Helytörténet

2021.12.05. 07:00

A plébános beszéde

Miről beszélt 1921. december 10-én a parlament kupolacsarnokában Sipos Ágoston szőcei plébános?

Feiszt György

„A nyugati végeken lakó magyar nép nevében kérjük, hogy földünk szülöttét, lelkünk megértőjét, rajongva szeretett képviselőnket, Sigray Antal grófot, akit vallásfelekezeti különbség nélkül, szegény és gazdag, hivatalnok és munkás lelkesedéssel küldött a nemzetgyűlésbe, hogy ott szerencsétlen hazánk javán dolgozzék, bocsássák szabadon, s tegyék lehetővé, hogy újra szabad és boldog ember lehessen. Mi nem vizsgáljuk, hogy a képviselő urunk cselekménye bűncselekmény- e vagy nem, mi csak azt érezzük, hogy amióta ő a szabadságát elvesztette, hiányzik atyánk, hiányzik vezérünk, hiányzik az a férfi, akire mindig bizalommal tekinthettünk. Kérjük, hassanak oda, hogy nyíljék meg a börtön ajtaja és az a férfiú, akire ők mint atyjukra tekintenek és szeretnek legyen szabad, hogy szegény népének továbbra is segítségére lehessen.”

1921. december 10- én így kezdte beszédét a parlament kupolacsarnokában Sipos Ágoston szőcei plébános, annak a 400 fős nyugat-magyarországi küldöttségnek a szónoka, amely a letartóztatásban lévő képviselő szabadon bocsátását igyekezett elérni. Sigray Antalt, Nyugat-Magyarország kormánybiztosát IV. Károly 1921. októberi viszszatérési kísérlete, az ún. „második királypuccs” előkészítésében való részvétel vádjával november 1-jén vették őrizetbe.

Bár a küldöttséget Bethlen István miniszterelnök és Tomcsányi Vilmos igazságügyi miniszter és a kisgazdapárti képviselők is fogadták, a folyamodókat azok a válaszok, amelyek szerint „Sigray Antal gróf sorsa a nemzetgyűlés képviselőinek, a nép kiküldötteinek kezében van, akiknek döntése alapján az ügy pártatlan bíróság elé kerül, amely az igazság szerint fog ítélni”, nem nyugtatta meg. A kedélyek lecsillapítását nagyban segítette, hogy Horthy Miklós kormányzó még aznap délután fogadta a küldöttség három vezetőjét és biztosította őket, hogy „a legnagyobb jóindulattal van Sigray gróf ügye iránt”, mindemellett ígéretet tett, hogy „ha bárki a törvény ellen cselekednék, akkor ő közbeavatkozna”.

A kormányzó válaszát a Vigadó kávéházban várakozó küldöttség tagjai Sigrayt éltetve vették tudomásul. Sipos Ágoston, a küldöttség spirituális vezetője másnap este ért vissza a szőcei plébánia épületébe, ahol 1920 óta szolgált, és ahol őt a küldöttség vezetésére felkérték. Ő és hívei egy hónap múltán pedig a sajtóból vették hírül, hogy a grófot 1922. január 4-én „1 korona jelképes óvadék ellenében” szabadlábra helyezték.

Kiemelt képünkön: A szőcei plébánia épülete a Kölcsey utcában

Ezek is érdekelhetik