Mentőszolgálat

2020.06.30. 13:30

Orvosi ügyelet: a mentőszolgálat szeptember 30-áig tudja felelősséggel ellátni a feladatot (Frissítve)

Levélben hívta fel az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) főigazgatója a területért felelős alpolgármester figyelmét arra: felelősséggel csak a szeptember 30-áig terjedő időszakra vonatkozóan tudják vállalni az alapellátás ügyeleti tevékenységben való folyamatos közreműködést.

Vas Népe

Nincs ok aggodalomra? címmel jelent meg ma reggel cikkünk, amelyben a többi között arról is írtunk, hogy a szombathelyi önkormányzat álláspontja szerint minden rendben az orvosi ügyelettel kapcsolatban. Dr. Nemény András polgármester (ÉSZ) szerkesztőségüknek küldött levelében egyebek között azt állította: „A mentőszolgálat képviselői konstruktívan támogatták, hogy a jelenleg is hatályos megállapodás 2020. december 31. napjával kerüljön a későbbiekben megszüntetésre, amennyiben azt a regionális igazgató is támogatja.”

Az OMSZ aggályosnak tartja a helyzetet

A Vas Népe birtokába került azonban az a hivatalos levél, amit június 29-én, vagyis tegnap küldött el a területért felelős alpolgármesternek, dr. László Győzőnek(ÉSZ) dr. Csató Gábor. Ebben az OMSZ főigazgatója rámutatott: „Az ügyeleti ellátás megszervezése, mint egészségügyi alapellátás biztosítása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4.) pontja értelmében önkormányzati feladat.”

A főigazgató a levélben emlékeztetett arra is, hogy a 2019. december 16-ai, szombathelyi Városházán tartott egyeztetésen „az Országos Mentőszolgálat ismét leszögezte, hogy a jogszabályok alapján szükségesnek tartja a folyamatos és biztonságos működtetés feltételeit tartalmazó új pályázat, közbeszerzés kiírását, és továbbra is készen áll az önkormányzat előremutató megoldási javaslatainak értékelésére. Az OMSZ az átmeneti időszakra vállalta, hogy felelős gondolkodású szervezetként, a betegek érdekeit elsődlegesen szem előtt tartva, a pályázat lefolytatásának, vagy egyéb, megfelelő megoldás kidolgozásának elvárható időtartamára – 2020. szeptember 30-áig – a szolgáltatást továbbra is folyamatosan biztosítja. Mindezek fényében aggályosnak tartjuk, hogy a megoldás irányában eddig semmilyen közbeszerzési lépés nem történt” – olvasható a Vas Népe birtokába került levélben.

A baloldali városvezetés még időt kérne

Ez egyébként egybecseng azzal a korábbi, 2020. február 24-ei keltezésű, szintén az OMSZ főigazgatója által írt levéllel, ami a szombathelyi képviselők elé került a február 27-ei ülésen. Ismert, a közgyűlés akkor úgy határozott, hogy „egyetért az OMSZ és az önkormányzat között létrejött megállapodás 2020. szeptember 30. napjával közös megegyezéssel történő megszüntetésével.

A legutóbbi, múlt csütörtöki közgyűlésen a képviselők elé azonban már olyan előterjesztés került, amiben úgy módosították a februári közgyűlési határozatot, hogy a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének határidejét szeptember 30. helyett 2020. december 31-ére tolták ki.

Dr. Csató Gábor mostani levelében arra is kitért: „Azért kezdeményeztük a helyzet rendezését már a tavalyi évben, hogy megfelelő időben megoldás születhessen, ennek hiányában, nem tehetünk mást, mint hogy tovább vizsgáljuk az alapellátás körébe tartozó ügyeleti betegellátás biztosításának további lehetőségeit, és bízunk a feladatot birtokló önkormányzat felelős eljárásában.”

A főigazgató azzal zárta gondolatsorát:

„A mentők járvánnyal kapcsolatos rendkívül fontos feladatára és előre nem kiszámítható leterheltségére való tekintettel felelősséggel csak a szeptember 30-ig terjedő időszakra vonatkozóan tudjuk vállalni az alapellátás ügyeleti tevékenységében való folyamatos közreműködést, az esetleges hosszabbítás lehetőségét a fejlemények ismeretében tudjuk mérlegelni.”

Tegnap megkérdeztük a városházát: Szombathely önkormányzatának baloldali vezetése meddig kívánja az OMSZ-szel kötött határozatlan idejű megállapodás kereteit kihasználni, és az OMSZ jóindulatára és felelős gondolkodására hagyatkozni annak érdekében, hogy a szombathelyi polgárok orvosi ügyeleti ellátása megoldott legyen a vasi megyeszékhelyen? A kérdésre azonban nem kaptunk választ. Az új információk ismeretében ismételten elküldtük kérdéseinket a városvezetés részére.

Frissítés:

- Miért nem tett lépéseket az elmúlt hónapokban e kötelező önkormányzati feladat ellátásának megoldása érdekében a szombathelyi önkormányzat?

- A kérdésbe burkolt állítás nem felel meg a valóságnak. Az ügyelet új helyszínének kialakítására vonatkozó beszerzési eljárás ugyanis eredményesen lezárult, a megkötött szerződés alapján a munkaterületet a beruházónak 2020. június 22-én át is adtuk. Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 156/2020. (VI.25.) Kgy. sz. határozatában az ügyeletben résztvevő háziorvosok véleményére alapozva úgy döntött, hogy az ügyeleti rendszer működtetését az önkormányzat látja el, azaz közbeszerzési eljárást e tekintetben nem kell lefolytatni.

- Miért állította a városvezetés azt, hogy 2020. december 31-éig rendben van megállapodás és az együttműködés az önkormányzat és az OMSZ között az orvosi ügyelet további működtetésére?

- Szombathely Megyei jogú Város Önkormányzata és az Országos Mentőszolgálat közötti megállapodás értelmében a Mentőszolgálat vállalta, hogy 2003. május 1. napjától határozatlan ideig ellátja a gyermek- és felnőtt orvosi ügyeletet. A megállapodás 20. pontja szerint: „A megállapodást a felek 3 hónapos felmondási határidővel mondhatják fel. A felmondást a másik féllel írásban kell közölni.”. Az Országos Mentőszolgálat e tárgyban felmondást nem közölt Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával, így a szerződés jelenleg is határozatlan időre fennáll.

2020. június 12-én az Önkormányzat képviseletében eljáró dr. László Győző, dr. Horváth Attila alpolgármester urak és dr. Károlyi Ákos jegyző úr lehetőséget kapott arra, hogy Főigazgató Úrral és a Mentőszolgálat gazdasági vezetőjével személyesen egyeztessen a kérdésben. Ezen a megbeszélésen a Mentőszolgálat vezetői konstruktívan támogatták, hogy a megállapodás 2020. december 31. napjával kerüljön megszüntetésre, amennyiben azt a regionális igazgató is támogatja. Dr. Lórántfy Mária regionális igazgató asszony pedig 2020. június 15-én írásban arról tájékoztatta jegyző urat, hogy „az orvosi ügyelet megszüntetésének dátumával és az eszközök visszaadásával kapcsolatban támogatásunkról biztosítjuk az önkormányzatot”. Előzőeknek megfelelően Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 156/2020. (VI. 25.) Kgy.sz. határozatában megerősítette azt, hogy Önkormányzatunk 2020. december 31. napjával szándékozik a szerződést megszüntetni.

- A 11-es Huszár út 6. fsz/1. szám alatti társasház földszintjén az átalakítási munka milyen határidővel fejeződhet be és mennyibe kerül az önkormányzat számára?

- A munkálatok elvégzésére 90 napja van a kivitelezőnek, a szerződéses ár: 46.557.665 Ft+ÁFA.

- Vállalja-e a mostani, bizonytalan helyzet kialakulásáért bárki is a felelősséget?

- Tekintettel arra, hogy a feladat elvégzésére az Önkormányzat érvényes megállapodással rendelkezik a Mentőszolgálattal, amit az OMSZ nem mondott fel, ezért az ügyeleti feladatok ellátása folyamatosan biztosított Szombathelyen.

- Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának baloldali vezetése meddig kívánja az Országos Mentőszolgálattal kötött határozatlan idejű megállapodás kereteit kihasználni, és az OMSZ jóindulatára és felelős gondolkodására hagyatkozni annak érdekében, hogy a szombathelyi polgárok orvosi ügyeleti ellátása megoldott legyen a vasi megyeszékhelyen?

- A 156/2020. (VI.25.) Kgy. sz. határozatban foglaltaknak megfelelően a jelenleg érvényes megállapodást az Önkormányzat 2020. december 31. napjáig kívánja fenntartani.

A témában korábban írtuk:

 

https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/orvosi-ugyelet-ki-latja-el-a-szombathelyieket-oktobertol-4078808/

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/mar-biztos-a-mentoszolgalate-marad-az-orvosi-ugyelet-szombathelyen-3100613/

https://www.vaol.hu/kozelet/helyi-kozelet/fidesz-sikerult-megakadalyozni-nemeny-andras-es-molnar-miklos-politikai-amokfutasat-3083252/

https://www.vaol.hu/vezeto-hirek/ujraszervezik-az-ugyeletet-szeptember-utan-mar-uj-rendszerben-oldanak-meg-az-ellatast-3797361/

Ezek is érdekelhetik