Hírek

2016.07.05. 16:17

Garzuly Ferenc lett az év orvosa Vas megyében – mutatjuk, kiket és miért díjazott még a kórház!

Szombathely – A Semmelweis-ünnepségen átadták a kórházi kitüntetéseket: a Markusovszky Egyetemi Oktatókórház Romhányi-termében orvosokat, ápolókat díjaztak.

Simán Klára

Az anyák megmentőjének élettörténetét ismertette köszöntőjében prof. dr. Márkus Béla, a Tudományos Bizottság elnöke, majd dr. Csákváry Violetta főorvos prezentációjában alaposabban is megismerhették a magyar orvost, aki lényegében a sterlizilásást vezette be a kórházi szülészetben, ezzel jelentősen csökkentve a gyermekágyi láz okozta halálozási arányt.

Emlékére most hatféle díjat osztottak ki a Markusovszky Kórházban. Ezeket prof. dr. Nagy Lajos főigazgatótól vehették át a kitüntetettek.

Az Év Orvosa díjat prof. dr. Garzuly Ferenc nyugalmazott osztályvezető főorvos kapta meg, aki hivatalos elfoglaltsága miatt személyesen nem vehette át a kitüntetést. Prof. Dr. Garzuly Ferenc 1962. október 04. óta dolgozik a Markusovszky Kórházban. 1984-ben vette át az Ideggyógyászati Osztály vezetését Dr. Baltavári Lászlótól, s folytatta elődje neuropatológiai kutató munkáját egészen 2002. december 31-ig. Kiváló tudományos kapcsolatokat alakított ki hazai, osztrák, német és amerikai intézetekkel. Kandidátusi értekezését 1991-ben védte meg. 2003. január 01-től főorvosként jelenleg is hasznos tagja a Patológiai Osztálynak. Egyike azon keveseknek, akik a Markusovszky Kórházban végzett tudományos munkájuk eredményeként szereztek kandidátusi tudományos fokozatot. Munkáját mindig precízen, alaposan látja el. Kifogástalan munkavégzése, szorgalma és magatartása példa értékű, mellyel vezetői és munkatársai elismerését is kivívta. Nyugállományba vonulása óta a Pathologiai osztályon dolgozik. A neuropathologia mellett a Markusovszky Egyetemi Oktató Kórház eseteiből 3 könyv jelent meg, melyeknek tudományos jelentőségükön túl a medikus és orvos oktatásban is óriási szerepük van.

Az Év Szakdolgozója lett Horváth András, a Központi Laboratórium laboratóriumi szakasszisztense. 1984. március 01-től a hegyfalui Tüdőgyógyintézetben laborasszisztens volt, majd annak Szombathelyre történő átszervezésétől továbbra is laborasszisztensként tevékenykedik a Központi Laboratóriumban. Laborasszisztens képesítést 1986-ban szerzett. Felsőfokú laboratóriumi szakasszisztensi képesítést 2006-ban végezte el. Megbízható, precíz és pontos munkaerő. A rábízott feladatokat mindig lelkiismeretesen, legjobb tudása szerint látja el.

A Kórház Kiváló Orvosa címet prof. dr. Kálmán Bernadett tudományos igazgató helyettes birtokolja: az MTA doktora, 2012. szeptembertől a Kórház tudományos igazgató helyettese. Kezdeményezte a molekuláris orvoslás meghonosítását, melynek célja a tudományos eredmények gyakorlatba való átültetése és a személyre szabott kezelések optimalizálása. Nemzetközi színtéren is elismert neurológus kutató orvos. A professzornő több mint két évtizedet dolgozott az Amerikai Egyesült Államokban, és a program fejlesztése céljából 2012. évben költözött vissza Magyarországra. Feladatát nagy szakértelemmel, precízen látja el. A Kórház vezetése messzemenőkig elégedett a professzornő felelősségteljes munkájával.

Ugyanebben a kitüntetésben részesült dr. Nagy Rita szakorvos az Általános Belgyógyászati Osztályról: 2006-ban szerzett orvosi diplomát, majd 2013. október 30-án szakvizsgát tett belgyógyászatból. 2008. december 01-től Kórházunk dolgozója, azt megelőzően a rezidensi idejét is itt töltötte. Munkáját főként az Általános Belgyógyászati Osztályon végzi, emellett a Nukleáris Medicina Osztály munkáját is támogatja. Nagy szaktudásra tett szert, melyet mindennapi munkavégzése során eredményesen használ. Szakmai tevékenysége, emberi, etikai magatartása példaértékű. Feletteseivel, munkatársaival nagyon jó kapcsolatot alakított ki. A harmadik, aki eben az esztendőben ezt a díjat átvehette, dr. Pothárn Orsolya szakorvosjelölt a Kardiológiai Belgyógyászati Osztályról. Ő 2011-ben szerzett orvosi diplomát. 2011. október 01-től a Kórház Kardiológiai Belgyógyászati Osztályának szakorvosjelöltje. Rezidens képzését intézményünk Kardiológiai Belgyógyászati Osztályán töltötte. Fiatal kora ellenére a coronaria CT vizsgálatok terén szerzett ismereteivel a kardiologiai diagnosztika egyik nagyon fontos területét vezeti.

A Kórház Kiváló Szakdolgozója lett Horváth Tímea, a Kardiológiai Belgyógyászati Osztály osztályvezető helyettes ápolója, aki 2009. május 12. óta dolgozik a kórházban. 1986-ban általános ápoló és általános asszisztens képesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 2013. október 01-től megbízott osztályvezető ápoló helyettesként dolgozik a Kardiológiai és Belgyógyászati Osztályon. Ápolói munkavégzésében tükröződik a szakmája iránti elhivatottság. Kollégáival és a betegekkel kapcsolata kifogástalan, vezetői tevékenységét következetesen és precízen látja el. Munkáját magas szinten, hivatástudattal végzi, a betegek iránti empátiája, valamint magas szintű szakmai hozzáértése a kitüntetés megadását indokolja.

Szintén ebben a díjban részesült Maárné Havlik Hajnalka, az Általános- és Érsebészeti Osztály megbízott osztályvezető ápoló helyettese. Ő 1998. augusztus 17. óta dolgozik a Markusovszky Kórházban. 1995-ben általános ápoló és általános asszisztens, majd 1998-ban felsőfokú ápolói képesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 2015. február 01-től megbízott osztályvezető ápoló helyettesként látja el feladatát az Általános és Érsebészeti Osztályon. Osztályvezető ápoló helyettesként végzi magas színvonalú szakmai munkáját. A betegek iránti elkötelezettsége, kapcsolata kifogástalan, feladatát mély empátiával, humánummal látja el. Precíz, megbízható kolléganő, aki szaktudását a fiatalok oktatásában kamatoztatja. A hozzátartozókkal és a kollégáival kapcsolata példaértékű.

Szintén a Kórház Kiváló Szakdolgozója lett Nagyné Szemes Katalin, a Szülészet-Nőgyógyászati Osztály szülésznője, aki 1978. augusztus 01. óta dolgozik az intézményben. Az Egészségügyi Szakközépiskolát 1978-ban végezte, általános ápoló és általános asszisztens képesítést kapott. 1979-ban középfokú szülésznői, majd 2005-ben felsőfokú szülésznői szakképesítést szerzett. Kezdetben ápolónő munkakört látott el, majd 1986-tól szülésznőként látja el felelősségteljesen munkáját a Szülészet-Nőgyógyászati Osztályon. Szakmai tudásáról, alázatáról a beteg emberek felé csak a legmagasabb fokon lehet beszélni. Nagyfokú humánum, türelem jellemzi egyéniségét. A hozzátartozókkal is mindig empatikus, udvarias és segítőkész.

A Kórház Kiváló Dolgozója címet idén Fuchs Ádám osztályvezetőnek ítélték oda a Pénzügyi és Számviteli Osztályról: Budapesten, a Gazdasági Főiskolán végzett közgazdászként, majd szakmai tudását bővítve 2014-ben MSC mesterképzésen vett részt, ahol okleveles közgazdász végzettséget kapott.  Felsőfokú mérlegképes könyvelő szakképesítést először vállalkozói szakirányban szerzett, majd intézményünk költségvetési intézménnyé alakulását követően ez irányban is tovább képezte magát. 2011. július 4-én kezdett kórházunk Pénzügyi és Számviteli Osztályán dolgozni. Kezdetben előadóként végezte munkáját, majd csoportvezetői feladatokat kapott. 2013-tól osztályvezető helyettesként tevékenykedett, majd 2014. szeptember 01-től, jelenleg is a Pénzügyi és Számviteli Osztály osztályvezetőjeként látja el feladatát. Pénzügyi és számviteli területen szakmailag magas szinten tevékenykedik, munkáját nagy szakértelemmel és hozzáértéssel látja el, pontos munkavégzés jellemzi. Kollégáival kapcsolata példaértékű, megköveteli tőlük a hibátlan munkát, de ennek ellenére mindig számíthatnak segítségére, szakmai tudására. Munkahelyi vezetőivel szemben a lehető legnagyobb tiszteletet tanúsítja. Munkája, és emberi magatartása alapján méltó az elismerésre.

Ugyanezt a díjat kapta meg Pulainé Benczik Tímea osztályvezető a Munka-Bérügyi és Humánpolitikai Osztályról: 2003-ban kezdett dolgozni a kórház Munka-Bérügyi és Humánpolitikai Osztályán.  Kezdetben humánpolitikai ügyintézőként tevékenykedett, majd 2007-től csoportvezetői feladatokat látott el. Szakmai ismereteinek kiszélesítése végett 2008-ban személyügyi szervező diplomát szerzett a Pécsi Tudományegyetemen. 2013-tól osztályvezető helyettesi feladatok ellátására szóló vezetői megbízást kapott, majd 2015. március 01-től – jelenleg is – osztályvezetőként látja el feladatait. Lelkiismeretes, precíz, munkáját pontosan végzi, nyitott az új feladatokra. A KIRA illetményszámfejtő program bevezetésével számos nehézséget, problémát oldott- és old meg a mai napig kollégáival egyetemben. Rendkívül jó kapcsolatban van beosztottjaival, valamint a szakterületen dolgozókkal egyaránt. Kifogástalan magatartása példa értékű, mellyel vezetői és munkatársai elismerését is kivívta, megbízható tagja kórházunk kollektívájának. Szintén ebben a kitüntetésben részesült Tóth Mária anyaggazdálkodási előadó a Logisztikai Osztályról: 2001 októberétől a kórház Logisztikai Osztály Anyag- és Eszközgazdálkodási Csoportjának előadójaként látja el feladatait. Munkaterülete a gyógyászati szakmai anyagok kezelése, kiemelten a haemodinamikai, angiográfiás, urológiai sebészeti, fogászati, valamint szájsebészeti speciális anyagok nyilvántartása, teljes körű ügyintézése. Szakmai ismereteit logisztikai irányú továbbképzéseken bővítette, maximális segítséget nyújtva munkatársainak. Felkészültsége, munkabírása kiváló. Emberi magatartása, humánuma, munkatársaihoz való viszonya példaértékű. Sok éves becsületes, lelkiismeretes, magas színvonalú munkavégzés jellemzi.

Főigazgatói Dicséretben részesült dr. Nádasi Géza megbízott osztályvezető főorvos, orvosigazgató-helyettes, aki a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán végzett 1983-ban. 1987-ben sebészet, majd 1992-ben érsebészet szakvizsgát szerzett. 1983-ban, a diploma megszerzése után kórházunkban kezdte meg pályafutását, s egészen 2008. január 20-ig itt dolgozott. A Körmendi Kórház integrálásával, 2013. január 16-tól ismét kórházunk dolgozója a Körmendi Sebészeti Részleg osztályvezető főorvosaként, s egyúttal megbízást kapott a Körmendi Kórház orvosszakmai vezetésére. Az elmúlt több mint három évtizedes sebészeti tapasztalata alapján fontos szereplője kórházunk szakmai tevékenységének. Működése alatt megteremtette osztályán a magas színvonalú gyógyító és betegellátó munkát. Emberi magatartása, humánuma, munkatársaihoz, betegeihez való viszonyulása példaértékű.

Ugyanezt az elismerést megkapta dr. Virágh Éva szakorvos a Gasztroenterológiai Belgyógyászati Osztályról: ő 2008-ban végzett a Semmelweis Orvostudományi Egyetemen. 2013-ban belgyógyász szakvizsgát tett. 2010. december 01-től dolgozik kórházunk Általános Belgyógyászati Osztályán. Jelenleg a Gasztroenterológiai Belgyógyászati Osztályon végzi munkáját, az elmúlt évek során nagy szaktudásra tett szert, melyet munkavégzése során kamatoztat. Kitűnő elméleti felkészültségű, és jó gyakorlati szakember. Magas szintű szakmai tapasztalatot szerzett, melyet munkavégzése során kamatoztat. Betegekkel, feletteseivel, munkatársaival példamutató kapcsolatot alakított ki, kollégái mindig számíthatnak segítségére, szakmai tudására.

Szintén ezzel ismerték el dr. Aranyos Hajnalka szakorvosjelölt Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztályon végzett munkáját. Ő a Fül-Orr-Gégészeti és Fej-Nyaksebészeti Osztály szakorvosjelöltje. 2011-ben szerzett orvosi diplomát a Szegedi Tudományegyetemen, ugyanezen év szeptember 01. napjától dolgozik a kórházban. Munkáját fiatalos lendülettel, szorgalommal, felelősségteljesen végzi. Sokoldalú, színvonalas munkavégzés, precizitás és alaposság jellemzi. Kifogástalan magatartása példa értékű, színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait, emberi tulajdonságait mind a kórházi kollektíva, mind a vezetés messzemenően elismeri. Szintén Főigazgatói Dicséretben részesült Zsömle Annamária diplomás ápoló a Sürgősségi Betegellátó Osztályról: 2000. július 3-án kezdte pályáját a Markusovszky Kórháznál, diplomás ápolói végzettségének megszerzését követően. 2002 januárjától a körmendi Dr. Batthyány Strattmann László Kórházban folytatta tevékenységét, mellette 2006 júliusától – másodállásban - kórházunk Neurológiai Osztályának munkájába segített be. 2013-tól ismét főállásban dolgozik intézményünkben, a Sürgősségi Betegellátó Osztály diplomás ápolójaként. Munkaköréből eredően feladatait mindig precízen, pontosan és felelősségteljesen látja el. Felettesei és munkatársai elégedettek munkájával, hozzáállásával. Lelkiismeretesség és szorgalom jellemzi mindennapi munkavégzését.

Ezt a díjat megítélték még Brevák Lászlóné orvosírnok-segédasszisztensnek, a Radiológiai Osztály munkatársának: ő 1991. november 1-jén kezdett dolgozni a kórház Radiológiai Osztályán, ahol a 2015. évi nyugdíjazását követően is tovább dolgozik segédasszisztensi és orvosirnoki munkakörben. Munkáját lelkiismeretesen, nagy elhivatottsággal végzi, vezetőinek és munkatárasainak legnagyobb megelégedésére. Tevékenységét precízen folytatja, emberszeretetet tükröző munkavégzés jellemzi. Kiemelkedő munkáját több évtizede végzi e szakterületen. Ebben az elismerésben részesült még Joó Sándor betegszállító, aki 2010 februárjában kezdett dolgozni kórházunkban betegszállító munkakörben. Munkáját az egész kórházra kiterjedően kiválóan és lelkiismeretesen végzi, munkatársaihoz és vezetőihez való viszonya kifogástalan. Feladatinak ellátása során a szakma szabályait betartja, mindig empatikusan és etikusan viselkedik. Jelenleg is megbecsült tagja a kórházi kollektívának, mindenkivel szívélyes és segítőkész.

A kitüntetést megkapta Bognár Tamás előadó a Logisztikai Osztályról: 2006. július 03-ától dolgozik a kórház Anyag- és Eszközgazdálkodási Csoportjában. 2008 júniusában logisztikai műszaki menedzserasszisztens felsőfokú szakképesítést szerzett. A kórházunknál töltött elmúlt egy évtized előadói munkája során sok tapasztalatra tett szert a logisztikai ágazat területén. Lelkiismeretes és alapos munkavégzés jellemzi. Kiváló kapcsolatot alakított ki munkatársaival, feletteseivel egyaránt. Ezt az elismerést érdemelte ki Doktor Józsefné pénzügyi ügyintéző a Pénzügyi és Számviteli Osztály munkatársa: 2000. január 17-én állt munkába a Körmendi Kórháznál. 1996-ban mérlegképes könyvelő képesítést szerzett. A Körmendi Kórház átvétele óta, 2013. január 16-tól dolgozik kórházunk Pénzügyi és Számviteli Osztályán, pénzügyi ügyintéző munkakörben. Az átvételt követően maximálisan elsajátította feladatkörét és kiválóan beilleszkedett az új kollektívába. Megbízható, lelkiismeretes és együttműködő munkaerő. Precíz, alapos munkavégzés jellemzi.

Ezzel a kitüntetéssel ismerték el Vilics Zoltán számítógép üzemeltető munkáját is, az Informatikai Osztályról. 2008. április 01. óta dolgozik az intézmény Informatikai Osztályán számítógép üzemeltető munkakörben. Szakmai tapasztalata és széles körű ismeretei által kiválóan látja el feladatait. Munkájára igényes, precíz, pontos dolgozója kórházunknak. Megbízhatóság és szorgalom jellemzi mindennapi munkavégzését. Felettese és munkatársai mindig számíthatnak rá.

Az adjunktusi cím átadása viszont ma sem sikerült: az adjunktusi cím odaítélése a Markusovszky Ünnepséghez kapcsolódva történt, de hivatalos távolléte miatt nem tudta átvenni, ezért adták volna át most, ám ismét elszólította hivatása az orvost: dr. Bierer Gábor szakorvos 2006-ban szerzett orvosi diplomát, 2011-ben oxyológia-sürgősségi orvostan szakvizsgát tett. 2008. december 01-től áll a Markusovszky Kórház alkalmazásában. Feladatait mindig precízen, pontosan és felelősségteljesen látja el. Sokoldalú és színvonalas munkavégzését, kiváló adottságait, emberi tulajdonságait mind munkatársai, mind a betegek nagyra értékelik.

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!