Hétvége

2010.06.19. 13:00

Ha egy roma származású tanuló akar és küzd, minden segítséget megkap a fejlődéséhez

Jánosházi, négy gyerek édesapja. 1991-ben lépett be a Lungo Drom országos érdekvédelmi szövetségbe, 2000 óta alelnöke. Kisebbségi önkormányzat alapítója, évek óta vezeti a megyei kisebbségi önkormányzatot.

Kozma Gábor

 - A válság hatásai többszörösen is sújtják a romákat. Érzékelik ezt vezetőik, közte ön is?

- Az a tapasztalatom, hogy cigány származásúként jobban meg tudom értetni a romákkal azt, amit esetleg egy nem romától nem fogadnak el. Ebben meggyőződésem szerint nagy szerepe van annak is, hogy az anyanyelvükön, a lovári nyelven tudom megszólítani őket. A Területi Cigány Kisebbségi Önkormányzat együttműködése a Vas Megyei Önkormányzattal harmonikusnak mondható. Kovács Ferenc elnök úr segítségére mindig számíthatunk, és a megyei önkormányzatnál is számíthatnak ránk a romákkal kapcsolatos kérdésekben. Mi is az országért vagyunk.

 

 

- Miként látja a vasi kisebbségek, benne a romák helyzetét?

- Magyarországon a kisebbségi törvény tíz nemzeti és etnikai kisebbséget ismer. Közöttük sajátos helyzetük van a romáknak, hiszen talán mi vagyunk azok, akik a legkevésbé asszimilálódtunk, és antropológiai jegyeink alapján is jobban különbözünk a többségi társadalomtól. Sajnos felerősödött az előítélet is, ez nagy károkat okoz mindenkinek. Szerencsére Vas megyében nem olyan rossz a cigányok helyzete, mint az ország keletibb megyéiben. Nálunk munkalehetőség is bővebben akad, ez persze nem jelenti azt, hogy nincsenek szociálisan hátrányos helyzetűek.

- Mint helyi, megyei és országos vezető, mely területeknek adnak prioritást, segítendő a népcsoport felemelkedését?

- A legfontosabbnak tartom a foglalkoztatási helyzet javítását. Nagyon fontos az alulképzettek, szakmával nem rendelkezők továbbképzése is. Jó lenne, ha nem csak az állam foglalkoztatná őket közmunkaprogramok keretében, hanem a versenyszférában is tudnának munkát találni. Az lenne a jó, ha egyes cégek vezető felvételkor nem a pályázók bőrszínét, hanem a munkára való alkalmasságukat néznék. Elhiszem, hogy vannak rossz tapasztalatok cigány származású munkavállalókkal kapcsolatban. De azt már nem, hogy ne lenne a nem cigányok között is olyan, aki hanyag, vagy esetleg lop. A foglalkoztatás mellett nagyon fontosnak tartom az oktatást is, hiszen közhely, hogy csak a tudás az egyetlen út, amin a cigányság ki tud jutni hátrányos helyzetéből. Jónak tartom az új kormány azon törekvéseit, hogy vissza állítsa a pedagógusok tekintélyét. Sajnos az elmúlt években éppen ezzel ellentétes tendenciáknak lehettünk tanúi. Úgy gondolom, hogy a neveléshez elengedhetetlen a tekintély. Személyes tapasztalatom, hogy a tanítók, tanárok nagyon segítőkészek a cigány tanulók esetében. Ha egy roma származású tanuló akar, és küzd, rendszeresen készül az órákra, minden segítséget megkap a fejlődéséhez. Tehát ez nem pénz, hanem szemléletmód kérdése. Egyetlen interaktív tábla sem ér annyit, mint egy lelkes, gyermekszerető pedagógus. A jelszó a cigányok számára szerintem a munka és tanulás kell, hogy legyen!

- Milyen körülmények között működnek a roma érdekvédelmi szervezetek?

- A kisebbségi önkormányzatok finanszírozása katasztrofális. Kíváncsi lennék, hogy ki tudna többet tenni az évi 550 ezer forintos költségvetésből... Hogy minél jobban megfogjuk a pénzt, a kisebbségi önkormányzatok tagjai és elnökei kivétel nélkül társadalmi munkában látják el a feladatukat. Az önkormányzatok támogatásának növelése mellett elsősorban országos felzárkóztatási programok beindítására és finanszírozására lenne szükség. A programokba be kell vonni a kisebbségi önkormányzatokat és azokat a civil szervezeteket is, akik már az elmúlt évben sokat tettek a roma integráció terén.

- Mire számítanak, mit kellene gyorsan tennie az új kormánynak?

- Sokat várunk tőle. Magyarország jövője szempontjából sarkalatos kérdés a romák helyzetének megoldása. Úgy gondolom, hogy az országnak nagy tartalékai vannak a cigányságban, amelyeket ki kell aknázni. A nyugat-európai országoktól eltérően hazánknak nincs szüksége vendégmunkásokra, a foglalkoztatási problémákat belülről, a cigányság bevonásával meg lehet oldani. E lehetőségek kihasználása kényszerpálya, ugyanis véleményem szerint, ha a többségi társadalom, és a felelős roma közéleti személyek engedik még jobban leszakadni a cigányságot, az óriási társadalmi feszültségekhez fog vezetni, ami az országot a szakadék szélére sodorhatja.

- Mi a véleménye a három csapás törvényről?

- Egyet értek vele. Az erőszakos bűnözőket példásan meg kell büntetni. Megjegyzem ugyanakkor, hogy nincs olyan: cigánybűnözés. A bűncselekmények között nem lehet különbséget tenni azon az alapon, hogy azt cigány vagy nem cigány követte-e el.

Azt látom, hogy a korábbinál jóval nagyobb a társadalmi előítélet a romák iránt, így aztán gúzsba kötve kell táncolni. Szerencsére megyénk e tekintetben is toleráns.


OLDALTÖRÉS: Nem lesz ez sétagalopp

 

 

 

 Nem lesz ez sétagalopp (jegyzet)

Az Orbán-kormány nagy lendületet vett, s mint a meccsen, lerohanja a nemzeti pályát. Ebből pazar gól és csúfos lesre futás egyaránt születhet. Az edző ilyenkor mérlegel, taktikázik. A gyors csatársorra tesz, gyerünk! Ám ha nem gondol a hátvédekre, a védelemre, egy könnyő kontra is romba döntheti még oly szép reményeit is... Mint minden tanmese, ez is sántít. A cigánysággal kapcsolatos problémakör feloldása-megoldása korántsem olyan látványos és zajos társadalmi sikert hozó akció, mint egy pénzfaló nagyberuházás leállítása, vagy az amúgy jogos elszámoltatás, netán történelmi gesztusok tétele. A romák helyzete, reményteljes, vagy kilátástalan jövőképe alapvetôen határozhatja meg az ország, s ezzel a magyarság európai esélyeit is. Errôl eddig nem sok szó esik. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincs kormányprogram a romákkal kapcsolatban, de ha van, akkor az nem nagyon látszik. Pedig a roma vezetők soha annyira nem bíztak még egy új kurzusban, mint most. Csak remélhetjük, hogy politikusaink szakítanak az eddigi hagyományokkal, nem választási kártyaként tekintenek a roma (szavazó)táborra. Akadnak biztató jelek is. Mondjuk az a program, vagy inkább módszer, amelyet a harlemi négerek beilleszkedése okán alkalmaztak. Méghozzá fényes sikerrel. Az már látszik, hogy az új vezetés határozottan le fog csapni a kemény bőnözésre, amelyben roma elkövetôk is vannak, szép számmal. Ezt követhetné egy olyan munkahelyteremtő, a roma népesség felemelkedését segítô program, amely valóban kimozdítaná ezt a népcsoportot saját dagonyájából.

Ezek is érdekelhetik