Hírek

2010.03.17. 07:04

Kötbér a közpénzért - Több mint 300 ezer eurót perel a testület

Még a januári közgyűlésen kért tájékoztatást Czvitkovics Gyula körmendi alpolgármester azokról az önkormányzat által kötött szerződésekről, amelyek még nem vagy nem a megfelelő módon teljesültek. A vizsgálat eredményét közzétették.

Kozma Gábor

- Az önkormányzat korábban úgy döntött, hogy támogatja a Rába-parti Fórum Egyesület által benyújtott pályázatot. Továbbá egy csónakkikötő üzemeltetésére megállapodást köt az egyesülettel. A testület felhatalmazott, hogy a kontraktusban az önkormányzat által tételesen meg nem határozott, de az önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket szerepeltetni kell - mondta a polgármester.

- Az utóbbi szellemében az egyesületnek be kell mutatnia a közüzemi költségeket számlával igazoltan, tájékoztató jeleggel. A hulladék elszállítására a közszolgáltatóval kötött szerződés egy másolati példányát is köteles bemutatni az önkormányzatnak. Vállalt kötelezettség még a parkosítás, a vagyon- és érdekvédelem, az internetes elérhetőség kialakítása. Az egyesület azt is vállalta, hogy nyilvántartást vezet a csónakkikötőt használókról, elszámol bevételeiről, kiadásairól. Bebes István elmondta: a megállapodás az RPF-fel 2007 óta él, de az ezt követő években a kért beszámolók nem érkeztek meg. Ezt az önkormányzat sajnálattal vette.

Ugyancsak megállapodást kötöttek a helyi rádióval. Ennek értelmében az önkormányzat támogatja a médiát, cserébe havi 210 percnyi műsoridőt használhat fel a maga és intézményei részére. A beszámolási kötelezettségnek a Rádió 8 Körmend Műsorkészítő és Szolgáltató Kft. a jelzett határidőig eleget is tett. Mint közlik, a rádió a szerződésben vállalt műsoridőt jelentősen túllépve, havi átlagban 300 perccel többet foglalkozott a várossal, különféle műsoraiban.

Tavaly jelentős technikai fejlesztéseket hajtottak végre, elindították önálló internetes oldalukat. A látogatottságból kiderült, hogy a helyi rádió más területről is vonzza oldalára az érdeklődőket, viszi a város hírét. Üzembe helyeztek egy olyan professzionális automata üzenetrögzítőt is, amelyen keresztül a hallgatók a nap 24 órájában kifejthetik véleményüket. Mind ez idáig a körmendi önkormányzat és a rádió közötti műsoridő-lekötési szerződésben foglaltakat műsoridőben és anyagilag is teljesítettük, illetve túlteljesítettük, összegzett Réz Dániel cégvezető, főszerkesztő.

De nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek és betartandónak a szerződéseket. Bebes István egy 2004-re visszanyúló ügy részleteit ismertetve szögezte le, hogy a város nem enged jogos követeléseiből, ezért egy osztrák cégtől 336 ezer 200 eurónyi kötbérre tart igényt.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

- Az önkormányzat korábban úgy döntött, hogy támogatja a Rába-parti Fórum Egyesület által benyújtott pályázatot. Továbbá egy csónakkikötő üzemeltetésére megállapodást köt az egyesülettel. A testület felhatalmazott, hogy a kontraktusban az önkormányzat által tételesen meg nem határozott, de az önkormányzat érdekeit szolgáló kikötéseket szerepeltetni kell - mondta a polgármester.

- Az utóbbi szellemében az egyesületnek be kell mutatnia a közüzemi költségeket számlával igazoltan, tájékoztató jeleggel. A hulladék elszállítására a közszolgáltatóval kötött szerződés egy másolati példányát is köteles bemutatni az önkormányzatnak. Vállalt kötelezettség még a parkosítás, a vagyon- és érdekvédelem, az internetes elérhetőség kialakítása. Az egyesület azt is vállalta, hogy nyilvántartást vezet a csónakkikötőt használókról, elszámol bevételeiről, kiadásairól. Bebes István elmondta: a megállapodás az RPF-fel 2007 óta él, de az ezt követő években a kért beszámolók nem érkeztek meg. Ezt az önkormányzat sajnálattal vette.

Ugyancsak megállapodást kötöttek a helyi rádióval. Ennek értelmében az önkormányzat támogatja a médiát, cserébe havi 210 percnyi műsoridőt használhat fel a maga és intézményei részére. A beszámolási kötelezettségnek a Rádió 8 Körmend Műsorkészítő és Szolgáltató Kft. a jelzett határidőig eleget is tett. Mint közlik, a rádió a szerződésben vállalt műsoridőt jelentősen túllépve, havi átlagban 300 perccel többet foglalkozott a várossal, különféle műsoraiban.

Tavaly jelentős technikai fejlesztéseket hajtottak végre, elindították önálló internetes oldalukat. A látogatottságból kiderült, hogy a helyi rádió más területről is vonzza oldalára az érdeklődőket, viszi a város hírét. Üzembe helyeztek egy olyan professzionális automata üzenetrögzítőt is, amelyen keresztül a hallgatók a nap 24 órájában kifejthetik véleményüket. Mind ez idáig a körmendi önkormányzat és a rádió közötti műsoridő-lekötési szerződésben foglaltakat műsoridőben és anyagilag is teljesítettük, illetve túlteljesítettük, összegzett Réz Dániel cégvezető, főszerkesztő.

De nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek és betartandónak a szerződéseket. Bebes István egy 2004-re visszanyúló ügy részleteit ismertetve szögezte le, hogy a város nem enged jogos követeléseiből, ezért egy osztrák cégtől 336 ezer 200 eurónyi kötbérre tart igényt.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

- Az utóbbi szellemében az egyesületnek be kell mutatnia a közüzemi költségeket számlával igazoltan, tájékoztató jeleggel. A hulladék elszállítására a közszolgáltatóval kötött szerződés egy másolati példányát is köteles bemutatni az önkormányzatnak. Vállalt kötelezettség még a parkosítás, a vagyon- és érdekvédelem, az internetes elérhetőség kialakítása. Az egyesület azt is vállalta, hogy nyilvántartást vezet a csónakkikötőt használókról, elszámol bevételeiről, kiadásairól. Bebes István elmondta: a megállapodás az RPF-fel 2007 óta él, de az ezt követő években a kért beszámolók nem érkeztek meg. Ezt az önkormányzat sajnálattal vette.

Ugyancsak megállapodást kötöttek a helyi rádióval. Ennek értelmében az önkormányzat támogatja a médiát, cserébe havi 210 percnyi műsoridőt használhat fel a maga és intézményei részére. A beszámolási kötelezettségnek a Rádió 8 Körmend Műsorkészítő és Szolgáltató Kft. a jelzett határidőig eleget is tett. Mint közlik, a rádió a szerződésben vállalt műsoridőt jelentősen túllépve, havi átlagban 300 perccel többet foglalkozott a várossal, különféle műsoraiban.

Tavaly jelentős technikai fejlesztéseket hajtottak végre, elindították önálló internetes oldalukat. A látogatottságból kiderült, hogy a helyi rádió más területről is vonzza oldalára az érdeklődőket, viszi a város hírét. Üzembe helyeztek egy olyan professzionális automata üzenetrögzítőt is, amelyen keresztül a hallgatók a nap 24 órájában kifejthetik véleményüket. Mind ez idáig a körmendi önkormányzat és a rádió közötti műsoridő-lekötési szerződésben foglaltakat műsoridőben és anyagilag is teljesítettük, illetve túlteljesítettük, összegzett Réz Dániel cégvezető, főszerkesztő.

De nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek és betartandónak a szerződéseket. Bebes István egy 2004-re visszanyúló ügy részleteit ismertetve szögezte le, hogy a város nem enged jogos követeléseiből, ezért egy osztrák cégtől 336 ezer 200 eurónyi kötbérre tart igényt.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

- Az utóbbi szellemében az egyesületnek be kell mutatnia a közüzemi költségeket számlával igazoltan, tájékoztató jeleggel. A hulladék elszállítására a közszolgáltatóval kötött szerződés egy másolati példányát is köteles bemutatni az önkormányzatnak. Vállalt kötelezettség még a parkosítás, a vagyon- és érdekvédelem, az internetes elérhetőség kialakítása. Az egyesület azt is vállalta, hogy nyilvántartást vezet a csónakkikötőt használókról, elszámol bevételeiről, kiadásairól. Bebes István elmondta: a megállapodás az RPF-fel 2007 óta él, de az ezt követő években a kért beszámolók nem érkeztek meg. Ezt az önkormányzat sajnálattal vette.

Ugyancsak megállapodást kötöttek a helyi rádióval. Ennek értelmében az önkormányzat támogatja a médiát, cserébe havi 210 percnyi műsoridőt használhat fel a maga és intézményei részére. A beszámolási kötelezettségnek a Rádió 8 Körmend Műsorkészítő és Szolgáltató Kft. a jelzett határidőig eleget is tett. Mint közlik, a rádió a szerződésben vállalt műsoridőt jelentősen túllépve, havi átlagban 300 perccel többet foglalkozott a várossal, különféle műsoraiban.

Tavaly jelentős technikai fejlesztéseket hajtottak végre, elindították önálló internetes oldalukat. A látogatottságból kiderült, hogy a helyi rádió más területről is vonzza oldalára az érdeklődőket, viszi a város hírét. Üzembe helyeztek egy olyan professzionális automata üzenetrögzítőt is, amelyen keresztül a hallgatók a nap 24 órájában kifejthetik véleményüket. Mind ez idáig a körmendi önkormányzat és a rádió közötti műsoridő-lekötési szerződésben foglaltakat műsoridőben és anyagilag is teljesítettük, illetve túlteljesítettük, összegzett Réz Dániel cégvezető, főszerkesztő.

De nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek és betartandónak a szerződéseket. Bebes István egy 2004-re visszanyúló ügy részleteit ismertetve szögezte le, hogy a város nem enged jogos követeléseiből, ezért egy osztrák cégtől 336 ezer 200 eurónyi kötbérre tart igényt.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

Ugyancsak megállapodást kötöttek a helyi rádióval. Ennek értelmében az önkormányzat támogatja a médiát, cserébe havi 210 percnyi műsoridőt használhat fel a maga és intézményei részére. A beszámolási kötelezettségnek a Rádió 8 Körmend Műsorkészítő és Szolgáltató Kft. a jelzett határidőig eleget is tett. Mint közlik, a rádió a szerződésben vállalt műsoridőt jelentősen túllépve, havi átlagban 300 perccel többet foglalkozott a várossal, különféle műsoraiban.

Tavaly jelentős technikai fejlesztéseket hajtottak végre, elindították önálló internetes oldalukat. A látogatottságból kiderült, hogy a helyi rádió más területről is vonzza oldalára az érdeklődőket, viszi a város hírét. Üzembe helyeztek egy olyan professzionális automata üzenetrögzítőt is, amelyen keresztül a hallgatók a nap 24 órájában kifejthetik véleményüket. Mind ez idáig a körmendi önkormányzat és a rádió közötti műsoridő-lekötési szerződésben foglaltakat műsoridőben és anyagilag is teljesítettük, illetve túlteljesítettük, összegzett Réz Dániel cégvezető, főszerkesztő.

De nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek és betartandónak a szerződéseket. Bebes István egy 2004-re visszanyúló ügy részleteit ismertetve szögezte le, hogy a város nem enged jogos követeléseiből, ezért egy osztrák cégtől 336 ezer 200 eurónyi kötbérre tart igényt.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

Ugyancsak megállapodást kötöttek a helyi rádióval. Ennek értelmében az önkormányzat támogatja a médiát, cserébe havi 210 percnyi műsoridőt használhat fel a maga és intézményei részére. A beszámolási kötelezettségnek a Rádió 8 Körmend Műsorkészítő és Szolgáltató Kft. a jelzett határidőig eleget is tett. Mint közlik, a rádió a szerződésben vállalt műsoridőt jelentősen túllépve, havi átlagban 300 perccel többet foglalkozott a várossal, különféle műsoraiban.

Tavaly jelentős technikai fejlesztéseket hajtottak végre, elindították önálló internetes oldalukat. A látogatottságból kiderült, hogy a helyi rádió más területről is vonzza oldalára az érdeklődőket, viszi a város hírét. Üzembe helyeztek egy olyan professzionális automata üzenetrögzítőt is, amelyen keresztül a hallgatók a nap 24 órájában kifejthetik véleményüket. Mind ez idáig a körmendi önkormányzat és a rádió közötti műsoridő-lekötési szerződésben foglaltakat műsoridőben és anyagilag is teljesítettük, illetve túlteljesítettük, összegzett Réz Dániel cégvezető, főszerkesztő.

De nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek és betartandónak a szerződéseket. Bebes István egy 2004-re visszanyúló ügy részleteit ismertetve szögezte le, hogy a város nem enged jogos követeléseiből, ezért egy osztrák cégtől 336 ezer 200 eurónyi kötbérre tart igényt.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

De nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek és betartandónak a szerződéseket. Bebes István egy 2004-re visszanyúló ügy részleteit ismertetve szögezte le, hogy a város nem enged jogos követeléseiből, ezért egy osztrák cégtől 336 ezer 200 eurónyi kötbérre tart igényt.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

De nem mindenki tartja magára nézve kötelezőnek és betartandónak a szerződéseket. Bebes István egy 2004-re visszanyúló ügy részleteit ismertetve szögezte le, hogy a város nem enged jogos követeléseiből, ezért egy osztrák cégtől 336 ezer 200 eurónyi kötbérre tart igényt.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

Még korábban az önkormányzat ingatlanjain egy gazdasági társaság munkahelyteremtő beruházást ígért. A megállapodás részletesen rögzítette a társaságot terhelő foglalkoztatási kötelezettséget. Az együttműködést a felek aztán egy 2005-ben kelt okirattal módosították. Ez a módosítás a foglalkoztatotti létszám ütemezését érintette, alternatívát nyújtva a beruházónak. Lényege, hogy 2009 végére, teljes munkaidőben, ezer embernek adjanak munkát. A gazdasági társaság a hiányzó létszám után, személyenkét, 200 euró kötbért vállalt.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

- Önkormányzatunknak a teljesítés elmaradása miatt 2008-ban 98 ezer, tavaly pedig 158 ezer 200 eurós kötbérigénye keletkezett. Fentieken túl az együttműködési megállapodás alapján még ketyeg egy 80 ezer eurós csomag is. Az önkormányzat a kötbérigény érvényesítése miatt az osztrák Krems város bíróságához fordult, a társasággal perben áll.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

A képviselők egyetértettek abban, hogy válság idején még fokozottabban kell ügyelni a közpénzekre, azok behajtására és ellenőrzött felhasználására. A körmendi költségvetés a takarékosság jegyében készült, a fenti követelés nem hat a büdzsére. Ha a városnak sikerülne behajtania a tekintélyes summát, az nyilvánvalóan könnyebbséget jelentene.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

Ugyanakkor tény, hogy a szűk esztendő ellenére sem maradnak el a korábban elhatározott, lényeges fejlesztések. Ezek sorában említhető a Szabadság téri beruházás előkészítése, illetve elindítása. Mint ismert, ütemesen folytatják a GYSEV vasútvonalépítést, amelynek keretében a körmendi állomás is megújul.

Ezek is érdekelhetik