Tibor korábbi polgármester.

"1998-ban alpolgármesterként láttam az általam nagyra becsült elődöm felkészülését, 2002-ben és 2006-ban  pedig magam írtam a programot. Utóbbi már a 2002-2006-os ciklusom folytatásának konkrét alapműveként készült," fejti ki Viniczay Tibor.

"Az utódomat ismerve éreztem, hogy az őt befolyásolók nyomása ellenére sok mindenben egyetértett az általam képviselt iránnyal, és fel fog használni bizonyos fejlesztési elemeket, melyeket a város érdekében nem lehet megkerülni. Azt viszont nem tudom elfogadni, hogy a neve alatt jegyzett 2011-es polgármesteri program nagy része az általam 2007-ben írt dokumentum. A felépítését, a tartalmát, sőt sok helyen még a hibás stilisztikai elemeket is lemásolta. Nem véletlen, hogy rendkívüli ülésen, az élő tévéadást kikerülve fogadták el. Talán büszkének kellene rá lennem, hogy azok is az általam írt programot másolják, akik tavaly a személyemet lejárató, feljelentéssel, alaptalan vádakkal, becsmérléssel tűzdelt kampányt követően kerültek a testületbe. A 2011-14-es programban több területen az irányok is ugyanazok... Például az idegenforgalom. Holott a választások után Huszár úr  velem ellentétben még a mezőgazdaság fejlesztését tűzte ki célul. Furcsa, hogy egy egykori iskolaigazgató esik a másolás bűnébe, ami a felkészületlen diák eszköze, melynek következménye van! Plagizálás történt. Hasonlítsák csak össze a két anyagot: teljes gondolatmenetek, szó szerint lemásolt bekezdések szerepelnek a 2007-ben írt programomból."  
 

Ezek is érdekelhetik