Pedagógus nap

2023.06.06. 14:41

A pedagógusokat köszöntötték a Refektóriumban - Hárman kapták meg Szentgotthárdon a Közoktatásért Díjat

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal Refektóriumában tartották meg az idei Pedagógus-napot. Az ünnepségen Csomósné Boros Erika, Katona Beáta és Lovenyák Rolandné vehette át a „Szentgotthárd Közoktatásért Díjat", egyúttal köszöntötték a jubiláló pedagógusokat is. 

Tóth Judit

A Szentgotthárd Közoktatásért Díjasok - Katona Beáta, Lovenyák Rolandné és Csomósné Boros Erika Huszár Gábor polgármester társaságában

Forrás: Pap Eszter

A Himnuszt követően Kányádi Sándor Kicsi legény, nagy tarisznya című versével kezdődött a program, amelyet Gécsek Benett, a Szent Gotthárd Általános Iskola negyedik osztályos tanulója szavalt el. Huszár Gábor polgármester beszédében kiemelte: nehéz minden évben kiállni és új gondolatokat megfogalmazni, de talán nem is kell feltétlenül, hiszen a pedagógusnapnak minden évben ugyanarról kell szólnia: hogy kifejezzük köszönetünket az egész éves munkáért és azért, hogy felhívjuk a figyelmet: Szentgotthárd fejlődése, gyarapodása sem képzelhető el a helyi nevelésben-oktatásban dolgozó pedagógusok nélkül.

A polgármesteri köszöntő után a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola kórusa Michael Jackson Heal the world című dalának magyar nyelvű változatát énekelte el Horváthné Kovács Adrienn vezetésével.

Idén négy nyugdíjas pedagógus részesült díszoklevélben, amelyeket Huszár Gábor polgármester adott át az érintetteknek. Az ünnepség talán egyik legmeghatóbb része, amikor a jubiláló pedagógusokat egykori tanítványok, kollégák méltatták. Domiterné Horváth Eszter részére a Soproni Egyetem Aranyoklevelet adományozott, őt egykori kollégája, Bartakovics Ilona méltatta. Bartakovics Istvánné részére az Eötvös Loránd Tudományegyetem adományozott Aranyoklevelet adományozott, a pedagógust a jeles alkalomból egykori kollégája, Seres Csaba köszöntötte. Pintér Ferenc részére a Szegedi Tudományegyetemtől kapta „Aranyoklevelét", a tanár úrral eltöltött évekre egykori tanítványa, Bedőcs Gábor emlékezett. Soós Margit részére a Pécsi Tudományegyetem adományozott „Gyémántoklevelet", a tanárnőt egykori kollégája, Bedics Sándor méltatta.

Zenei műsorral folytatódott a program, Susato Allemádé és Saltarello című darabját Sipos Zoé adta elő furulyán, majd Bach d-moll Kis Prelúdiumát Mészáros Izabella tolmácsolásában hallhatta a közönség. Zoét Sebestyénné Németh Eszter, Izabellát Páliné Herczeg Anita készítette fel.

A „Szentgotthárd Közoktatásért Díj" elismerésben idén hárman részesültek, Csomósné Boros Erika, a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa, Katona Beáta, a Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium tagintézményvezető-helyettese, valamint Lovenyák Rolandné, a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskola gyógypedagógiai asszisztense.

Csomósné Boros Erika pedagógus pályáját 1988. február 15-én óvónőként kezdte, majd 2004 márciusában e képesítése mellé rajztanári végzettséget szerzett a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. 2007-ben általános iskolai rajztanári végzettségét egyetemi szintű, vizuális nevelőtanár oklevéllel egészítette ki. A 2005/2006-os tanévtől az ő kezdeményezésére a Takács Jenő Zeneiskolában új művészeti ág indult el, az iskola tevékenysége képző- és iparművészeti ággal bővült. A felmenő rendszerben elindult képzés mára a tanárnő irányításával az előképzőtől a továbbképző osztályokig terjedően kiteljesedett. A szakmai munka eredményei a képzés színvonaláról tanúskodnak. Az elmúlt években tanulói közül szinte minden festészeti és grafikai országos versenyen döntőbe jutottak növendékek, több tanulója helyezést ért el és különdíjban részesültek. 

Nagy hangsúlyt fektetett a szakmai kapcsolatok kiépítésére, az általa szervezett Képzőművész Szakmai Nap a helyi és szlovéniai alkotók bevonásával különösen sikeresnek bizonyult. A tanévközi munkáját rendszeresen egészítette ki a nyári szünidőre tervezett táborokkal, alkotóműhelyekben való részvétel lehetőségével, amelyeken tanulói lelkesen vettek részt. Az innováció terén a folyamatos megújulás jellemzi, 2014 júniusában sikeres szakvizsgát tett, majd mesterpedagógusi minősítést szerzett és szakértői munkát végzett a nyugdíj előtti felmentési idejének kezdetéig. Pedagógiai munkája mellett jelenléte Szentgotthárd kulturális életében is meghatározó, kiállításai, városi ünnepségekhez nyújtott számos művészi munkája, társművészetekben való közreműködése példaértékű. 

Domiterné Horváth Eszter, Huszár Gábor polgármester, Bartakovics Istvánné, Pintér Ferenc, Soós Margit
Forrás: Pap Eszter

Katona Beáta 1989-ben szerezte népművelő és történelem szakos tanári diplomáját a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán. Pedagógus pályafutását viszont már az 1983/84-es tanévben elkezdte napközis nevelőként a Rábafüzesi Általános Iskolában. Saját bevallása szerint itt nagyon sok mindent tanult, és teljesen bizonyos lett számára, hogy ezt a hivatást szeretné folytatni a későbbiekben is. Tanított Rátóton, majd 1991-ben Szentgotthárdra került az Arany János Általános Iskolába, ahol hosszú éveken át volt az intézmény Diákönkormányzatot patronáló pedagógusa, illetve szabadidő szervezője is. A város közoktatását érintő átszervezés következtében pedagógus hivatását a Széchenyi István Általános Iskolában folytatta. Hűen ahhoz, ami pályája elején megfogalmazódott benne, 2008-ban angol nyelv és irodalom szakos tanári diplomát, 2013-ban történelemből mestertanári szakképzettséget, majd 2016-ban angol nyelvből ECL szóbeli vizsgáztatói jogosultságot szerzett. A tantestület tapasztalt, meghatározó, szakmailag és módszertanilag kiteljesedett, elkötelezett egyénisége. 

Az oktatásügy alakulását, a történelem és az angol nyelv minőségi oktatását szívügyének tekinti. Jelenleg a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásába került Szent Gotthárd Általános Iskola és Gimnázium tagintézmény-vezető helyettese. Új szerepkörében is munkáját a hivatástudat, szakmaszeretet, következetesség, igényesség, pontosság, a közösségért és az intézményért érzett felelősség jellemzi. Tudása, felkészültsége mindig naprakész, erről folyamatos önképzéssel, szervezett továbbképzésen való részvétellel gondoskodik. Tehetséges tanítványait rendszeresen felkészíti tantárgyi versenyekre, melyeken mindig szép sikereket érnek el. Az általa foglalkoztatott tanulók évek óta eredményes résztvevői megyei és országos szintű versenyeknek. De soha nem feledkezik meg a nehezebben haladókról sem, akiket az egyéni képességeknek és igényeknek megfelelően korrepetál, felzárkóztat. Számtalan iskolai program, rendezvény, megemlékezés és tábor megszervezésébe is bekapcsolódik. Az intézményen kívül is nagyfokú szakmai aktivitás jellemzi, hiszen évek óta aktív és lelkes tagja a Szentgotthárdi Honismereti Klubnak.

Lovenyák Rolandné 1999. szeptembere óta a Szentgotthárd és Térsége Iskola Arany János 1-4. évfolyamos Általános Iskolájának, illetve 2021-től jogutódjának, a Szentgotthárdi Arany János Általános Iskolának gyógypedagógiai asszisztense. Szakképesítését 1999-ben szerezte. Folyamatos szakmai fejlődését az intézményen belüli aktuálisan megoldandó helyzethez igazodó önképzéssel és továbbképzéseken való részvétellel biztosítja. A szegregált oktatásban-nevelésben részesülő sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztésében kiemelkedő hivatástudattal, gyermekszeretettel és empatikus készséggel vesz részt. Az iskolában évek óta autista és különböző fogyatékossággal élő gyermekek tanulását segíti eredményesen, szervezi szabadidős programjaikat számtalan örömteli élményt biztosítva. 

Munkája során nagy hangsúlyt fektet a sérült gyermekek személyiségének és szocializációjának fejlesztésére, beilleszkedésük elősegítésére. Feladatait magas szakmai színvonalon, lelkiismeretesen végzi. A tanórai munkában a differenciált bánásmód érvényesítésével van jelen. A rehabilitációs munkában példamutató önállósággal vesz részt. Segít a sérült gyermekek különböző versenyekre való felkészítésében. Támogatásával már számos versenyt nyertek tanulói, jutottak sikerélményhez, mely nagymértékben erősítette önbizalmukat. Mivel kis tanítványai nagyon különböző szociokulturális környezetben élnek, ezért változatos programokat biztosít nekik, figyel a mindennapi élethelyzetekre való felkészítésükre. A szülőkkel való kapcsolata példaértékű. Nagy munkabírásának, alaposságának és szorgalmának köszönhetően munkáját a szülők elégedettsége övezi. 

Trájber Dóra xilofonon adta elő a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, amelyet Lovenyákné Kati néniek szánt ajándékba. Dórát felkészítő tanára Rezső Rita volt. A rendezvény zárásaként a Takács Jenő Alapfokú Művészeti Iskola kórusának előadásában Karai József Tündér, ha lennék című művének pedagógusnapra írt változatát hallgathatták meg a jelenlévők.

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában