Más erőviszonyok

2019.02.28. 09:46

Fidesz: megalakult Szombathely első szivárványfrakciója

A délelőtt a napirend megvitatásával telt a szombathelyi közgyűlésben, ahol a baloldali frakcióval szavazott a ProSavaria képviselője, Molnár Miklós. Így egyebek között átírták az szmsz-t, átalakul a közbeszerzési bizottság és leváltották a médiaközpont vezetőjét.

VN

Ajándékozással kezdődött a közgyűlés csütörtökön: Lendvai Ferenc frakcióvezető (Fidesz– KDNP) egy helyesírási szótárt adott dr. Nemény Andrásnak (Éljen Szombathely!–MSZP– DK–Együtt), akitől Lendvai azt kérte, továbbítsa az MSZP vezetőségének, Kunhalmi Ágnesnek és Bangóné Borbély Ildikónak. Az MSZP-s országgyűlési képviselők a napokban az Országgyűlés mentelmi bizottságának zárt ülése előtt mutattak fel transzparenseket „képviselőkbe folytani a szót” felirattal. Ezért az ajándék. A délelőtt a napirend elfogadására volt elég a közgyűlésen, több szünetet is elrendelt a polgármester. A hosszú kezdés oka, hogy változtak az eddigi erőviszonyok: Molnár Miklós (ProSavaria) alpolgármester a baloldali frakcióval szavazott, így napirendre vettek minden baloldali javaslatot. – Úgy gondolom, hogy ezzel csak a politikai zavarkeltés a céljuk, és nem a város érdekeit nézik – kommentálta Lendvai Ferenc. Úgy fogalmazott, érdekes helyzet állt elő a közgyűlésben: – Mi úgy nevezzük magunk között, hogy megalakul Szombathely első szivárványfrakciója, ami kilenc MSZP-s, egy prosavariás és egy jobbikos képviselőből áll, nagyrészt az ő szavazataikkal mentek át a közgyűlési napirendek – mondta. Az első napirend az szmsz módosítása. Lapzártánkig hat napirenden jutottak túl.

Három részből állt az első megvitatott napirend. Egyrészt a két közgyűlés közötti polgármesteri beszámoló mindig az első napirend lesz a közgyűléseken, másrészt minden hónap utolsó csütörtökén lesz közgyűlés, kivétel az év utolsó hónapja, az előterjesztés harmadik része új bizottsági struktúra kialakítása volt. A határozati javaslatot 11 igen szavazattal 10 nem ellenében fogadták el. Dr. Károlyi Ákos jegyző tisztázta: „az ülésen rendeletalkotásra nem kerülhet sor”, vagyis nem írhatják felül a szervezeti és működési szabályzatot, azt a bizottságoknak is meg kell vitatniuk.

Döntöttek a közvetlen információáramlásról szóló javaslatról is. Dr. Puskás Tivadar (Fidesz–KDNP) polgármester elmondta: nincs olyan utasítás, hogy a hivatali dolgozók nem adhatnak ki információt a képviselőknek. – Olyan polgármesteri kérés van, amely szerint a kért információkat írásbeli kérdésre válaszolva kapják meg a képviselők. Úgy, hogy arra engedélyezési lehetősége van a polgármesternek – mondta. Dr. Takátsné dr. Tenki Mária (Fidesz–KDNP) jogi aggályokat sorolt: a tisztségviselőkkel való kapcsolattartás nem a közgyűlés, hanem a polgármester jogkörébe tartozik. Ugyancsak jogi aggályok merültek fel egy másik javaslatnál: az önkormányzati intézmény- és cégvezetők, valamint köztisztviselők választási kampányban való részvételének kizárásánál. Politikai semlegesség előírása volt a cél a kizárólagos és többségi városi tulajdonú cégek vezetőire és a városháza hivatali dolgozóira vonatkozóan.

Dr. Károlyi Ákos jegyző az Alaptörvényt idézte, az abban leírtak szerint törvényben kell meghatározni azokat a közhivatalokat, ahol tilos a párttagság és a politikai tevékenység végzése. Az Alaptörvény ki is emeli a fontosabbakat, például alkotmánybírák, bírák, ügyészek, katonák, rendőrök, nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állományú tagjai. A hivatal tisztségviselői és a cégvezetők vonatkozásában semmilyen törvényi korlátozás nincs.

A szombathelyi hivatásetikai alapelvek és az etikai eljárás szabályai című dokumentum szerint pedig: „A köztisztviselő tevékenységének, eljárásának pártatlannak és függetlennek kell lennie, tevékenysége során nem lehet részrehajló, tartózkodnia kell bármilyen önkényes intézkedéstől. Munkájában nem befolyásolhatja személyes, családi, politikai vagy anyagi érdek.” A határozatot 11 igen és 9 nem ellenében elfogadták a képviselők.

Döntöttek arról is, hogy átalakul a közbeszerzési bírálóbizottság. A baloldali frakció azt javasolta, hogy a közbeszerzési bizottságban ne csak a hivatal osztályvezetői, hanem képviselők is legyenek. Elfogadták a városi és tisztségviselői programok nyilvánosságának biztosítására tett javaslatot: ismét küld majd tisztségviselői programnaptárat a hivatal a sajtóorgánumoknak.

A baloldal javaslata alapján és szavazataival új ügyvezető lesz a Szombathelyi Médiaközpont élén. Ez az egyik része volt a „közpénzen fenntartott városi média által a lakosság objektív tájékoztatása, városi lap újraindítása” című előterjesztésnek.

Lovass Tibor visszahívása és két évre Halmágyi Miklós kinevezése volt az egyik része az előterjesztésnek. Az új ügyvezető a városi lap újraindítására készít javaslatot a következő közgyűlésre. A napirend vitájában dr. Puskás Tivadar polgármester emlékeztetett: Lovass Tibor indította el a Savaria Filmszemlét, komoly, országos hírű szakember, a Helyi Televíziók Országos Egyesülete elnöke.

A Fidesz–KDNP-frakció minden képviselője méltatta Lovass Tibor szakmai tevékenységét. Sátory Károly (Fidesz–KDNP) úgy fogalmazott, „egy kiváló szakembert politikai okok miatt váltanak le”, azt is mondta, „meggyőződése, hogy nagy hibát követnek el”. A Fidesz–KDNP szombathelyi közgyűlési frakciója közleményben úgy kommentálta a közgyűlési döntést: „Rögtön azt követően, hogy a szombathelyi közgyűlésben létrejött a bevándorláspárti szivárványkoalíció, politikai tisztogatásba kezdtek. Legfontosabb közös feladatuk az volt, hogy rögtön leváltsák a Szombathelyi Médiaközpont vezetőjét.”

Lapzártánkig eddig jutott a szombathelyi közgyűlés idei első ülése.

 

 

Ezek is érdekelhetik