Büntetést is kaphatnak a magukat nem regisztráló építőipari cégek

Jogszabályi felhatalmazás alapján a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vezeti azt a nyilvántartást, melybe január utolsó napjáig minden építőipari kivitelezői tevékenységet folytató egyéni és társas vállalkozásnak be kell jelentkeznie.

Kiss Tamás

Ezek után pedig nézzük, hogy miért, s mit is kell valójában tenni.

Nos, a regisztráció bevezetésétől a kormány legfőképpen az építőipari piac tisztulását, a lánctartozások megszűnését várja. Még tavaly ennek okán módosították a vonatkozó építésügyi jogszabályokat, amelyek pontosították, hogy ki, milyen feltételek teljesítése mellett vállalhat munkát.

A működés lényeges kritériuma például, hogy a vállalkozó (vállalkozás) tevékenységi körében szerepeljen a folytatni kívánt szakmunka, illetve, hogy az illető (cég) rendelkezzen a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas székhellyel, telephellyel és persze nem utolsósorban: megfelelően képzett szakmunkással.

Ha a cég olyan építőipari kivitelezői tevékenységet folytat, ami csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető, akkor rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek erre szakirányú képesítése és munkavégzési jogosultsága is van.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Ezek után pedig nézzük, hogy miért, s mit is kell valójában tenni.

Nos, a regisztráció bevezetésétől a kormány legfőképpen az építőipari piac tisztulását, a lánctartozások megszűnését várja. Még tavaly ennek okán módosították a vonatkozó építésügyi jogszabályokat, amelyek pontosították, hogy ki, milyen feltételek teljesítése mellett vállalhat munkát.

A működés lényeges kritériuma például, hogy a vállalkozó (vállalkozás) tevékenységi körében szerepeljen a folytatni kívánt szakmunka, illetve, hogy az illető (cég) rendelkezzen a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas székhellyel, telephellyel és persze nem utolsósorban: megfelelően képzett szakmunkással.

Ha a cég olyan építőipari kivitelezői tevékenységet folytat, ami csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető, akkor rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek erre szakirányú képesítése és munkavégzési jogosultsága is van.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Nos, a regisztráció bevezetésétől a kormány legfőképpen az építőipari piac tisztulását, a lánctartozások megszűnését várja. Még tavaly ennek okán módosították a vonatkozó építésügyi jogszabályokat, amelyek pontosították, hogy ki, milyen feltételek teljesítése mellett vállalhat munkát.

A működés lényeges kritériuma például, hogy a vállalkozó (vállalkozás) tevékenységi körében szerepeljen a folytatni kívánt szakmunka, illetve, hogy az illető (cég) rendelkezzen a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas székhellyel, telephellyel és persze nem utolsósorban: megfelelően képzett szakmunkással.

Ha a cég olyan építőipari kivitelezői tevékenységet folytat, ami csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető, akkor rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek erre szakirányú képesítése és munkavégzési jogosultsága is van.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Nos, a regisztráció bevezetésétől a kormány legfőképpen az építőipari piac tisztulását, a lánctartozások megszűnését várja. Még tavaly ennek okán módosították a vonatkozó építésügyi jogszabályokat, amelyek pontosították, hogy ki, milyen feltételek teljesítése mellett vállalhat munkát.

A működés lényeges kritériuma például, hogy a vállalkozó (vállalkozás) tevékenységi körében szerepeljen a folytatni kívánt szakmunka, illetve, hogy az illető (cég) rendelkezzen a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas székhellyel, telephellyel és persze nem utolsósorban: megfelelően képzett szakmunkással.

Ha a cég olyan építőipari kivitelezői tevékenységet folytat, ami csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető, akkor rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek erre szakirányú képesítése és munkavégzési jogosultsága is van.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A működés lényeges kritériuma például, hogy a vállalkozó (vállalkozás) tevékenységi körében szerepeljen a folytatni kívánt szakmunka, illetve, hogy az illető (cég) rendelkezzen a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas székhellyel, telephellyel és persze nem utolsósorban: megfelelően képzett szakmunkással.

Ha a cég olyan építőipari kivitelezői tevékenységet folytat, ami csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető, akkor rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek erre szakirányú képesítése és munkavégzési jogosultsága is van.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A működés lényeges kritériuma például, hogy a vállalkozó (vállalkozás) tevékenységi körében szerepeljen a folytatni kívánt szakmunka, illetve, hogy az illető (cég) rendelkezzen a kivitelezési tevékenység végzéséhez alkalmas székhellyel, telephellyel és persze nem utolsósorban: megfelelően képzett szakmunkással.

Ha a cég olyan építőipari kivitelezői tevékenységet folytat, ami csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető, akkor rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek erre szakirányú képesítése és munkavégzési jogosultsága is van.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Ha a cég olyan építőipari kivitelezői tevékenységet folytat, ami csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető, akkor rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek erre szakirányú képesítése és munkavégzési jogosultsága is van.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Ha a cég olyan építőipari kivitelezői tevékenységet folytat, ami csak felelős műszaki vezető irányításával végezhető, akkor rendelkeznie kell olyan tagsági, alkalmazotti vagy megbízási jogviszonyban álló személlyel, akinek erre szakirányú képesítése és munkavégzési jogosultsága is van.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Ugyancsak a törvény előírásai szerint 2009. október 1-jétől minden kivitelezői tevékenységet folytatni kívánó vállalkozás és egyéni vállalkozó köteles az erre irányuló szándékát a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarához (MKIK) bejelenteni. Fontos tudnivaló, hogy, azoknak, akik már 2009. október elseje előtt is folytattak kivitelezői tevékenységet, a regisztrációt 2010. január 31-éig kell megtenniük, a tavaly október elseje után indult vállalkozásoknak pedig öt munkanapon belül kell (vagy éppen kellett volna már) regisztráltatniuk magukat.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Az elektronikus regisztrációt segítő szoftver az MKIK honlapján (www. mkik.hu) érhető el, a kért adatok kitöltése, kinyomtatása, majd az adatlap cégszerű aláírása után az érintettek a nyomtatványt postai úton küldhetik be az MKIK Építésügyi Regisztrációs Iroda (1055 Budapest, Kossuth L. tér 6-8.) címére.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A számítógéppel nem rendelkező vállalkozók vagy az MKIK-nál vagy a területi kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen szerezhetik be a nyomtatványt, s küldhetik el a már említett címre, illetve a VMKIK ügyfélszolgálatán is leadhatják.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A benyújtott kérelmek csak az 5 ezer forintos igazgatási szolgáltatási díj jóváírását követően bírálhatók el. Az összeget a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-20373432-71933285 számú számlájára, igazgatási szolgáltatási díj megjelöléssel és a befizető adószámának feltüntetésével kell átutalni, vagy befizetni készpénzben a kamaránál.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A kérelem befogadásáról, illetve a nyilvántartásba vételről a nyilvántartási szám közlésével az MKIK Építésügyi Regisztrációs Irodája írásbeli értesítést küld.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

A nyilvántartás amúgy az MKIK weblapjáról - a szoftver elkészülte után - szabadon elérhető lesz. Itt érdemes megjegyezni, hogy a bejelentő adatai mellett a nyilvántartásban a kamarához vagy az építésfelügyeleti hatósághoz érkező panaszok, a kivizsgált esetek hivatalos megállapításai, az építésfelügyeleti, a munkaügyi és a munkavédelmi ellenőrzések eredményei is szerepelnek majd.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

S hogy tisztul-e majd ettől az építőipari piac?

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Nos, az általunk megkérdezett szakemberek egy része szerint az adatbázis valóban hiánypótló lesz, ugyanis végre kiderül, hogy a különböző cégek milyen szakembergárdával és színvonalon végzik a munkájukat, illetve, hogy egyáltalán ki, milyen tevékenységet vállalhat. Mások szerint viszont aligha lesz érdemi hatása a regisztrációnak, az építőiparban ugyanis mindenkinek két-három-négy cége van, s ez tág teret ad a lavírozgatáshoz . Ha például az egyikről terhelő adatok jelennek meg a kamarai nyilvántartásban, azt gyorsan felszámolják, s a tulajdonos vagy a társa, anyja, apja, sógora, komája alapít egy másikat, amelyik aztán (legalábbis látszatra) "tiszta lappal" érkezik meg a piacra.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!