Hétvége

2010.04.03. 07:11

A szocialista korszak Mindszenty-képét Rákosi utasítására alakították ki

A világban élő magyarok számos helyen szoborral, táblával örökítik meg nemzetünk nagyjait. A XX. század utolsó harmadában legtöbbször Mindszenty Józsefet. A rendszerváltás húsz éve nem volt elegendő ahhoz, hogy kultusza alakuljon ki a 35 éve elhunyt Mindszentynek. Miért?

Némethy Mária

Csehimindszenten 1990 óta Mindszenty rokona, Fukszberger Imre a polgármester. A szocialista rendszerben milyen hátránnyal járt a rokonság?

- Pehm Anna, az apai nagyanyám édestestvére volt Mindszenty Józsefnek. A katonaságnál meg is emlegették, hogy hercegi családban születtem, merthogy hercegprímás volt. Az apám munkaszolgálatos katonaként fegyveres kiképzést nem kapott, megbízhatatlannak minősült, építkezéseken dolgoztatták. Anyámnak csak ideig- óráig lehetett munkahelye, mert egy-két hét után mindenhonnan eltanácsolták. Én bencés gimnáziumba jártam Győrbe, tovább nem tanulhattam. A rokonságnak szinte minden férfitagja az aszfaltútépítőknél tudott elhelyezkedni. Apám ott volt Bécsben Mindszenty József temetésén, hazafelé jövet meglátogatott Győrben. A vasútállomáshoz közeli parkban mesélte el, mi hogyan volt. Közben egy ballonkabátos hallgatózott. Ennek ellenére a családban soha senki nem tagadta meg, hogy rokona volt a főpapnak. Igaz, a rendszerváltás után sem tolongott senki azért, hogy privilégiumokhoz jusson.

Hasonlítanak-e valamiben a főpaphoz?

- A gének nem hazudnak: nyakasak vagyunk mind. Még a női ágon is - válaszolja mosolyogva Fukszberger Imre.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

Csehimindszenten 1990 óta Mindszenty rokona, Fukszberger Imre a polgármester. A szocialista rendszerben milyen hátránnyal járt a rokonság?

- Pehm Anna, az apai nagyanyám édestestvére volt Mindszenty Józsefnek. A katonaságnál meg is emlegették, hogy hercegi családban születtem, merthogy hercegprímás volt. Az apám munkaszolgálatos katonaként fegyveres kiképzést nem kapott, megbízhatatlannak minősült, építkezéseken dolgoztatták. Anyámnak csak ideig- óráig lehetett munkahelye, mert egy-két hét után mindenhonnan eltanácsolták. Én bencés gimnáziumba jártam Győrbe, tovább nem tanulhattam. A rokonságnak szinte minden férfitagja az aszfaltútépítőknél tudott elhelyezkedni. Apám ott volt Bécsben Mindszenty József temetésén, hazafelé jövet meglátogatott Győrben. A vasútállomáshoz közeli parkban mesélte el, mi hogyan volt. Közben egy ballonkabátos hallgatózott. Ennek ellenére a családban soha senki nem tagadta meg, hogy rokona volt a főpapnak. Igaz, a rendszerváltás után sem tolongott senki azért, hogy privilégiumokhoz jusson.

Hasonlítanak-e valamiben a főpaphoz?

- A gének nem hazudnak: nyakasak vagyunk mind. Még a női ágon is - válaszolja mosolyogva Fukszberger Imre.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

- Pehm Anna, az apai nagyanyám édestestvére volt Mindszenty Józsefnek. A katonaságnál meg is emlegették, hogy hercegi családban születtem, merthogy hercegprímás volt. Az apám munkaszolgálatos katonaként fegyveres kiképzést nem kapott, megbízhatatlannak minősült, építkezéseken dolgoztatták. Anyámnak csak ideig- óráig lehetett munkahelye, mert egy-két hét után mindenhonnan eltanácsolták. Én bencés gimnáziumba jártam Győrbe, tovább nem tanulhattam. A rokonságnak szinte minden férfitagja az aszfaltútépítőknél tudott elhelyezkedni. Apám ott volt Bécsben Mindszenty József temetésén, hazafelé jövet meglátogatott Győrben. A vasútállomáshoz közeli parkban mesélte el, mi hogyan volt. Közben egy ballonkabátos hallgatózott. Ennek ellenére a családban soha senki nem tagadta meg, hogy rokona volt a főpapnak. Igaz, a rendszerváltás után sem tolongott senki azért, hogy privilégiumokhoz jusson.

Hasonlítanak-e valamiben a főpaphoz?

- A gének nem hazudnak: nyakasak vagyunk mind. Még a női ágon is - válaszolja mosolyogva Fukszberger Imre.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

- Pehm Anna, az apai nagyanyám édestestvére volt Mindszenty Józsefnek. A katonaságnál meg is emlegették, hogy hercegi családban születtem, merthogy hercegprímás volt. Az apám munkaszolgálatos katonaként fegyveres kiképzést nem kapott, megbízhatatlannak minősült, építkezéseken dolgoztatták. Anyámnak csak ideig- óráig lehetett munkahelye, mert egy-két hét után mindenhonnan eltanácsolták. Én bencés gimnáziumba jártam Győrbe, tovább nem tanulhattam. A rokonságnak szinte minden férfitagja az aszfaltútépítőknél tudott elhelyezkedni. Apám ott volt Bécsben Mindszenty József temetésén, hazafelé jövet meglátogatott Győrben. A vasútállomáshoz közeli parkban mesélte el, mi hogyan volt. Közben egy ballonkabátos hallgatózott. Ennek ellenére a családban soha senki nem tagadta meg, hogy rokona volt a főpapnak. Igaz, a rendszerváltás után sem tolongott senki azért, hogy privilégiumokhoz jusson.

Hasonlítanak-e valamiben a főpaphoz?

- A gének nem hazudnak: nyakasak vagyunk mind. Még a női ágon is - válaszolja mosolyogva Fukszberger Imre.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

Hasonlítanak-e valamiben a főpaphoz?

- A gének nem hazudnak: nyakasak vagyunk mind. Még a női ágon is - válaszolja mosolyogva Fukszberger Imre.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

Hasonlítanak-e valamiben a főpaphoz?

- A gének nem hazudnak: nyakasak vagyunk mind. Még a női ágon is - válaszolja mosolyogva Fukszberger Imre.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

- A gének nem hazudnak: nyakasak vagyunk mind. Még a női ágon is - válaszolja mosolyogva Fukszberger Imre.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

- A gének nem hazudnak: nyakasak vagyunk mind. Még a női ágon is - válaszolja mosolyogva Fukszberger Imre.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

A polgármester sem a köztudatban élő Mindszenty-képpel, sem a szülőfaluban meglévő lehetőségekkel nem elégedett. A zarándokturizmus fellendítésére ötleteket említ. Egy korábban elutasított ROP-os pályázatot, ami a falu központját tenné széppé úgy, hogy Mindszentytől való idézeteket olvashatnának az ide érkezők, a templom körül nagy szabadtéri misézésekre nyílna lehetőség, a mainál jóval több fiatalt fogadhatnának Mindszenty-táborba.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

- Ez a Bermuda-háromszög, a Vasi-Hegyhát egyik szegény települése - magyarázza. - 35 kilométerre vagyunk Szombathelytől, Sárvártól, Zalaegerszegtől, és sok a munkanélküli.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek össze. Mindszenty József életpéldája és áldozata nem korszerű, de egyik legnagyobb értéke nemzetünknek, s benne Vas megyének is.

A 406 lelkes Cse- himindszent polgármestere március 21-én vendégül látta a Mindszenty Társaság tagjait. A 2004-ben alakult társaság arra jött létre, hogy megteremtse és fenntartsa a mártír főpap egészséges kultuszát a hazai és nemzetközi közvéleményben, kiemelten hangsúlyozva erkölcsi nagyságát és szilárd példa-adását. A hercegprímás szellemében imaláncot kezdeményezett, emlékérmet és kutatói ösztöndíjat alapított. Titkárát, a körmendi származású Soós Viktor Attila egyháztörténészt Mindszenty személyéről, kultuszáról kérdezem.

- Az ő megítélése és helyzete összefügg azzal, hogy az 1945 utáni történelem megítélése nem sokat változott 1989 óta. Például Mindszenty 1956-os rádiószózata ma is sokakat vitára ingerel. Vele kapcsolatban kétféle nézőpont van: az egyik hőst, szentet lát a személyében, a másik a maradi, barokkos főpapot. Boldoggá avatása sokat lendíthetne a megítélésén, a kultuszán. Minden tettével nem lehet egyetérteni, de ahogyan minden diktatúrában kitartott az elvei mellett, azt a ragaszkodást, a kitartását példaként lehetne felmutatni. Cselekedeteit mindig az adott történelmi helyzetben kell megvizsgálni, csak akkor érthetők a mozgatórugók, amelyek vezették. Ezek utólag mindig őt igazolták.

Az egyháztörténész úgy véli:

- Mindszenty József boldoggá avatásához szükség lenne a püspöki kar hatásos fellépésére. De ismert VI. Pál pápával kialakult ellentéte. Ám nem az a kérdés, mennyire volt engedelmes Mindszenty. Boldoggá avatásának alapja az, hogy Mindszenty az erényeket hősies fokon gyakorolta. Fontos a magyar egyháznak, hogy minél több magyar szentje legyen. Most, a papok évében szükséges, üdvös lenne a boldoggá avatása!

A Vas megyében született, Szombathelyen gimnáziumba járt és itt pappá szentelt Mindszenty József perének felülvizsgálatát 1989 júliusában kezdeményezte utóda, Paskai László esztergomi érsek bíboros Németh Miklós miniszterelnöknél. Ma már tudjuk: a szocialista időszak Mindszenty-képét Rákosi Mátyás személyes utasítása nyomán alakították ki. A Vasi Szemle öt éve, halálának 30. évfordulóján Mindszenty-számot jelentetett meg. Ebben olvasható: koncepciós perének vád-iratához Rákosi az alábbit fűzte hozzá: A jegyzőkönyv Mindszentyt annak mutassa, ami, egy reakciós, korlátolt, szűklátókörű, cinikus politikai kalandornak. A jegyzőkönyvből ne csak a magyar nép minden rétege lássa, ... hanem a külföld is, hogy kicsoda Mindszenty. Ezért nemcsak reakciós, fasiszta voltát, hanem korlátoltságát, jellemtelenségét, hazudozásait, elvakultságát is le kell leplezni. Ne felejtsék, hogy az ügy messze túlnő a magyar határon és az egész nemzetközi reakció veresége.

Mindszenty 1919-ben an-tikommunizmusa, 1944-45-ben nyilasellenessége miatt szenvedett börtönt, 1948-56 között törvény- és jogellenesen zárták be.

Dr. Gyurácz Ferenc, a Vasi Szemle főszerkesztője így látja a 35 éve elhunyt főpásztor megítélését:

- Nagy földink, Mindszenty József hercegprímás a mai napig nem kapja meg sem népétől, sem egyházától azt az elismerést, amelyet megérdemel. Zavarba ejtő személyiség: szembesít bennünket önmagunkkal, gyöngeségeinkkel, megalkuvásainkkal, leleplezi szánalmas magyaráz- kodásainkat. Hogy alkalmazkodni kellett, s kell ma is a velejéig erkölcstelen hatalomhoz? Miért? Hát nem a becsület, hát nem az üdvösség a legfőbb érték? Hát talán csak üres duma volt Jézus részéről, hogy aki meg akarja tartani az életét, elveszti azt, s aki kész elveszíteni is, megtartja? Nem kell komolyan venni? Ma már nyílt titok, hogy nemcsak a szocializmus , hanem a liberális demokrácia is bukott rendszer. Emberellenességének fő oka istentelensége. A kiút világos: az erkölcsi rend helyreállítása, csúcsán a Teremtővel s a tőle származtatott világi hatalommal. Hogy ez nem korszerű? Lehet ezt gondolni, de akkor majd, kultúránk pusztulása után, a helyünkre állók, esetleg nem is keresztények, korszerűnek fogják gondolni, és megmaradnak. Korszerűség és érték nem függenek

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!