Hallgassa élőben!

A magyar sport tisztaságáért (2004.09.03)

Budapest (mti) - A magyarországi doppingellenes tevékenység összefogása 1989 óta a mindenkori sportirányítás feladata, ennek eleget tett és tesz a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium is. Ugyanakkor a tárca szerint fontos további kezdeményezésekkel élni annak érdekében, hogy a magyar sport tisztaságát garantálhassa.

Mindez azon a csütörtöki sajtótájékoztatón hangzott el, amelyen a minisztérium ismertette az athéni olimpián történt doppingesetek következményeként a tárcánál végzett vizsgálat eredményét. Mesterházy Attila politikai államtitkár előrebocsátotta, hogy csakis a tisztán elért sikereknek, eredményeknek lehet tiszta szívből örülni, és fenntartva az ártatlanság vélelmét, mindaddig ki kell állni a sportolók mellett, amíg esetleges vétkességük be nem bizonyosodik. A két atlétát és három súlyemelőt érintő ügyek miatt mindazonáltal a GYISM jogi szakvéleményt is kért, hogy van-e lehetőség az állami támogatás felfüggesztésére abban az esetben, ha netán szervezetten, az adott sportszövetség tudtával történt doppingolás.

Ezzel összefüggésben is hangzott el az az adat, hogy ebben az évben Magyarországon mintegy 1200 vizsgálatot végeztek el, részben magyar szakemberek, részben a Nemzetkö- zi Doppingellenes Ügynökség (WADA) ellenőrei, és egyetlen olimpiai kerettagnál sem született pozitív eredmény. A politikai államtitkár elmondta, hogy a MOB-bal és az olimpiai sportági szakszövetségekkel együttműködésben minden olimpiára utazó versenyzőt legalább egyszer ellenőriztek, és a minták egy részét a nemzetközileg akkreditált bécsi laboratóriumba is elküldték. Megemlítette azt is, hogy a magyar doppingellenőrzést 1989 óta soha semmilyen kritika nem érte. Mi több, a WADA felkérte Magyarországot, hogy doppingellenőrei a környező régióban is végezzenek vizsgálatokat.
Mesterházy Attila a magyar sport tisztaságát még inkább garantálni képes javaslatok között megemlítette, hogy 2005-ben az eddiginél is nagyobb költségvetésű forrásokat biztosítanak a sportegészségügyi feladatok ellátására. Kérik továbbá az Európa Tanács doppingellenes megfigyelő csoportjától a magyar doppingellenőrzés rendszerének átvilágítását, egyszersmind a WADA segítségével intenzívebbé kívánják tenni a hazai doppingellenőrök nemzetközi továbbképzését. Kezdeményezik emellett a nemzetközi sportszervezeteknél az olyan doppingmintavételi vizsgálatok elvégzését, amelyek az eddigieknél hatékonyabbak, megbízha- tóbbak, és általuk kiküszöböl-hetők a manipulatív eljárások.

Ez utóbbival kapcsolatban dr. Bakanek György címzetes főtanácsos, a minisztérium doppingügyi szakértője – aki átfogó bemutatót tartott a doppingel-lenőrzési folyamatról -, szorgalmazta például a géntérkép elkészítését. Ennek révén egy-értelműen meghatározható és bizonyítható lenne, hogy a minta az adott sportolótól származik-e.


A Mindmegette karácsonyi ajánlata
A mézeskalács-recept, amit mindenki el fog kérni
A Mindmegette karácsonyi ajánlata
Íme a trükk: így nem reped ki a bejgli!

A nap ajánlata

sebesség
A vevők 14 százaléka többet is hajlandó fizetni karácsonykor a gyorsabb szállításért
Karrier / 15 perce
Egyszerűen csak: festő – A Csákánydoroszlóban élő Kiss Gábor autodidakta módon képezte magát
Nem tartja magát festőművésznek, de nem is amatőr, hiszen munkái messze túlmutatnak ezen. Egyszerűen festő – mondja a Csákánydoroszlóban élő Kiss Gábor.
Gyász
"Ha emlegettek, köztetek leszek, de fáj, ha látom könnyetek. Ha rólam szóltok, mosolyogjatok, így emlékem áldás lesz rajtatok." Bánatos szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy SCHMALZL FERENC Magyar Közút volt dolgozója életének 68. évében váratlanul elhunyt. Hamvasztás utáni búcsúztatója, gyászmisével egybekötve 2021. november 30-án, kedden 13.30-kor lesz. Végső nyughelyére 14 órakor helyezzük a pornóapáti temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik mély gyászunkban osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Gyászoló testvérei és családjuk Szombathely, Vasvár
Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy FÖRDŐS JÓZSEF életének 76. évében, rövid szenvedés után elhunyt. Temetése 2021. november 30-án 11 órakor lesz Szombathelyen, a Jáki úti temetőben. Gyászmise 12 órakor a kámoni Krisztus király-templomban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik. A gyászoló család
"Fáradt, gyenge teste megpihenni tért, hosszú szép idő volt, amit ő megért. Türelemmel várt az Úr hívó szavára, most belépett hitvese mellé az örök hazába. Istennek országa legyen a te hazád, nyugodj békében drága édesanyánk." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy a szeretett édesanya, nagymama, rokon BAKUCZ JÓZSEFNÉ szül. Horváth Anna életének 80. évében csendesen megpihent. Hamvait szűk családi körben helyezzük örök nyugalomra a Jáki úti temetőben. Gyászoló családja
"Csupa jóság volt a lelke, csupa-csupa szeretet. Örömét is abban lelte, ha mindenkinek jót tehetett." Fájó szívvel emlékezünk ULREICH BÉLA halálának évfordulóján. Szerető felesége és gyermekei Szívünk őrzi drága emlékedet.
"Ami neked csend és nyugalom, az nekünk örökös fájdalom." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy a szerető édesapa, nagyapa, gyermek, testvér és rokon SPERLING CSABA 66 éves korában itt hagyott bennünket. November 30-án, kedden 13.30-kor a Jáki úti temetőben búcsúzunk tőle. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon együttéreznek velünk. A gyászoló család
Isten akaratát elfogadva tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, após, testvér és rokon VARGA TIBOR életének 77. évében megpihent. Hamvasztás utáni búcsúztatása december 1-jén, szerdán a 14 órakor kezdődő gyászmise keretében lesz a vasszécsenyi templomban, majd örök nyugalomra helyezése a családi sírba. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon velünk éreznek. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
”Ő már ott van, ahol nincs fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom.” Szomorú szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy URBÁN SÁNDOR 65 évesen örökre megpihent. Temetése 2021. december 1-jén, szerdán 15 órakor lesz a vépi temetőben. Gyászmise lelki üdvéért előtte, 14.15-kor. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik bánatunkban együttérzéssel osztoznak. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
”Az élet elmúlik, de az emlékek élnek. S míg élünk, őrizzük őket.” Fájó szívvel emlékezünk NAGY SZILVESZTER halálának 5. évfordulóján. Szerettei
Tudatjuk, hogy SZEGEDI ISTVÁN LAJOS szül. Oposits István Lajos 2021. november 29-én 11 órakor a horvátnádaljai temetőben kerül végső nyughelyére. Testvérei és családjuk
Fájó szívvel tudatjuk, hogy ROLLY ÉVA életének 97. évében, 2021. november 17-én megpihent. Hamvait november 30-án, kedden a Jáki úti temetőben 10.15-kor helyezzük örök nyugalomra. A gyászoló család
”Ő már ott van, ahol nincsen fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom.” Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BENCSIK JÁNOS életének 80. évében elhunyt. Végső nyugalomra helyezése 2021. november 29-én, hétfőn 15 órakor lesz a nagygeresdi temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
A Vadkert Major Zrt. igazgatósága mély fájdalommal ad tájékoztatást arról, hogy RÁCZ GÁBOR, a Vadkert Major Hotel igazgatója rövid lefolyású, súlyos betegség következtében elhunyt. Rácz Gábort a szálloda vezetősége saját halottjának tekinti, és a temetés időpontjáról a későbbiekben ad tájékoztatást
”Elmentem Tőletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt időm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok, nézzetek az égre.” Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MOLNÁR JÁNOS 53 éves korában elhunyt. Szeretett halottunktól 2021. november 30-án 15 órakor veszünk végső búcsút az ostffyasszonyfai temetőben. Gyászmise előtte, 14 óra 15 perckor lesz az ostffyasszonyfai katolikus templomban. A gyászoló család, Ostffyasszonyfa, Sárvár
”Szerető szíveddel oly sok jót adtál, Isten kegyelméből most megváltást kaptál. Tested pihen csak az anyaföld mélyében, emléked itt marad, tovább él szeretteid szívében.” Fájdalommal tudatjuk, hogy a szerető férj, édesapa, testvér és rokon NÉMETH GYULA életének 74. évében örökre megpihent. Temetése november 27-én, szombaton a 13 órakor kezdődő gyászmise után lesz a büki temetőben. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik az utolsó útjára elkísérik. Kérjük a személyes részvétnyilvánítás mellőzését. A gyászoló család
"Megállt a szív, megállt a kéz, nincsen szó az ajkadon, szívünkben örökké élsz, mert szerettünk nagyon." Fájó szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy HORVÁTH JENŐ életének 60. évében hirtelen elhunyt. Temetése 2021. november 30-án 13 órakor lesz a góri temetőben. Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoznak. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
"Annyira fáj, hogy el sem mondhatom! Nem látom többé, s nem is hallhatom. Hiába érzem őt itt belül élénken, kezét felém nyújtva esdőn, félénken. Mardos a kín, hogy meg nem menthettelek, s mikor elmentél, nem fogtam a kezed." Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk HORVÁTH ISTVÁNNÉ szül. Zubor Ilona halálának 1. évfordulóján. Szerető családja "Uram fogadd be őt, a jók közül volt, csak értünk élt, a mindenünk volt!"
"Ami neked csend és nyugalom, az nekünk örökös fájdalom." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, szerették, hogy a szerető édesapa, nagyapa, gyermek, testvér és rokon STERLING CSABA 66 éves korában itt hagyott bennünket. November 30-án, kedden 13.30-kor a Jáki úti temetőben búcsúzunk tőle. Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik bánatunkban bármely módon együttéreznek velünk. A gyászoló család
"Úgy ment el, ahogy élt. emberként, méltósággal." Mély fájdalommal tudatjuk, hogy SIMON LÁSZLÓ nyugállományú őrnagy életének 92. évében elhunyt. Búcsúztatása katonai tiszteletadással történik 2021. november 30-án, kedden 11 órai kezdettel Torony I. temetőjében. Fiai és családjaik
"Ő már ott van, ahol nincsen fájdalom, örök álmát őrizze béke és nyugalom." Fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték, tisztelték és szerették, hogy a szerető férj, nagybácsi, keresztapa, sógor, rokon, barát HORVÁTH ZOLTÁN hosszan tartó, méltósággal viselt szenvedés után, életének 84. évében elhunyt. Felejthetetlen halottunk hamvait november 26-án, pénteken, a 9.15 órai találkozás után helyezzük végső nyugalomra a Jáki úti temetőben. Gyászmise előtte, 8 órakor a Székesegyházban. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik gyászunkban bármely módon együttéreznek velünk. A gyászoló család
"Te, aki annyi szeretetet adtál, Te, aki mindig mellettünk álltál, Te, aki sosem kértél, csak adtál, Örökre elmentél, szereteted szívünkben örökké él." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy MILKOVITS EMIL életének 77. évében csendesen megpihent. Temetése 2021. november 29-én, hétfőn, a 13 órakor kezdődő gyászmisét követően, 13 óra 45 perckor lesz az ikervári temetőben. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzését. Szerető családja
Menjen vagy maradjon? / 16 perce
Az iskolaérettség fő kritériumait mondta el Schmidt-Frigy Lilla óvodapedagógus
Tóth Kata
Őszintén elmondták / 41 perce
Mélypontra került Győrfi Pál kapcsolata, egy hónap szünetet tartottak
Jobb későn / 47 perce
A digitális többfelé figyelés rontja a gyerekek lelki egészségét
Extrém vajúdás / 51 perce
Biciklin sietett szülni a parlamenti képviselő
két autó ütközött / 1 órája
Frontális karambol Egerben: több embert is feszítővágóval mentettek ki a tűzoltók
botrány / 1 órája
A halál szélén volt a hercegné: a palota a mai napig hazudik az állapotáról