Hétvége

2011.04.02. 13:00

II. János Pál pápa szavak nélkül is tudott hatni az emberekre

A bocsánatkérések pápájaként is jellemzi a hat esztendővel ezelőtt ezen a napon elhunyt II. János Pált dr. Széll Kálmán nyugalmazott főorvos. A szentszék irányítóját - aki húsz évvel ezelőtt járt Szombathelyen - május elsején avatják boldoggá.

Szenkovits Péter

 

"Nagy-nagy megértést tanúsított a hívekkel szemben, képes volt kompromisszumokat kötni az ésszerűség határáig, anélkül, hogy az egyház elveit föladta volna. Vallotta, hogy a mai korban nem tanítókra, hanem tanúkra van szükség. Az a tanító hiteles, aki az életével egyben tanú is. Papolni lehet, de ha azt a cselekedet nem hitelesíti, akkor az csak üres szájtépés; önmagunk körül mozgunk, helyben járunk. A szentatya nem csak tanító, hanem tanú is volt; ő ez által vált hiteles tanítóvá.

Karizmatikus egyéniségének fantasztikus kisugárzása volt. Akár szavak nélkül is tudott hatni az emberekre. Még 1988-ban pészméker kongresszusra utaztam Rómába, vonattal. A vasúti hálókocsiban egy szívritmus-szabályozók eladásával foglalkozó ügynökkel sokat beszélgettünk. Éles eszű, színes gondolkodású illető volt. Megvallotta, hogy káplán korában ott hagyta a papi hivatását. Nem Krisztusnak lett az ellensége, nem vele, hanem az egyházzal veszett össze. Szidta a hierarchiát, a merevséget, s leginkább a rangsor fejét, a pápát. Rómában aztán az egyik délután meglehetősen unalmasak voltak az előadások, ezért elhatároztam, hogy elmegyek a Szent Péter Bazilikába. Ő is velem tartott. A hely szelleme, a méretei; egyszerűen le voltunk nyűgözve! Ahogy ott ténfergünk, kezd megtelni a templom fiatalokkal. Egyszer csak piros szőnyeget terítenek le, kordonokat állítanak föl. Megtudtuk, hogy a szentatya fog misét tartani a római ifjúságnak. Úgy helyezkedtünk, hogy a kötél mellé kerüljünk, amikor bevonul, karnyújtásnyira legyünk tőle. Negyed óra sem telik bele, fölzendül az orgona - a szívünk máris a torkunkban dobbant -, bevonul a szentatya az asszisztenciájával. Közeledett hozzánk a pápa - sápadtnak tűnt -, mosolyogva áldást osztott a fiataloknak. S furcsa módon, az én pészmékeres barátom térdre borult, s lehajtott fejjel ott úgy volt... Mindaddig, amíg őszentsége el nem vonult. Majd végighallgattuk a misét, utána visszamentünk a kongresszusra. Hogy is mondja Antoine de Saint-Exupéry A kis hercegben? Jól csak a szívével lát az ember. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. Valami oka lehetett annak, hogy a szívritmus-szabályozós emberünk - aki nem sokkal előtte még szidta a pápát - extázisba kerülhetett.

A szentatya szombathelyi látogatására készülve az egyházközség és a városi önkormányzat közötti kapcsolat tartásával, ápolásával - önkormányzati képviselő is voltam abban az időben - engem bíztak meg. Az esemény megrendezése mellett teljes mellszélességgel kiállt az akkori polgármester, néhai Wagner András is. De pártoktól függetlenül mindenki támogatta. Akkor is voltak ugyan árkok a két politikai pólus között, de csak akkorák, hogy át lehetett lépni egyik oldalról a másikra. A mai helyzet egészen más. Ez igen szomorú számomra. Mi, magyarok nagyon kevesen vagyunk ahhoz, hogy ennyire széthúzzunk.

A látogatás előkészítése példaszerűen zajlott, mindenki, bármilyen hivatást folytatott bármely poszton is, minden tőle telhetőt megtett a sikerért. A legfőbb érdem Konkoly István akkori megyéspüspöké.

Benne lehettem a pápát - a reptéren - fogadó hét tagú bizottságban. Kezet foghattam vele, kis kazettában érmet és rózsafűzért kaptam tőle; azóta is ereklyeként őrzöm őket. A felajánlási körmenet során átadhattam neki - népviseletbe öltözött hölggyel együtt - az egyházmegye ajándékát: Schönwiesner latin nyelvű könyvét Szombathely történetéről, valamint a dr. Pusztai János által alkotott kötetet, amelyben a miatyánk kilencvenhat archaikus történelmi feldolgozásban, valamint huszonegy finnugor nyelven olvasható. Feleségemmel Róma püspökénél áldoztunk.

A szentatya magyarországi látogatásának viszonzásául szervezett római nemzeti zarándoklaton is részt vehettem 1993-ban. 1996-ban Győrben lehettem pápai szentmisén. 2003 márciusában ott voltam Rómában Batthyány Strattman László boldoggá avatásakor a Keresztény Egészségügyiek Batthyány Lajos Társasága világi elnökeként. Mádl Ferenc köztársasági elnökkel és feleségével, Dalma asszonnyal együtt mehettem a trónusához, ahol kézfogással üdvözölt bennünket.

Ő leckét adott jóságból, nyitottságból is. Rezonáltam az alázatos gesztusaira. Ezek annál értékesebbek, minél nagyobb hatalmú - a társadalmi ranglétrán magasabban elhelyezkedő - ember követi el. Az egyház nevében bocsánatot kért a múlt, a jelen és talán még a jövő bűneiért is. Ő képes volt rá; a bocsánatkérések pápája. Az emberek amúgy nem szeretnek bocsánatot kérni, inkább kifogásokat, mentségeket keresnek.

Ő leckét adott jóságból, nyitottságból is. Rezonáltam az alázatos gesztusaira. Ezek annál értékesebbek, minél nagyobb hatalmú - a társadalmi ranglétrán magasabban elhelyezkedő - ember követi el. Az egyház nevében bocsánatot kért a múlt, a jelen és talán még a jövő bűneiért is. Ő képes volt rá; a bocsánatkérések pápája. Az emberek amúgy nem szeretnek bocsánatot kérni, inkább kifogásokat, mentségeket keresnek.

Nyitott a nem hívők irányába; óriási lépést tett az ökumenizmus, más vallások felé is. Kinyújtotta a kezét. Külön vonása, hogy kommunista országból jött, megtapasztalta a diktatúra összes megnyilvánulását. Azt mondják sokan: komoly szerepe volt a rendszerváltásban. Ugyanakkor nem volt elfogult a Nyugattal szemben. Szombathelyen is kifejtette, hogy járjunk a magunk útján, szolgáljuk az igazságot, nem kell a vadkapitalizmust utánozni, átvenni. Egyfajta harmadik utat sugallt. Sokszor gondolok erre. S nem fogadtuk meg a tanácsát. Naiv módon átvettünk sok mindent, a vadkapitalizmus összes csapdáját végigszenvedtük. Az állami vagyon elherdálásától a tőke uralmának elszenvedéséig. Ezt nyögjük ma is. Nem segítséget küldött a Nyugat; piacnak számítunk. Tizenkét cukorgyárból egy maradt; lehetne sorolni reggeltől estig. Magyarország egyfajta gyarmati állam. Az Európai Unióban vannak egyenlő államok és egyenlőbbek.

Üdvözlöm, hogy II. János Pál pápát aránylag gyorsan boldoggá avatják! Amíg a kortársak életben vannak, akik őt sokra értékelik... Adomány ez. Már a halála után tömegmozgalom indult - ilyesmit sohasem az egyház kezdeményez -, hogy ez megtörténhessen. Példakép egy boldoggá avatott ember a hívek számára, akinek az életútját az egyház a maga tekintélyével legitimmé teszi, megerősíti; amit amúgy mi emberek úgyis tudtunk... Példaképekre egyre inkább szükség van, lenne ma is. Az emberek szinte szomjazzák az utánzásra való értékeket. Persze minden ember önálló, egyedi, megismételhetetlen példány (biológiailag is). Nem szó szerinti másolásról van szó. Arról, hogy bizonyos dolgokat - melyekkel rokonszenvezünk - követni tudjunk. II. János Pál pápában sok ilyen volt. Ezért is érezzük annyira közel hozzá magunkat."

 

Nyitott a nem hívők irányába; óriási lépést tett az ökumenizmus, más vallások felé is. Kinyújtotta a kezét. Külön vonása, hogy kommunista országból jött, megtapasztalta a diktatúra összes megnyilvánulását. Azt mondják sokan: komoly szerepe volt a rendszerváltásban. Ugyanakkor nem volt elfogult a Nyugattal szemben. Szombathelyen is kifejtette, hogy járjunk a magunk útján, szolgáljuk az igazságot, nem kell a vadkapitalizmust utánozni, átvenni. Egyfajta harmadik utat sugallt. Sokszor gondolok erre. S nem fogadtuk meg a tanácsát. Naiv módon átvettünk sok mindent, a vadkapitalizmus összes csapdáját végigszenvedtük. Az állami vagyon elherdálásától a tőke uralmának elszenvedéséig. Ezt nyögjük ma is. Nem segítséget küldött a Nyugat; piacnak számítunk. Tizenkét cukorgyárból egy maradt; lehetne sorolni reggeltől estig. Magyarország egyfajta gyarmati állam. Az Európai Unióban vannak egyenlő államok és egyenlőbbek.

Üdvözlöm, hogy II. János Pál pápát aránylag gyorsan boldoggá avatják! Amíg a kortársak életben vannak, akik őt sokra értékelik... Adomány ez. Már a halála után tömegmozgalom indult - ilyesmit sohasem az egyház kezdeményez -, hogy ez megtörténhessen. Példakép egy boldoggá avatott ember a hívek számára, akinek az életútját az egyház a maga tekintélyével legitimmé teszi, megerősíti; amit amúgy mi emberek úgyis tudtunk... Példaképekre egyre inkább szükség van, lenne ma is. Az emberek szinte szomjazzák az utánzásra való értékeket. Persze minden ember önálló, egyedi, megismételhetetlen példány (biológiailag is). Nem szó szerinti másolásról van szó. Arról, hogy bizonyos dolgokat - melyekkel rokonszenvezünk - követni tudjunk. II. János Pál pápában sok ilyen volt. Ezért is érezzük annyira közel hozzá magunkat."

 

Nyitott a nem hívők irányába; óriási lépést tett az ökumenizmus, más vallások felé is. Kinyújtotta a kezét. Külön vonása, hogy kommunista országból jött, megtapasztalta a diktatúra összes megnyilvánulását. Azt mondják sokan: komoly szerepe volt a rendszerváltásban. Ugyanakkor nem volt elfogult a Nyugattal szemben. Szombathelyen is kifejtette, hogy járjunk a magunk útján, szolgáljuk az igazságot, nem kell a vadkapitalizmust utánozni, átvenni. Egyfajta harmadik utat sugallt. Sokszor gondolok erre. S nem fogadtuk meg a tanácsát. Naiv módon átvettünk sok mindent, a vadkapitalizmus összes csapdáját végigszenvedtük. Az állami vagyon elherdálásától a tőke uralmának elszenvedéséig. Ezt nyögjük ma is. Nem segítséget küldött a Nyugat; piacnak számítunk. Tizenkét cukorgyárból egy maradt; lehetne sorolni reggeltől estig. Magyarország egyfajta gyarmati állam. Az Európai Unióban vannak egyenlő államok és egyenlőbbek.

Üdvözlöm, hogy II. János Pál pápát aránylag gyorsan boldoggá avatják! Amíg a kortársak életben vannak, akik őt sokra értékelik... Adomány ez. Már a halála után tömegmozgalom indult - ilyesmit sohasem az egyház kezdeményez -, hogy ez megtörténhessen. Példakép egy boldoggá avatott ember a hívek számára, akinek az életútját az egyház a maga tekintélyével legitimmé teszi, megerősíti; amit amúgy mi emberek úgyis tudtunk... Példaképekre egyre inkább szükség van, lenne ma is. Az emberek szinte szomjazzák az utánzásra való értékeket. Persze minden ember önálló, egyedi, megismételhetetlen példány (biológiailag is). Nem szó szerinti másolásról van szó. Arról, hogy bizonyos dolgokat - melyekkel rokonszenvezünk - követni tudjunk. II. János Pál pápában sok ilyen volt. Ezért is érezzük annyira közel hozzá magunkat."

 

Üdvözlöm, hogy II. János Pál pápát aránylag gyorsan boldoggá avatják! Amíg a kortársak életben vannak, akik őt sokra értékelik... Adomány ez. Már a halála után tömegmozgalom indult - ilyesmit sohasem az egyház kezdeményez -, hogy ez megtörténhessen. Példakép egy boldoggá avatott ember a hívek számára, akinek az életútját az egyház a maga tekintélyével legitimmé teszi, megerősíti; amit amúgy mi emberek úgyis tudtunk... Példaképekre egyre inkább szükség van, lenne ma is. Az emberek szinte szomjazzák az utánzásra való értékeket. Persze minden ember önálló, egyedi, megismételhetetlen példány (biológiailag is). Nem szó szerinti másolásról van szó. Arról, hogy bizonyos dolgokat - melyekkel rokonszenvezünk - követni tudjunk. II. János Pál pápában sok ilyen volt. Ezért is érezzük annyira közel hozzá magunkat."

 

Üdvözlöm, hogy II. János Pál pápát aránylag gyorsan boldoggá avatják! Amíg a kortársak életben vannak, akik őt sokra értékelik... Adomány ez. Már a halála után tömegmozgalom indult - ilyesmit sohasem az egyház kezdeményez -, hogy ez megtörténhessen. Példakép egy boldoggá avatott ember a hívek számára, akinek az életútját az egyház a maga tekintélyével legitimmé teszi, megerősíti; amit amúgy mi emberek úgyis tudtunk... Példaképekre egyre inkább szükség van, lenne ma is. Az emberek szinte szomjazzák az utánzásra való értékeket. Persze minden ember önálló, egyedi, megismételhetetlen példány (biológiailag is). Nem szó szerinti másolásról van szó. Arról, hogy bizonyos dolgokat - melyekkel rokonszenvezünk - követni tudjunk. II. János Pál pápában sok ilyen volt. Ezért is érezzük annyira közel hozzá magunkat."

 

 

 

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!