Hétvége

2006.08.19. 02:25

Szövegkönyv

A Karneválszínház társulata a budapesti próbák után augusztus 14-én érkezett Szombathelyre. Munkához is láttak volna az egyházmegyei kollégium udvarán, de költözniük kellett. Milyen út vezetett el eddig?

Mórocz Zsolt

Az idén februárban a Savaria Történelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány nevében Szommer Ildikó karneváligazgató és Szabolcsi Gábor, az alapítvány kuratóriumának elnöke ismét levélben fordult dr. Konkoly István - időközben nyugalomba vonult - megyés püspökhöz: Tisztelt Püspök úr! A Savaria Törté-nelmi Karnevál Közhasznú Alapítvány nevében, a Karneválszínház 2006. évi bemutatója kapcsán, az elmúlt évek kölcsönös együttműködése és a tavalyi színházi siker alapján keressük fel levelünkkel. Kérjük Püspök urat, szíveskedjen engedélyezni, hogy a Karneválszínház ősbemutatójának helyszíne idén is az Egyházmegyei Kollégium udvara lehessen. Művészeti vezetőnk Karneváli komédiák munkacímen dolgozik a darab szövegkönyvén, melynek irodalmi alapja Hans Sachs: a lovag meg az ibolya: harminchárom farsangi komédia és egy svank című műve, Mann Lajos fordításában. A középkori komédiákból a helyszínhez méltó előadást szeretne színházi stábunk színpadra állítani. A darab szinopszisát, a szereposztást, a próbák, az előadások és esőelőadások pontos időpontját a szövegkönyv megszületése után eljuttatjuk Önnek.

A karneválszínházi bemutató technikai előkészületeinek időpontja, a próbaidőszak időtartama előreláthatóan megegyezik a 2005. év időbeosztásával: augusztus 1- 13. technikai előkészítés, augusztus 14-17. szombathelyi próbák, augusztus 18-20. és 20-25. előadások, augusztus 25-27. karneváli hétvége.

Tisztelt Püspök úr! A tavalyi együttműködés és színházi siker fényében kérjük, szíveskedjék lehetővé tenni, hogy a Karneválszínház 2006. évi bemutatóját a Savaria Törté-nelmi Karnevál közönsége ismét az Egyházmegyei Kollégium udvarán tekinthesse meg.

A kérésre dr. Konkoly István március 2-án a következőképpen válaszolt (levelét Szabolcsi Gábor kuratóriumi elnöknek címezte): Tisztelt Elnök úr! Folyó év február 2-án kelt levelét megkaptam. Jelen soraimmal engedélyezem, hogy az Egyházmegyei Kollégium udvarán bemutatásra kerüljön Hans Sachs A lovag meg az ibolya: harminchárom farsangi komédia és egy svank című műve alapján készülő Karneváli komédiák című színdarab.

Kérem, hogy a technikai előkészítés (augusztus 1- 13.), a próbák (augusztus 14- 17.), illetve az előadások (augusztus 18-20., és 25-27.) időpontjának egyeztetésével kapcsolatban keresse fel Bolla József urat, az Egyházmegyei Kollégium igazgatóját (9700 Szombathely, Szily János u.). Bízom abban, hogy Szombathely belvárosának e patinás épülete megfelelő helyszínt biztosít a színdarab bemutatásához, és épülésére szolgál mindazoknak, akik megtekintik majd az elő-adást.

Május 31-én a karnevál-igazgató és a kuratóriumi elnök szintén hivatalos levélben köszönte meg dr. Konkoly Istvánnak, hogy az egyházmegyei kollégium udvarát a Karneválszínház rendelkezésére bocsátotta. A levélváltás fényében június 5-én megköttetett a bérleti szerződés a Savaria Történelmi Karnevál Köszhasznú Alapítvány (mint bérlő) és a Szombathelyi Egyházmegyei Kollégium (mint bérbeadó) között. A szerződés 7. pontja rögzíti, hogy a szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jelen bérleti szerződést bármelyikük jo- gosult, a másik félhez intézett írásbeli nyilatkozattal, és legalább 30 napos felmondási idő biztosításával felmondani. A bérlet megszűnése esetén bérlő köteles a területet eredeti - az átvételkorival azonos - állapotában a bérbeadó részére átadni. A szerződő felek jelen szerződést, elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag aláírták.

Az augusztus 14-én kelt, Szabolcsi Gábor kuratóriumi elnöknek címzett levelet dr. Veres András - frissen beiktatott - szombathelyi püspök és Bolla József, az egyházmegyei kollégium igazgatója jegyzi. A 2006. június 5-én kötött (...) szerződéstől azonnali hatállyal elállunk. Indokaink a következők:

1. A megkötött bérleti szerződés nem tartalmazza, hogy a bérlő mely szerzőnek milyen témájú művét kívánja bemutatni. Szommer Ildikó karneváligazgató asszony folyó év február 2-án kelt Gy-4/2/2006. sz. levelében ígéretet tett arra, hogy a darab szinopszisát és a szereposztást a szövegkönyv megszületése után eljuttatják a felettes egyházi hatósághoz. Ez nem törént meg.

A négy minivígjáték címét olvasva merült fel a gyanúja annak, hogy egy egyházi intézmény udvarán olyan elő-adás megtartását tervezik, amely mélyen sérti a hívő katolikusok vallásos meggyőződését.

2. Joggal elvárható, és a bérbeadó feltételezte, hogy a tervezett előadás egyházi érdeket nem sért, és nem sérti a hívő vallásos emberek érzelmeit, sem pedig vallásos meggyőződésüket (vö. 1990. évi IV. tv. A vallás szabad gyakorlásáról és az egyházakról).

3. Mivel a tervezett darabok forgatókönyvét a bérleti szerződés megkötésekor még nem volt alkalmunk áttekinteni, erre csak a múlt hét végén került sor, csak most derülhetett ki, hogy a bemutatásra szánt művek a fenti követelményeknek nem felelnek meg.

A Ptk. 4. 1. bek. szerint a polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése, így az Egyházmegyei Kollégium területének bérbeadása során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményeinek megfelelően kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ebből a törvényi rendelkezésből nyilvánvalóan következik, hogy a bérlő köteles lett volna a bérbeadót az előadások tartalmáról informálni már a bérleti szerződés megkötése során, s így lehetővé vált volna, hogy a bérbeadó mérlegelhesse, hogy egyházellenes, a hívők jó érzését sértő darab előadásához biztosít-e területet és helyiségeket.

Mindezek figyelembe vételével a bérbeadó a bérleti szerződéstől azonnali hatállyal eláll, és nem teszi lehetővé az érdekeit súlyosan sértő rendezvénynek a megjelölt helyszínen való megtartását.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!